Masz pytanie?

Decyzja administracyjna. - Sciaga.pl

Decyzja jest aktem administracyjnym rozstrzygającym sprawę Kończy ona więc postępowanie w danej instancji Decyzja powinna mieć formę pisemną Jest tosciaga.pl/tekst/13607-14-decyzja_administracyjna

Odwołanie od decyzji administracyjnej - Sciaga.pl

ODWOŁANIE OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ 1 Pojecie i istota decyzji Decyzja administracyjna jest typowym przykładem aktu administracyjnego zewnętrznego I jakosciaga.pl/tekst/68293-69-odwolanie_od_decyzji_administracyjnej

tel. 703 702 200 Informacje prawne - Decyzja...

Podstawa prawna decyzji administracyjnej musi być powołana dokładnie, a więc ze wskazaniem mających zastosowanie w sprawie przepisów określonego aktu prawnego...www.pozew.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=979&Itemid=83

22.Decyzja administracyjna i środki odwoławcze od niej,

DECYZJA kończy postępowanie w danej sprawie i w danej instancji. Powinna mieć formę pisemną. Ponadto powinna zawierać: Oznaczenie organu wydającego decyzjęrint.blox.pl/2009/06/22Decyzja-administracyjna-i-srodki-odwolawcze-od.html

Jak napisać i złożyć odwołanie od decyzji wydanej...

Jak napisać i złożyć odwołanie od decyzji wydanej przez urząd - decyzji administracyjnej?forumpokrzywdzonych.pl/pages/artykuly/podstawy/odwolanie_od_decyzji/

www.nasze-dzieci.net

DECYZJA ADMINISTRACYJNA – to akt, w którym organ administracji rozstrzyga najczęściej merytorycznie (co do istoty) sprawę należącą do jego kompetencji.www.nasze-dzieci.net/prawo/decyzja%20administracyjna%20a%20postanowienie.doc

Jaki czas ma organ na wydanie decyzji? - Postępowanie...

Jaki czas ma organ na wydanie decyzji? Organy samorządu terytorialnego większości rozstrzygnięć dokonują w formie decyzji administracyjnej.www.infor.pl/prawo/gmina/postepowanie-administracyjne/686594,Jaki-czas-ma-organ-na-wydanie-decy...

Jak przebiega wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Jak przebiega wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli opuszczasz miejsce pobytu stałego lub czasowego na ponad dwa miesiące, masz obowiązek...www.infor.pl/prawo/gmina/nieruchomosci/250385,Jak-przebiega-wymeldowanie-w-drodze-decyzji-admin...

Doradcasamorzadu

Miesięcznik Serwis Administracyjno-Samorządowy to najważniejszy na rynku specjalistyczny poradnik prawny dla gmin, powiatów i województw, wydawany od 1996 r.www.doradcasamorzadu.pl/

Decyzje środowiskowe | Decyzja Środowiskowa

Wnioski, decyzje o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, raporty środowiskowe. Pełna informacja w jednym miejscu.decyzjasrodowiskowa.pl/decyzje-srodowiskowe/