Masz pytanie?

Jak GUS ustala przeciętny dochód z hektara w rolnictwie...

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego podaje obwieszczenie prezesa GUS, publikowane w Dzienniku...www.farmer.pl/finanse/jak-gus-ustala-przecietny-dochod-z-hektara-w-rolnictwie,67418.html

Główny Urząd Statystyczny / Informacje sygnalne...

23.09.2016 Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w...

Obwieszczenie GUS ws. wysokości przeciętnego dochodu z...

Obwieszczenie GUS ws. wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 2015 • Portal OPS.PLops.pl/2016/09/obwieszczenie-gus-ws-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gos...

świadczenia z pomocy społecznej • Portal OPS.PL

Art. 8 ust. 9 Ustawy o pomocy społecznej obliguje do przyjęcia, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł (wysokość...ops.pl/tag/swiadczenia-z-pomocy-spolecznej/

Dochody podlegające rozliczeniu w programie 500+ (pięćset...

W programie 500 (pięćset) plus świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł, a jeżeli…500-plus.pl/dochody-podlegajace-rozliczeniu-w-programie-piecset%E2%80%93plus/

Zasiłki z opieki społecznej - rodzaje i wysokość - Praca i...

Zasiłek okresowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach także osobie, której dochód przekracza kryterium. Decyduje o tym kierownik ośrodka.polki.pl/praca-i-finanse/porady-prawne,zasilki-z-opieki-spolecznej-rodzaje-i-wysokosc,10044888,...

MOPS NAŁĘCZÓW - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w …

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie. Oficjalna serwis internetowy MOPS Nałęczów. Zapraszamy swoich podopiecznych do korzystania z informacji...www.mops-naleczow.pl/

Przepisy ogólne - Ustawa o pomocy społecznej - 2016...

Ustawa o pomocy społecznej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 05.09.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 930 z dnia 12.03.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/dzial-i_przepisy-ogolne/

Najważniejsze pytania i odpowiedzi o 500+ – Przepisowa mama

Permalink. Dochód z działalności dokumentuje się oświadczeniem o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy...przepisowamama.pl/najwazniejsze-pytania-o-500/

Świadczenia rodzinne - zmiany w ustawie --[Problemy Osób...

Z miany w ustawie o świadczeniach rodzinnych nowelizacją z 21 kwietnia 2005 r. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka może być zwiększony, jeśli...idn.org.pl/sonnszz/swiadczenia_rodzinne.htm