Masz pytanie?

Strategia marketingowa - Słownik Finansowy FinDict...

STRATEGIA MARKETINGOWA - Definicja strategii marketingowej. Rodzaje strategii marketingowych w zależności od pozycji rynkowej i atrakcyjności rynku.www.findict.pl/slownik/strategia-marketingowa

Internetowy słownik - Co to jest?

Słownik internetowy zawierający terminy, definicje, pojęcia oraz zagadnienia, których szukasz! W sposób przystępny opisujemy i wyjaśniamy znaczenie każdego...www.cotojest.info/

Strategia – Encyklopedia Zarządzania

Strategia - to program ogólny działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany na wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów.mfiles.pl/pl/index.php/Strategia

DEFINICJE | RÓWNOŚĆ PŁCI

Specjalizujemy się w doradztwie projektowym w zakresie równości szans. Ponadto nasze usługi obejmują pełnienie obowiązków kierownika/czki projektu jak i...www.rownosc-plci.pl/page.php?id=definicje

Coaching – definicja

Oczywiście taka definicja pojęcia „coaching” nie jest pełna w sensie opisowym dla osób, które nie znają wcześniejszej analizy, która prowadzi do tej...blog.dariusz-licznerski.pl/2011/07/11/coaching-definicja/

Definicja i rodzaje ewaluacji - Strona główna

Proces ewaluacji ex ante NSRO i PO zakończony został w roku 2006. Wyniki ewaluacji ex-ante NSRO i PO wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych zostały...www.ewaluacja.gov.pl/ewaluacja_wstep/Strony/Definicja.aspx

Organizacja i zarządzanie - definicje - Sciaga.pl

Umiejętności interpersonalne, to umiejętności społeczne, które wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi w celu: osiągnięcia oczekiwanej skuteczności...www.sciaga.pl/tekst/35400-36-organizacja_i_zarzadzanie_definicje

Definicja MŚP | Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki

Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) weszła w życie 1 stycznia 2005 r., na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01...www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Defini...

Definicje różnych populacji MRSA - Narodowy Program...

Definicje różnych populacji MRSA. HA-MRSA szpitalne szczepy S. aureus oporne na meticylinę (ang. hospital-acquired MRSA) Pierwsze meticylinooporne szczepy...www.antybiotyki.edu.pl/pdf/definicje-MRSA.pdf

Definicja telepracy | Portal pracy zdalnej i telepracy...

Nie ma uniwersalnej definicji telepracy, ale większość badaczy zgadza się, że praca zdalna spełnia dwa warunki: praca jest wykonywana poza zakładem pracy, a...zdalniej.pl/definicja-telepracy