Masz pytanie?

Delegacja i dieta kierowcy - rozliczenie jazd krajowych i...

Spory na temat tego, czy kierowca zawodowy przebywa w podróży służbowej, zakończyły się wprowadzeniem do ustawy o czasie pracy kierowców definicji podróży...www.vat.pl/delegacja-i-dieta-kierowcy--pracownicy-i-zus-9025/

Delegacje zagraniczne, wyjazd służbowy, polecenie wyjazdu...

Delegacja zagraniczna - bez wyżywienia. Wysłałem na kilka dni pracownika do Niemiec. Pracownik wyjechał samochodem należącym do firmy (służbowy), żywił się...www.podatki.biz/kalkulator/tutoriale/delegacje/delegacja-zagraniczna-1.php5

Delegacja na terenie kraju - Diety - Delegacje pracowników...

Dieta wynosi 30 zł za dobę podróży. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po...www.vat.pl/delegacja_na_terenie_kraju_6576.php

Jak wysłać pracownika do pracy za granicą – oddelegowanie...

Delegowanie pracownika do pracy za granicą czy zagraniczna podróż służbowa pracownika? Czym się różnią i jak stosować w praktyce. O tym w niniejszym artykule.www.kadrywpraktyce.pl/jak-wyslac-pracownika-do-pracy-za-granica-oddelegowanie-czy-zagraniczna-p...

Podróż służbowa pracownika – poradnik.wfirma.pl

Sprawdź, jak dokumentować i rozliczać podróż służbową pracownika - delegacja zagraniczna i krajowa, diety, ryczałt za nocleg.https://poradnik.wfirma.pl/-podroz-sluzbowa-pracownika

Diety - podróże krajowe - PIT.pl - Proste Podatki

czy zawsze (pracuję w firmie prywatnej) dieta powinna być wypłacana w formie ryczałtu bez koniecznosci rozliczania się z nich fakturami lub rachunkami?www.pit.pl/diety_podroze_krajowe_245.php

Diety zagraniczne w 2015 r. – poradnik.wfirma.pl

Diety zagraniczne w 2015 r. Wysokość diety za podróż zagraniczną zależna jest od państwa, do którego pracownik został oddelegowany. Co ważne, również...https://poradnik.wfirma.pl/-diety-zagraniczne-w-2015-r

Diety - zagranica - PIT.pl - Proste Podatki

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej …www.pit.pl/diety_zagranica_247.php

Jak rozliczyć koszty wyjazdów służbowych właściciela firmy...

Mimo że obecnie nie ma problemu z utrzymywaniem zdalnych kontaktów biznesowych, podczas prowadzenia firmy zdarzają się sytuacje, w których osobista obecność...www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-rozliczyc-koszty-wyjazdow-sluzbowych-wlasciciela-firmy-2494257.htm...

Rozliczanie podróży służbowych - Poradnik Przedsiębiorcy

Podróż służbowa - jak wyliczać diety, jakie wydatki należy ująć w dokumencie rozliczenie delegacji i wyjazdu służbowego. Stawki diety 2014.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kompendium-wiedzy-o-podrozach-sluzbowych-stan-na-2013