Masz pytanie?

Limity przejścia na VAT - PIT.pl - Proste Podatki - Twój...

zwolnienia z podatku vat dla małych przedsiębiorstw zgodnie z art.24 (3) VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw...www.pit.pl/limity_przejscia_na_vat_1615.php