Masz pytanie?

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury - INFOR.PL

Emerytowi pobierającemu świadczenie przysługuje dodatek pielęgnacyjny, jeśli jest niezdolny do pracy lub do samodzielnej egzystencji. Z urzędu natomiast dodatek...www.infor.pl/prawo/emerytury/dodatki-do-emerytury/263149,Dodatek-pielegnacyjny-do-emerytury.htm...

Dodatek mieszkaniowy - Gdańskie Centrum Świadczeń

DODATEK MIESZKANIOWY – OGÓLNE INFORMACJE O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy …www.gcs.gda.pl/pomoc-mieszkaniowa/dodatek-mieszkaniowy/

Zasiłek pielęgnacyjny w 2017 r. - Zasiłki i inne...

Od 2016 r. obowiązuje regulacja, która stanowi, że w przypadku, gdy osoba pobrała za ten sam okres jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatek...kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/751015,Zasilek-pielegnacyjny-w-20...

Będzie 500+ dla emerytów? Rząd planuje dodatek do...

– Kwota ta będzie rosnąć, ponieważ świadczenia emerytalno-rentowe pobiera obecnie 9 mln osób, a ich liczba również będzie wzrastać – komentuje w...www.newsweek.pl/biznes/gospodarka/bedzie-500-dla-emerytow-rzad-planuje-dodatek-do-emerytury,art...

Jak ubiegać się o dodatek - Ośrodek Pomocy Społecznej …

Jak jest wypłacany, co powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku i gdzie można się odwoływać od decyzji w sprawie przyznania dodatku Należy udać się do Ośrodka...opsgliwice.bnet.pl/index.php/publisher/articleview/frmArticleID/52/

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

Rodzaj świadczenia. Wysokość świadczenia. Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu rodziny netto* w przeliczeniu na osobęidn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm

MOPR Białystok

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy, druki wniosków i załączniki do tych wniosków można...www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Dodatek wychowawczy w 2017 r. - Zasiłki i inne …

Ile wynosi dodatek wychowawczy? Niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu ani od ich stanu zdrowia, kwota świadczenia wynosi 400 zł miesięcznie.kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/751773,Dodatek-wychowawczy-w-2017...

Dochody podlegające i niepodlegające opodatkowaniu...

Podlegające opodatkowaniu dochody, które mogą zostać zwolnione od podatku. Niemalże każdemu przysługuje określona kwota dochodów, którą w danym roku...podatek.org.uk/dochody-podlegajace-i-niepodlegajace-opodatkowaniu

Co się zmieni w 2017 roku? - niepelnosprawni.pl

W czwartek otrzymałem przelew renty socjalnej. myślałem, że kwota netto renty pójdzie w górę w związku z podwyższeniem kwoty wolej od podatku, srodze się...niepelnosprawni.pl/ledge/x/439565