Masz pytanie?

Świadczenia (ZUS, NFZ, gmina) - podstrona, PORADNIK SENIORA

zasiłki: opiekuńczy i pogrzebowy, świadczenie pielęgnacyjne, dodatki: pielęgnacyjny, kombatancki i kompensacyjny, ryczałt energetyczny, świadczenia i...www.agraseniorzy.pl/swiadczenia.html

Prawo do dodatku pielęgnacyjnego - Zasiłki - Pomoc...

Prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Osobami uprawnionymi do dodatku pielęgnacyjnego są emeryci lub renciści całkowicie niezdolni do pracy, …www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/319485,Prawo-do-dodatku-pielegnacyjnego.html

Serwis ZUS - Informacje, komunikaty - Komunikat Prezesa...

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku …www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2069

USTAWA o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych...

[1] Tytuł ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 162 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U...idn.org.pl/sonnszz/dodatek_pielegnacyjny.htm

ILE WYNOSI DODATEK PIELĘGNACYJNY - Aktualne wydarzenia …

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny? Dodatek pielęgnacyjny. Jest to świadczenie, które ZUS wypłaca osobom posiadającym rentę lub emeryturę.info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/ile+wynosi+dodatek+piel%C4%99gnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny - Emeryt...

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to pomimo mylącej nazwy zupełnie różne świadczenia. Osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego nie mogą...www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/emeryt/285185,Zasilek-pielegnacyjny-a-dodatek-pielegnacyjny....

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy dodatek pielęgnacyjny...

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie innych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/13937,kiedy_przysluguje_zasilek_a_kiedy_dodatek_pielegnacyjny.ht...

Zasiłek Rodzinny · becikowe.com

Jak otrzymać dodatek? Aby uzyskać dodatek z tytułu urodzenia dziecka, należy być uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Nie ma możliwości otrzymania samego...www.becikowe.com/?sr=zasilekrodzinny.html

Kwoty świadczeń | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. na dzień 01.06.2015 r. emerytura i renta podstawowa . 880 zł 45 gr. dodatek pielęgnacyjny . 208 zł 17 grwww.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/kwoty-swiadczen/

Dodatek mieszkaniowy - Gazeta Podatnika: gazeta...

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w …www.gazetapodatnika.pl/artykuly/dodatek_mieszkaniowy-a_704.htm