Masz pytanie?

Diety zagraniczne > Diety > Informator > Podatki

W tabeli zestawiamy stawki diet, które obowiązują we wszystkich krajach. Zobacz który kraj ma najwyższe stawki, a który najniższe. Dowiedz się jak należy...https://www.money.pl/podatki/informator/diety/diety_z/

Delegacje Krajowe i Zagraniczne - Palomar

Program "Delegacje Krajowe i Zagraniczne" Pozwala łatwo obliczać należne diety, ryczałty oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagrhttps://www.palomar.pl/standard/shop/6---Delegacje-Krajowe-i-Zagraniczne.html

Diety zagraniczne - Wska�niki.pl

Zawsze aktualne wskaniki i stawki, zawsze pod rk ksigowego - czas pracy, delegacje, podatki, ubezpieczenia, odsetki, wynagrodzenia, zasiki, urlopy i inne.www.wskazniki.pl/?doc_id=14102

Profbi Delegacje - Program do rozliczania delegacji...

Zapraszamy do pobierania wersji testowej, delegacja z wieloma miejscami docelowymi, delegacje wielokrotne własne stawki diet, ewidencja MiLoG i wiele innychwww.delegacje.info.pl/

szkolenia Delegacje krajowe i zagraniczne - InfoBizTech

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, praktyka stosowania, wyjaśnienia organów podatkowych. W przepisach ogólnych prawa pracy nie ma definicji podróży...www.infobiztech.pl/szkolenia-krajowe-i-zagraniczne-podroze-sluzbowe.html

Kalkulator diet zagranicznych - Delegowany.pl

Rozliczanie diety zagranicznej Dieta przeznaczona jest głównie na wyżywienie oraz drobne wydatki. W przypadku gdy pracodawca nie określił w wewnętrznym...delegowany.pl/index.php?page=opis-systemu&title=diety-zagraniczne-kalkulator

Podróże zagraniczne - Diety - VAT.pl

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce …www.vat.pl/podroze_zagranica_diety_1558.php

Nowe przepisy o dietach za delegacje - od 1 marca 2013...

Od 1 marca 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy prawa pracy odnoszące się do wysokości i zasad wypłaty diet za podróże służbowe pracowników. Obejmują one...www.adamczyk-law.pl/prawo/nowe-przepisy/nowe-przepisy-diety-za-delegacje.html

Delegacje - Wska�niki.pl

Zawsze aktualne wskaniki i stawki, zawsze pod rk ksigowego - czas pracy, delegacje, podatki, ubezpieczenia, odsetki, wynagrodzenia, zasiki, urlopy i inne.www.wskazniki.pl/?iid=4634

Podróże służbowe 2017. Delegacje krajowe i zagraniczne...

Szkolenie - Podróż służbowa 2017 krajowa i zagraniczna. Rozliczanie wyjazdu służbowego, delegacji pracowniczej: diety ryczałty. Kurs - Delegowanie pracowników.www.polbi.pl/pl/kurs/1740/Podroze-sluzbowe-2017-Delegacje-krajowe-i-zagraniczne-Diety-i-koszty-...