Masz pytanie?

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach...

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. W 2014 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych …www.infor.pl/wskazniki/glowny-urzad-statystyczny/181,2735,Przecietny-dochod-z-pracy-w-indywidua...

Obliczamy dochód dla potrzeb świadczeń rodzinnych - Bankier.pl

Jedną z podstawowych przesłanek warunkujących nabycie prawa do świadczeń rodzinnych jest osiąganie odpowiedniego dochodu. Nie ma on znaczenia jedynie przy...www.bankier.pl/wiadomosc/Obliczamy-dochod-dla-potrzeb-swiadczen-rodzinnych-1825765.html

Główny Urząd Statystyczny / Informacje sygnalne...

Główny Urząd Statystyczny - Portal Statystyki Publicznej... pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one...stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/18,2016,kategoria.html

Najważniejsze pytania i odpowiedzi o 500+ – Przepisowa mama

Permalink. Dochód z działalności dokumentuje się oświadczeniem o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy...przepisowamama.pl/najwazniejsze-pytania-o-500/

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - kto może je dostać...

Ile pieniędzy dostaniesz z funduszu alimentacyjnego? To zależy od kwoty alimentów, jaka została określona w wyroku sądowym. Maksymalna wysokość wypłaty z...polki.pl/praca-i-finanse/porady-prawne,alimenty-z-funduszu-alimentacyjnego-kto-moze-je-dostac,1...

Wsparcie dla rodzin z dziećmi / Fundusz Alimentacyjny...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszu-ali...

MOPR Białystok

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860...www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

* na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, póz. 732).idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm

Podatek rolny - Podatek rolny - Podatki - INFOR.PL

Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników określonych w tabeli dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się...www.infor.pl/wskazniki/podatki/podatek-rolny/50,Podatek-rolny.html

Administrowanie Zakładowym Funduszem... - INFOR.PL

Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Starsi pracownicy naszej jednostki otrzymywali pomoc z ZFŚS w postaci nieopodatkowanych paczek.samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/pracownicy/693279,Administrowanie-Zakladowym-Funduszem-Swi...