Masz pytanie?

Decyzja administracyjna. - Sciaga.pl

Decyzja jest aktem administracyjnym rozstrzygającym sprawę Kończy ona więc postępowanie w danej instancji Decyzja powinna mieć formę pisemną Jest tosciaga.pl/tekst/13607-14-decyzja_administracyjna

Odwołanie od decyzji administracyjnej - Sciaga.pl

ODWOŁANIE OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ 1 Pojecie i istota decyzji Decyzja administracyjna jest typowym przykładem aktu administracyjnego zewnętrznego I jakosciaga.pl/tekst/68293-69-odwolanie_od_decyzji_administracyjnej

uchylenie decyzji administracyjnej - forum Prawo...

Temat: uchylenie decyzji administracyjnej organ I instancji wydał decyzję i mi ją doręczył jeszcze nie upłynął termin na złożenie odwołania,a organ I...www.goldenline.pl/grupy/Pozostale/prawo-administracyjne-i-samorzad-terytorialny/uchylenie-decyz...

Jak napisać i złożyć odwołanie od decyzji wydanej...

Forum pomocy osobom pokrzywdzoanym przez Państwo... Jak napisać i złożyć odwołanie od decyzji wydanej przez urząd - decyzji administracyjnej?forumpokrzywdzonych.pl/pages/artykuly/podstawy/odwolanie_od_decyzji/

Uchylenie, zmiana i stwierdzenie wygaśnięcia decyzji...

Uchylenie, zmianę i stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej przewiduje w Rozdziale 13 Kodeks postępowania administracyjnego. Na podstawie jego przepisów:prawoity.pl/wiadomosci/uchylenie-zmiana-i-stwierdzenie-wygasniecia-decyzji-administracyjnej

Decyzje administracyjne dyrektora - Zachodniopomorski...

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Szczecin, Koszalinwww.nfz-szczecin.pl/decyzje_administracyjne_dyrektora.htm

Decyzja skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie...

Decyzja administracyjna może zostać uznana za nieważną w przypadku, gdy zostanie skierowana do osoby, która nie jest stroną w sprawie. Przesłanka ta może być...samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/prawo_administracyjne/554987,Decyzja-skierowana-do-osoby-n...

Jaki czas ma organ na wydanie decyzji? - Postępowanie...

Jaki czas ma organ na wydanie decyzji? Organy samorządu terytorialnego większości rozstrzygnięć dokonują w formie decyzji administracyjnej.www.infor.pl/prawo/gmina/postepowanie-administracyjne/686594,Jaki-czas-ma-organ-na-wydanie-decy...

Jak przebiega wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Jak przebiega wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli opuszczasz miejsce pobytu stałego lub czasowego na ponad dwa miesiące, masz obowiązek...www.infor.pl/prawo/gmina/nieruchomosci/250385,Jak-przebiega-wymeldowanie-w-drodze-decyzji-admin...

Decyzja administracyjna nie jest udostępniana w trybie...

Decyzja administracyjna nie jest udostępniana w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznejwww.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/decyzja-administracyjna-nie-jest-udostepniana-w-trybie-ust...