Masz pytanie?

GUS ogłosił wysokość dochodu z gosp. rolnego w 2012 r...

W portalu MNiSW ukazał się poniższy komunikat dot. stosowania dochodu z gospodarstwa rolnego w trakcie ustalania dochodu rodziny studenta uprawniającego …https://www.psrp.org.pl/2983/gus-oglosil-wysokosc-dochodu-z-gosp-rolnego-w-2012-r/

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych...

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. W 2011 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych …www.infor.pl/wskazniki/glowny-urzad-statystyczny/180,1809,Przecietny-dochod-z-pracy-w-indywidua...

DOCHÓD Z HEKTARA - najnowsze wiadomości gospodarcze i...

DOCHÓD Z HEKTARA: najświeższe informacje, zdjęcia, video o DOCHÓD Z HEKTARA; Eksperci: rolnicy powinni płacić podatek dochodowyinfo.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/doch%C3%B3d+z+hektara

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych...

Opis metodologiczny. Iloraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstwa domowych, w podsektorze pracodawców i pracujących na własny rachunek w...stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/wysokosc-prz...

Obwieszczenie GUS w sprawie wysokości przeciętnego...

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych...www.wi.zut.edu.pl/pomoc-materialna/2303-obwieszczenie-gus-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-doch...

Główny Urząd Statystyczny / Informacje sygnalne...

Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS w 2014 roku. Wszystkie informacje publikowane są w Internecie danego dnia o godz. 14:00stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/18,2014,kategoria.html

INFO-R

2014-12-10 NEMEZIS Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 3.04b programu Nemezis zawierającą zmiany opisane TUTAJ. UWAGA! Po dokonaniu aktualizacji...www.ops.strefa.pl/aktualnosci.htm

WSAP - Stypendia - OSTROLEKA

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Trudną sytuację materialną określa się na podstawie dochodu...wsap.com.pl/studenci/stypendia

Fundusz alimentacyjny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej...

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko...www.janowpodlaski.ops.pl/index.php/fundusz-alimentacyjny

HEKTAR ZIEMI ROLNEJ ŚREDNIO - najnowsze wiadomości...

Agencja Nieruchomości Rolnych: Ziemia stale drożeje. Ponad 15,6 tys. zł kosztował średnio hektar ziemi sprzedawanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych.info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/hektar+ziemi+rolnej+%C5%9Brednio