Masz pytanie?

Decyzja administracyjna. - Sciaga.pl - edukacyjna baza wiedzy

Problemy Osób Niepełnosprawnych. Odwołanie od decyzji administracyjnej Podstawowym środkiem zaskarżenia służącym weryfikacji decyzji nieostatecznej …www.sciaga.pl/tekst/13607-14-decyzja_administracyjna

Odwołanie od decyzji administracyjnej - Sciaga.pl

DECYZJA kończy postępowanie w danej sprawie i w danej instancji. Powinna mieć formę pisemną. Ponadto powinna zawierać: Oznaczenie organu wydającego decyzjęwww.sciaga.pl/tekst/68293-69-odwolanie_od_decyzji_administracyjnej

Jak uzyskać klauzulę ostateczności (wykonalności) na...

Jeśli otrzymaliśmy decyzję administracyjną i mamy interes w zaopatrzeniu jej w klauzulę potwierdzającą, że decyzja ta jest ostateczna (wykonalna), musimy...www.testkomp.pl/freelex/index.php/artykuly/51-jak-uzyska-klauzul-ostatecznoci-wykonalnoci-na-de...

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo :: Gdy decyzja jest...

Forum pomocy osobom pokrzywdzoanym przez Państwo... Niektóre decyzje administracyjne są nieważne. Decyzja uznana za nieważną nie ma mocy prawnej.www.forumpokrzywdzonych.pl/pages/artykuly/wzruszanie-decyzji-i-wyrokow/niewaznosc-decyzji/

Obowiązek uzasadnienia decyzji administracyjnej - Prawo i...

Obowiązek szczegółowego uzasadnienia decyzji administracyjnych powinien ograniczyć liczbę odwołań, a tym samym odciążyć sądy administracyjne od nawału spraw.prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/463852,obowiazek_uzasadnienia_decyzji_administracyjnej.html

Rozkaz personalny w Policji - Witaj w serwisie policjantka...

Podstawową formą działania administracji, której Policja jest elementem składowym jest akt administracyjny. Sam termin akt administracyjny nie jest powszechnie...www.policjantka.info/index.php/sluzba/pragmatyka-sluzbowa/139-rozkaz-personalny-jako-podstawowa...

Doradcasamorzadu

Miesięcznik Serwis Administracyjno-Samorządowy to najważniejszy na rynku specjalistyczny poradnik prawny dla gmin, powiatów i województw, wydawany od 1996 r.www.doradcasamorzadu.pl/

Serwis ZUS - Pojęcie "obrotu" w rozumieniu Decyzji nr 181...

Koordynacja w zakresie ubezpieczeń i składek, Pojęcie "obrotu" w rozumieniu Decyzji nr 181 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego z 13 grudnia...www.zus.pl/default.asp?p=7&id=109

Prawo administracyjne - Strona główna - WOS (Wiedza o...

Prawo administracyjne dotyczy procesów administracyjnych administracji rządowej i samorządowej określenia sposobów powołania, kompetencjiwww.wosna5.pl/prawo_administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w …prawo-administracyjne.wyklady.org/