Masz pytanie?

Strategia marketingowa - Słownik Finansowy FinDict...

STRATEGIA MARKETINGOWA - Definicja strategii marketingowej. Rodzaje strategii marketingowych w zależności od pozycji rynkowej i atrakcyjności rynku.www.findict.pl/slownik/strategia-marketingowa

Strategia – Encyklopedia Zarządzania

Strategia - to program ogólny działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany na wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów.mfiles.pl/pl/index.php/Strategia

Coaching – definicja

Oczywiście taka definicja pojęcia „coaching” nie jest pełna w sensie opisowym dla osób, które nie znają wcześniejszej analizy, która prowadzi do tej...blog.dariusz-licznerski.pl/2011/07/11/coaching-definicja/

Organizacja i zarządzanie - definicje - Sciaga.pl

Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) weszła w życie 1 stycznia 2005 r., na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01...www.sciaga.pl/tekst/35400-36-organizacja_i_zarzadzanie_definicje

Definicja telepracy | Portal pracy zdalnej i telepracy...

Nie ma uniwersalnej definicji telepracy, ale większość badaczy zgadza się, że praca zdalna spełnia dwa warunki: praca jest wykonywana poza zakładem pracy, a...zdalniej.pl/definicja-telepracy

Strategia- PKN ORLEN

Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017 . PKN ORLEN opublikował strategię na lata 2014-2017, która uwzględnia aktualną sytuację makroekonomiczną.www.orlen.pl/PL/OFirmie/Strategia/Strony/default.aspx

Definicje różnych populacji MRSA - Narodowy Program...

Definicje różnych populacji MRSA. HA-MRSA szpitalne szczepy S. aureus oporne na meticylinę (ang. hospital-acquired MRSA) Pierwsze meticylinooporne szczepy...www.antybiotyki.edu.pl/pdf/definicje-MRSA.pdf

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK ) w rozwijaniu...

Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie TIK, z ang. Information and communication technologies (ICT), zwane zamiennie technologiami...konferencje.frse.org.pl/TIK/article/Definicje/lang:pl

Komunikowanie - definicja,formy,funkcje - Sciaga.pl

Etapy planowania strategicznego - zagadnienie należy do kategorii Zarządzanie Zarządzanie strategiczne - definicja, wyjaśnienie, referat, dowiedz się co to jest.www.sciaga.pl/tekst/47003-48-komunikowanie_definicja_formy_funkcje

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - STRATEGIĄ SUKCESU NA RYNKU …

Grzegorz Mizerski, Versus Consulting ,”Najwyższa jakość – strategią sukcesu na rynku usług bankowych”, Warszawa, marzec 2004. Prawa autorskie zastrzeżone.www.versusconsulting.pl/download/najwyzsza_jakosc_strategia_sukcesu_banku_detalicznego.pdf