Masz pytanie?

Decyzja administracyjna. - Sciaga.pl - edukacyjna baza wiedzy

Decyzja administracyjna – podstawowa forma rozstrzygnięć organów administracji. Akt rozstrzygający władczo. Jest to jednostronne rozstrzygnięcie o prawach i...www.sciaga.pl/tekst/13607-14-decyzja_administracyjna

Odwołanie od decyzji administracyjnej - Internet dla...

Problemy Osób Niepełnosprawnych. Odwołanie od decyzji administracyjnej Podstawowym środkiem zaskarżenia służącym weryfikacji decyzji nieostatecznej …idn.org.pl/sonnszz/odwolanie.htm

Odwołanie od decyzji administracyjnej - Sciaga.pl

Forum pomocy osobom pokrzywdzoanym przez Państwo... Jak napisać i złożyć odwołanie od decyzji wydanej przez urząd - decyzji administracyjnej?www.sciaga.pl/tekst/68293-69-odwolanie_od_decyzji_administracyjnej

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo :: Gdy decyzja jest...

Forum pomocy osobom pokrzywdzoanym przez Państwo... Niektóre decyzje administracyjne są nieważne. Decyzja uznana za nieważną nie ma mocy prawnej.www.forumpokrzywdzonych.pl/pages/artykuly/wzruszanie-decyzji-i-wyrokow/niewaznosc-decyzji/

Jak uzyskać klauzulę ostateczności (wykonalności) na...

Jeśli otrzymaliśmy decyzję administracyjną i mamy interes w zaopatrzeniu jej w klauzulę potwierdzającą, że decyzja ta jest ostateczna (wykonalna), musimy...www.testkomp.pl/freelex/index.php/artykuly/51-jak-uzyska-klauzul-ostatecznoci-wykonalnoci-na-de...

Decyzje środowiskowe | Decyzja Środowiskowa

Wnioski, decyzje o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, raporty środowiskowe. Pełna informacja w jednym miejscu.decyzjasrodowiskowa.pl/decyzje-srodowiskowe/

Serwis ZUS - Pojęcie "obrotu" w rozumieniu Decyzji nr 181...

Koordynacja w zakresie ubezpieczeń i składek, Pojęcie "obrotu" w rozumieniu Decyzji nr 181 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego z 13 grudnia...www.zus.pl/default.asp?p=7&id=109

Doradcasamorzadu

Miesięcznik Serwis Administracyjno-Samorządowy to najważniejszy na rynku specjalistyczny poradnik prawny dla gmin, powiatów i województw, wydawany od 1996 r.www.doradcasamorzadu.pl/

Decyzje - Województwo Małopolskie

Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska zarówno...www.malopolskie.pl/Srodowisko/Gospodarkaodpadami/?id=2308

Bez tytułu slajdu - dr hab. Jerzy Supernat

Typologia decyzji kierowniczych dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Determinanty koniecznościowe są to „te czynniki...www.supernat.pl/wyklady/plk/i_4_0_Tyoplogia_decyzji_kierowniczych.ppt