Masz pytanie?

Delegacje zagraniczne, wyjazd służbowy, polecenie wyjazdu...

Delegacja zagraniczna - bez wyżywienia. Wysłałem na kilka dni pracownika do Niemiec. Pracownik wyjechał samochodem należącym do firmy (służbowy), żywił się...www.podatki.biz/kalkulator/tutoriale/delegacje/delegacja-zagraniczna-1.php5

Aktywne formularze - excel, word, adobe - Signform

Dostępne na SMS formularze podatkowe, które możesz wypełnić i wydrukować korzystając z Excela, Worda i Acrobata. Wybierz potrzeby Ci druk deklaracji i pobierz...www.pit.pl/pitpl1.php?module=product&id=6043

Delegacja za granicą - Diety - Delegacje pracowników...

W przypadku wyjazdu za granicę pracownikowi przysługują: diety, zwrot kosztów: przejazdów i dojazdów, noclegów oraz innych wydatków, określonych przez...www.vat.pl/delegacja_za_granica_6577.php

Diety - Delegacje pracowników - Pracownicy i ZUS

Delegacja przysługuje osobom wykonującym czynności służbowe: na podstawie umowy o pracę, w tym pracę nakładczą, na podstawie umowy zlecenia,www.vat.pl/diety/index.php

Jak wysłać pracownika do pracy za granicą – oddelegowanie...

Delegowanie pracownika do pracy za granicą czy zagraniczna podróż służbowa pracownika? Czym się różnią i jak stosować w praktyce. O tym w niniejszym artykule.www.kadrywpraktyce.pl/jak-wyslac-pracownika-do-pracy-za-granica-oddelegowanie-czy-zagraniczna-p...

Podróże służbowe - Poradnik Przedsiębiorcy

Z działalnością gospodarczą nierozerwalnie związane są wyjazdy służbowe (delegacje), zarówno właściciela firmy jak i jego pracowników, czyli osób...poradnikprzedsiebiorcy.pl/-podroze-sluzbowe

Polacy na soborze w Konstancji - Średniowiecze - Historia...

Ponieważ wojna polsko-krzyżacka w latach 1409-1411 nie rozstrzygnęła podstawowych sporów, a już w 1414 pomiędzy państwem zakonnym a państwem...sciaga.pl/slowniki-tematyczne/391/polacy-na-soborze-w-konstancji/

Po jakim kursie rozliczyć delegację zagraniczną...

Po jakim kursie rozliczyć delegację zagraniczną. W związku z zagraniczną podróżą służbową wystąpiła konieczność wypłaty zaliczki w koronach czeskich.ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ewidencja-ksiegowa/87887,Po-jakim-kursie-rozliczyc-delegacje-z...

Rozliczanie zagranicznych podróży służbowych - przykłady...

W artykule omówiono sposoby rozliczania zagranicznych podróży służbowych. Na przykładzie w konkretnych kwotach przedstawiono, jak takie rozliczenie wygląda.www.kadrywpraktyce.pl/rozliczanie-zagranicznych-podrozy-sluzbowych-przyklady/

Delegacje Krajowe i Zagraniczne - Palomar

Program "Delegacje Krajowe i Zagraniczne" Pozwala łatwo obliczać należne diety, ryczałty oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych.www.palomar.pl/standard/shop/6---Delegacje-Krajowe-i-Zagraniczne.html