Masz pytanie?

INFO-R

2016-04-28 CHEOPS W związku z opublikowaniem w Monitorze Polskim Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku...www.ops.strefa.pl/aktualnosci.htm

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ …

Strona 6 z 26 2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych dochodem jest dochód podatkowy wynikający z...www.krhhts.pl/zfs2015.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu... Dodatki mieszkaniowe. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym …www.mops.nowysacz.pl/index.php?strona=dm

Informacje | Centrum Obsługi Studenta

I. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody za 2015 osiągnięte przez:cos.uni.lodz.pl/stypendia/socjalne/dochod-uzyskany-i-utracony

Najważniejsze pytania i odpowiedzi o 500+ – Przepisowa mama

Permalink. Dochód z działalności dokumentuje się oświadczeniem o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy...przepisowamama.pl/najwazniejsze-pytania-o-500/

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA RODZICA - Aktualne wydarzenia z...

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA RODZICA: najświeższe informacje, zdjęcia, video o ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA RODZICA; Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnychinfo.wyborcza.pl/temat/wyborcza/zasi%c5%82ek+opieku%c5%84czy+na+rodzica

URLOP NA DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE - Aktualne wydarzenia z...

PIENIĄDZE NA DZIECI. Becikowe, kosiniakowe, zasiłek rodzinny oraz świadczenie 500+. Sprawdź, które z nich przysługują twojej rodzinie po zmianie progów...info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/urlop+na+dziecko+niepe%c5%82nosprawne