Masz pytanie?

INFO-R

2016-04-28 CHEOPS W związku z opublikowaniem w Monitorze Polskim Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku...www.ops.strefa.pl/aktualnosci.htm

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ …

Strona 6 z 26 2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych dochodem jest dochód podatkowy wynikający z...www.krhhts.pl/zfs2015.pdf

Pomoc finansowa - komu przysługuje - Miejski Ośrodek...

Pomoc finansowa - komu przysługuje Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z...mopsrzeszow.pl/index.php/o-orodku?layout=edit&id=78

MGOPS w Krotoszynie - Dodatki mieszkaniowe

JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO . WNIOSEK . W punkcie 1 i 2 należy podać dane wnioskodawcy wraz z …www.mgops.krotoszyn.pl/read/dodatkimieszkaniowe/

Istota i znaczenie fiskalne podatków lokalnych na Pomorzu...

312 Rafał Rosiński jest z opodatkowania po zgłoszeniu zaistnienia faktu powodującego obowiązek podatkowy w odpowiednim terminie do organu skarbowego, niezależnie odwww.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/52-2012/FRFU-52-309.pdf

Informacje ogólne - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie

Świadczenia rodzinne w świetle ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2015 r. Dz.U. z 2015 poz. 114)www.opspszczyna.pl/p,23,23.html

MOPR Białystok

Z dniem 1 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie...www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Dz.U.2013.966 - Akt prawny - abc.com.pl

3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-966

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - kto może je dostać...

Należności dłużników alimentacyjnych notowanych w Krajowym Rejestrze Długów przekroczyły w 2009 r. 464 mln zł. Średni dług wynosi około 27 tys. zł...polki.pl/finanse_dokumenty_artykul,10017595.html

MOPS Mielec

„W poszukiwaniu (po)mocy” Program psychoedukacyjny dla kobiet doznających przemocy w rodzinie. Na przełomie stycznia i lutego 2011 r. MOPS w Mielcu …www.mops.mielec.pl/