Masz pytanie?

INFO-R

2016-04-28 CHEOPS W związku z opublikowaniem w Monitorze Polskim Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku...www.ops.strefa.pl/aktualnosci.htm

Pomoc finansowa - komu przysługuje - Miejski Ośrodek...

Pomoc finansowa - komu przysługuje Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z...mopsrzeszow.pl/index.php/o-orodku?layout=edit&id=78

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - kto może je dostać...

Należności dłużników alimentacyjnych notowanych w Krajowym Rejestrze Długów przekroczyły w 2009 r. 464 mln zł. Średni dług wynosi około 27 tys. zł...polki.pl/finanse_dokumenty_artykul,10017595.html

Składki na ubezpieczenia społeczne | Interpretacje podatkowe

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy zapłacone w 2015 r. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za byłych pracowników...https://interpretacje-podatkowe.org/skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne

MOPR Białystok

Z dniem 1 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie...www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Dz.U.2013.966 - Akt prawny - abc.com.pl

3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-966

Internetowy Serwis Miasta i Gminy STRZEGOM

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego okres zasiłkowy...www.strzegom.pl/2004/strony/aktualnosci/2011/ops/ops.htm

Przepisy ogólne - Ustawa o dodatkach mieszkaniowych - 2015...

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 31.08.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 966 z dnia 21.06.2001.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-czerwca-2001-r-o-dodatkach-mieszkaniowych/rozdzial-1_prze...

ZASIŁKI - Aktualne wydarzenia z kraju i zagranicy...

Dla kogo zasiłek pogrzebowy. Zasiłek pogrzebowy to pomoc państwa dla osób, które muszą wyprawić pogrzeb swoim bliskim zmarłym. Wypłaca go ZUS lub KRUS.info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/zasi%c5%82ki

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach...

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.160.0000966,ustawa-o-dodatkach-mieszkaniowych.html