Masz pytanie?

Spoldzielnia mieszkaniowa ,,Widok''

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIDOK" w Krakowie powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej im. T.Kościuszki, zgodnie z...www.smwidok.krakow.pl/

Pomoc społeczna-OPS-DPS-ZLO

POMOC SPOŁECZNA Choroby psychiczne Do domu pomocy skieruje gmina Gmina przejmuje od starosty wszystkie czynności związane z kierowaniem chorych …forum.darzycia.pl/index.php/topic,2693.50.html

Bezpłatne porady prawne | Prawo i Ty - Archiwum prawne

Porady prawne | Prawo i Ty: alimenty, rozwód, spadek, pozew, wzory pozwów i wniosków, formularze KRS, umowa, prawo cywilne, rodzinne, karne.prawoity.pl/archiwum/

Polska Rzeczpospolita Ludowa na tle II i III Rzeczypospolitej

Wspomniałem wcześniej, że w wyniku reform upadały małe gospodarstwa chłopskie. Chłopi byli z nich rugowani, a opustoszała ziemia powiększała majątki...ciborowski.host247.pl/prl.htm

Informacje dotyczące certyfikatów energetycznych, audytów...

Efektywność energetyczna i OZE szansą dla gospodarki: 10.01.2015: Główny Urząd Statystyczny (GUS) wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE...www.argox.com.pl/archiwum.php

Biuletyn Informacji Publicznej

Wśród członków Kolegium było 9 osób posiadających tytuł naukowy doktora, 7 osób ukończyło aplikację radcowską, a 3 osoby ukończyły aplikację sędziowską.www.sko-wroc.org/index.php?act=show&f=f86.html

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU...

Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow. W związku z uwagami zgłoszonymi na spotkaniu z mieszkańcami w Lidzbarskim Domu Kultury dnia 14 kwietnia …lidzbarkw-um.bip-wm.pl/