Masz pytanie?

Decyzja administracyjna. - Sciaga.pl

Decyzja jest aktem administracyjnym rozstrzygającym sprawę Kończy ona więc postępowanie w danej instancji Decyzja powinna mieć formę pisemną Jest tosciaga.pl/tekst/13607-14-decyzja_administracyjna

Decyzja administracyjna bez podpisu to jedynie projekt...

W ocenie sądu brak podpisu organu lub osoby przez niego upoważnionej jest wadą istotną, pozbawiającą dokument charakteru decyzji administracyjnej.Konsekwencją takiego stanowiska jest okoliczność, że pismo takie nie wywołuje skutków (np. nie można liczyć terminu do wniesienia odwołania).blog.e-prawnik.pl/decyzja-administracyjna-bez-podpisu-to-jedynie-projekt.html

Co powinna zawierać decyzja administracyjna - INFOR.PL

Podstawowym dokumentem, w którym organ administracji publicznej załatwia sprawę, jest wydawana przez niego decyzja, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.www.infor.pl/prawo/gmina/postepowanie-administracyjne/251170,Co-powinna-zawierac-decyzja-admini...

Czym jest decyzja administracyjna? - Postępowanie...

Czym jest decyzja administracyjna? Wszelkie akty wydawane przez organy administracji, czyli wszystkie rozstrzygnięcia urzędów we wszystkich naszych sprawach mają postać bądź decyzji, bądź postanowienia.www.infor.pl/prawo/gmina/postepowanie-administracyjne/686853,Czym-jest-decyzja-administracyjna....

Postanowienie a decyzja administracyjna to nie to samo...

Decyzja administracyjna. Każde postępowanie administracyjne powinno zostać odpowiednio zakończone. W momencie rozpoczęcia postępowania czy to z urzędu, czy też na wniosek strony obowiązkiem jednostki administracyjnej jest właściwe jego przeprowadzenie i finalne załatwienie.https://www.nowiny.pl/biznes/132958-postanowienie-a-decyzja-administracyjna-to-nie-to-samo.html

Ocena wodnoprawna – nowa decyzja administracyjna - …

Nowe prawo wodne wprowadza do polskiego porządku prawnego instytucję oceny wodnoprawnej. Jest to zupełnie nowy rodzaj decyzji administracyjnej, którą należy uzyskać przed przystąpieniem do realizacji niektórych przedsięwzięć oddziałujących na środowisko wodne.www.rp.pl/Firma/310109984-Ocena-wodnoprawna--nowa-decyzja-administracyjna.html

Decyzje środowiskowe - Eko-Projekt

Co to jest decyzja środowiskowa? Decyzja środowiskowa to skrócona forma nazwy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (inaczej zwana także DUŚ).www.eko-projekt.com/oferta/decyzje-srodowiskowe

Prawo dróg publicznych – Blog o prawie dróg …

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) podzielił zapatrywanie zarządcy drogi w przedmiocie interpretacji art. 39 ust. 7f ustawy o drogach publicznych. W uzasadnieniu wyroku z dnia 10 października 2017 r. za słuszny uznano zarzut dotyczący dokonania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie błędnej wykładni wskazanego …https://drogipubliczne.info/

Czas to pieniądz! - Finansowy Ekspres

Szybka pożyczka? Decyzję o gotówce otrzymasz do 15 minut! Nie czekaj i złóż krótki wniosek. ☎Oddzwonimy!https://finansowyekspres.pl/

Docelowy układ autostrady A2 i dróg ekspresowych w …

Serwis informacyjny dotyczšcy docelowego układu dróg ekspresowych i autostrady A-2 w województwie mazowieckimwww.drogi.waw.pl/index.php?nr=16