Masz pytanie?

Umowy, deklaracje podatkowe, formularze kadrowe, wzory...

VAT-7 (15) - Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług (wersja 15) Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2015 r. Dz.U. 2015, poz. 914...formularze.iform.pl/

Weksel in blanco: jakie znaczenie ma deklaracja wekslowa...

Ciężar dowodu, że weksel został wypełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem, spoczywa na dłużniku. W praktyce obrotu gospodarczego nadal największą rolę...www4.rp.pl/artykul/809370-Weksel-in-blanco--jakie-znaczenie-ma-deklaracja-wekslowa.html

Jak korygować VAT wynikający z nieterminowych płatności...

Jak korygować VAT wynikający z nieterminowych płatności . Artykuł autorstwa eksperta PKF (Joanna Gołębiewska - księgowa) został opublikowany w dzienniku...www.pkfpolska.pl/jak-korygowac-vat-wynikajacy-nieterminowych-platnosci-1565