Masz pytanie?

Sposób obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego w roku...

Sposób obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r.www.janski.edu.pl/file/uploadFck/doch%C3%83ld_z_hektara_przelicz_2013.pdf

Istota i znaczenie fiskalne podatków lokalnych na Pomorzu...

310 Rafał Rosiński Klasyfikacja podatków lokalnych w Polsce Klasyczna klasyfikacja podatków dokonywana jest z podziałem na podatki budżetu państwa i podatki...www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/52-2012/FRFU-52-309.pdf

Informacje | Centrum Obsługi Studenta

I. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody za 2014 osiągnięte przez:cos.uni.lodz.pl/stypendia/socjalne/dochod-uzyskany-i-utracony