Masz pytanie?

Decyzja administracyjna. - Sciaga.pl

Decyzja jest aktem administracyjnym rozstrzygającym sprawę Kończy ona więc postępowanie w danej instancji Decyzja powinna mieć formę pisemną Jest tosciaga.pl/tekst/13607-14-decyzja_administracyjna

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy...

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy, treść tych dokumentów oraz znaczenie ich stosowania drukujsciaga.pl/tekst/30891-31-akt_administracyjny_decyzja_administracyjna_prawne_formy_tresc_tych

Postępowanie administracyjne - DWUP

Postępowanie administracyjne POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE CZ I Sprawa administracyjna jako przedmiot postępowania administracyjnego Sprawa administracyjna …www.dwup.pl/kszs/files/materialy.pdf

Biuletyny Informacji Publicznej w Województwie Małopolskim

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików...bip.malopolska.pl/

Decyzje administracyjne dyrektora - Zachodniopomorski...

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Szczecin, Koszalinwww.nfz-szczecin.pl/decyzje_administracyjne_dyrektora.htm

Jaki czas ma organ na wydanie decyzji? - Postępowanie...

Jaki czas ma organ na wydanie decyzji? Organy samorządu terytorialnego większości rozstrzygnięć dokonują w formie decyzji administracyjnej.www.infor.pl/prawo/gmina/postepowanie-administracyjne/686594,Jaki-czas-ma-organ-na-wydanie-decy...

Decyzja skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie...

Decyzja administracyjna może zostać uznana za nieważną w przypadku, gdy zostanie skierowana do osoby, która nie jest stroną w sprawie. Przesłanka ta może być...samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/prawo_administracyjne/554987,Decyzja-skierowana-do-osoby-n...

Rozdział 13 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie...

DZIAŁ II Postępowanie; Rozdział 13 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji; Art. 154. kpa Art. 154. § 1. Decyzja ostateczna, na mocy której...prawo.money.pl/kodeks/postepowania-administracyjnego/dzial-ii-postepowanie/rozdzial-13-uchyleni...

dr hab. Jerzy Supernat

Jerzy Supernat. Jerzy Supernat zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego jako adiunkt w Instytucie Nauk Administracyjnych.www.supernat.pl/

z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie

ZARZĄDZENIE Nr 9/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zakresu upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzjiwww.swiercze.pl/asp/pliki/zarzadzenia.2011/z.9_2011.pdf