Masz pytanie?

Rozporządzenie - delegacje zagraniczne - Profbi Delegacje

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących...www.delegacje.info.pl/niezbednik/rozporzadzenie-delegacje-zagraniczne/

Delegacje Krajowe i Zagraniczne - Palomar

Program "Delegacje Krajowe i Zagraniczne" Pozwala łatwo obliczać należne diety, ryczałty oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagrhttps://www.palomar.pl/standard/shop/6---Delegacje-Krajowe-i-Zagraniczne.html

Diety - Delegacje pracowników - Pracownicy i ZUS

Delegacja: Delegacją nazywamy ogół świadczeń należnych wykonującemu czynności pracownicze w związku z wyjazdem służbowym. Świadczenia z tytułu delegacji...www.vat.pl/diety/

Diety zagraniczne - Wska�niki.pl

Zawsze aktualne wskaniki i stawki, zawsze pod rk ksigowego - czas pracy, delegacje, podatki, ubezpieczenia, odsetki, wynagrodzenia, zasiki, urlopy i inne.www.wskazniki.pl/?doc_id=14102

Profbi Delegacje - Program do rozliczania delegacji...

Zapraszamy do pobierania wersji testowej, delegacja z wieloma miejscami docelowymi, delegacje wielokrotne własne stawki diet, ewidencja MiLoG i wiele innychwww.delegacje.info.pl/

szkolenia Delegacje krajowe i zagraniczne - InfoBizTech

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, praktyka stosowania, wyjaśnienia organów podatkowych. W przepisach ogólnych prawa pracy nie ma definicji podróży...www.infobiztech.pl/szkolenia-krajowe-i-zagraniczne-podroze-sluzbowe.html

Podróże zagraniczne - Diety

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub …www.vat.pl/podroze_zagranica_diety_1558.php

Kalkulator diet zagranicznych - Delegowany.pl

Rozliczanie diety zagranicznej Dieta przeznaczona jest głównie na wyżywienie oraz drobne wydatki. W przypadku gdy pracodawca nie określił w wewnętrznym...delegowany.pl/index.php?page=opis-systemu&title=diety-zagraniczne-kalkulator

Diety - podróże krajowe

@ala, A dlaczego pracodawca miałby się odwoływać do północy (godziny 00:00) ? On wysyła Cię w delegacje i płaci za czas spędzony w delegaci, czyli w...www.pit.pl/diety_podroze_krajowe_245.php

Podróże służbowe 2017. Szkolenie POLBI: 390 zł. Kurs...

Podróże służbowe 2017/2018. Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety i koszty. PIT, CIT, VAT i ZUS.www.polbi.pl/pl/kurs/1740/Podroze-sluzbowe-20172018-Delegacje-krajowe-i-zagraniczne-Diety-i-kos...