Masz pytanie?

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy...

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy, treść tych dokumentów oraz znaczenie ich stosowania drukujsciaga.pl/tekst/30891-31-akt_administracyjny_decyzja_administracyjna_prawne_formy_tresc_tych

Odszkodowania za wadliwe decyzje administracyjne (wersja...

Ta uchwała Sądu Najwyższego jest jedną z najważniejszych i nie tylko dlatego, że usunęła rozbieżności w orzecznictwie – piszą adwokat prowadzący...prawo.rp.pl/artykul/700134.html?print=tak&p=0

Postępowanie administracyjne - DWUP

Postępowanie administracyjne POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE CZ I Sprawa administracyjna jako przedmiot postępowania administracyjnego Sprawa administracyjna …www.dwup.pl/kszs/files/materialy.pdf

Decyzje administracyjne dyrektora - Zachodniopomorski...

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Szczecin, Koszalinwww.nfz-szczecin.pl/decyzje_administracyjne_dyrektora.htm

Jaki czas ma organ na wydanie decyzji? - Postępowanie...

Jaki czas ma organ na wydanie decyzji? Organy samorządu terytorialnego większości rozstrzygnięć dokonują w formie decyzji administracyjnej.www.infor.pl/prawo/gmina/postepowanie-administracyjne/686594,Jaki-czas-ma-organ-na-wydanie-decy...

Odwołanie od decyzji administracyjnej - Sciaga.pl

ODWOŁANIE OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ 1 Pojecie i istota decyzji Decyzja administracyjna jest typowym przykładem aktu administracyjnego zewnętrznego I …sciaga.pl/tekst/68293-69-odwolanie_od_decyzji_administracyjnej

Rozdział 13 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie...

DZIAŁ II Postępowanie; Rozdział 13 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji; Art. 154. kpa Art. 154. § 1. Decyzja ostateczna, na mocy której...prawo.money.pl/kodeks/postepowania-administracyjnego/dzial-ii-postepowanie/rozdzial-13-uchyleni...

Kodeks postępowania administracyjnego [KPA]

Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi, organami jednostek...www.arslege.pl/kodeks-postepowania-administracyjnego/k3/

II OSK 32/11 - Wyrok NSA z 2011-04-06

6205 Nadzór sanitarny, Ochrona zdrowia, Inspektor Sanitarny, Uchylono zaskarżony wyrok i stwierdzono nieważność decyzji organów administracji I i II instancji...orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6F08246C2E

dr hab. Jerzy Supernat

Jerzy Supernat. Jerzy Supernat zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego jako adiunkt w Instytucie Nauk Administracyjnych.www.supernat.pl/