Masz pytanie?

Metryki spraw administracyjnych – wzór i sposób...

Metryka sprawy administracyjnej jest zakładana i prowadzona w sprawach, które toczą się w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego. Wzór...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/metryki-spraw-administracyjnych--wzor-i-sposob-prowadzenia

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej | Kasa...

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej warunkiem wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej, okresowej emerytury rolniczej, lub renty rolniczej...www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/emery...

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS | Odwołanie...

Tym razem wyjaśnię Ci jaka jest procedura odwoławcza od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS w przedmiocie niezdolności do pracy. Co prawda wiąże się to zodwolanieoddecyzjizus.pl/2014/02/08/sprzeciw-od-orzeczenia-lekarza-orzecznika-zus/

Wsparcie dla rodzin z dziećmi / Karta Dużej Rodziny...

Rodzina 500 plus; Karta Dużej Rodziny. Czym jest Karta Dużej Rodziny? Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny; Komunikaty dla samorządu; Prawo; Świadczenia …www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/komunikaty-dla-samorzadu/

Dz.U.2015.1223 - Akt prawny - www.lex.pl

i) wykonywanej w ramach zobowiązań z tytułu wykonywania obowiązków użyteczności publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2015-1223