Masz pytanie?

Delegacja zagraniczna - poradnik.ngo.pl

Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli jednak ekwiwalent jest niższy od diety...poradnik.ngo.pl/delegacja-zagraniczna

Delegacja i dieta kierowcy - rozliczenie jazd krajowych i...

Spory na temat tego, czy kierowca zawodowy przebywa w podróży służbowej, zakończyły się wprowadzeniem do ustawy o czasie pracy kierowców definicji podróży...www.vat.pl/delegacja-i-dieta-kierowcy--pracownicy-i-zus-9025/

Delegacja krajowa - poradnik.ngo.pl

Przydatne informacje na temat podróży służbowych po kraju osób związanych z organizacjami pozarządowymi.poradnik.ngo.pl/delegacja-krajowa

Delegacja na terenie kraju - Diety - Delegacje …

Dieta wynosi 30 zł za dobę podróży. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po...www.vat.pl/delegacja_na_terenie_kraju_6576.php

Kalkulator Delegacji - app.beeoffice.com

Problem z wyliczeniem diety, rozliczeniem delegacji? Teraz wszystko zrobisz od ręki! Kalkulator kosztów delegacji wyliczy kwotę należnej diety lub rozliczy całą...https://app.beeoffice.com/WebCalculator/kalkulatordelegacji/Advanced

Rozliczanie zagranicznych podróży służbowych - …

Witam, Byłam w zagranicznej podróży służbowej w Danii 14,33 godziny – czyli teoretycznie przysługuje mi pełna dieta w wysokości 406 DKK.www.kadrywpraktyce.pl/rozliczanie-zagranicznych-podrozy-sluzbowych-przyklady/

Połączenie wakacyjnego wyjazdu z delegacją – jak …

ALE OGROMNE LITERY!!! Czy delegacja (lub ekwiwalent) liczy się również dla grafika z umową o dzieło, gdy wyjazd związany jest w wykonywanym dziełem?antyweb.pl/polaczenie-wakacyjnego-wyjazdu-z-delegacja-jak-rozliczyc-koszty/

Kiedy nie przysługuje dieta w delegacji krajowej - …

Pracownik przebywa w delegacji w godzinach od 7.00 do 16.00 i ma zapewnioną kawę/herbatę oraz lunch. Czy przysługuje mu dieta?kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/podroze_sluzbowe/380772,Kiedy-nie-przysluguje-dieta-w-delega...

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO - w3k2.cem.sggw.pl

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 4/2007 Pieczątka firmowa jednostki Potwierdzenie pobytu służbowego (pieczątka, podpis, data pobytu)w3k2.cem.sggw.pl/wp-content/uploads/delegacja.pdf

Diety - podróże krajowe - PIT.pl - Proste Podatki

czy zawsze (pracuję w firmie prywatnej) dieta powinna być wypłacana w formie ryczałtu bez koniecznosci rozliczania się z nich fakturami lub rachunkami?www.pit.pl/diety_podroze_krajowe_245.php