Masz pytanie?

Serwis ZUS - Informacje, komunikaty - Komunikat Prezesa...

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku …www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2069

USTAWA o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych...

[1] Tytuł ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 162 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U...idn.org.pl/sonnszz/dodatek_pielegnacyjny.htm

ILE WYNOSI DODATEK PIELĘGNACYJNY - Aktualne wydarzenia …

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny? Dodatek pielęgnacyjny. Jest to świadczenie, które ZUS wypłaca osobom posiadającym rentę lub emeryturę.info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/ile+wynosi+dodatek+piel%C4%99gnacyjny

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy dodatek pielęgnacyjny...

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie innych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/13937,kiedy_przysluguje_zasilek_a_kiedy_dodatek_pielegnacyjny.ht...

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury - Dodatki do emerytury...

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury. Emerytowi pobierającemu świadczenie przysługuje dodatek pielęgnacyjny, jeśli jest niezdolny do pracy lub do …www.infor.pl/prawo/emerytury/dodatki-do-emerytury/263149,Dodatek-pielegnacyjny-do-emerytury.htm...

Zasiłek Rodzinny · becikowe.com

Jak otrzymać dodatek? Aby uzyskać dodatek z tytułu urodzenia dziecka, należy być uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Nie ma możliwości otrzymania samego...www.becikowe.com/?sr=zasilekrodzinny.html

Kwoty świadczeń

Z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. na dzień 01.03.2015 r. emerytura i renta podstawowa . 880 zł 45 gr. dodatek pielęgnacyjny . 208 zł 17 grwww.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/kwoty-swiadczen/

DODATKI PIELĘGNACYJNE PO 75 ROKU ŻYCIA - Aktualne...

Dodatki pielęgnacyjne po 75. roku życia Dodatki pielęgnacyjne po 75. roku życia przysługują każdemu emerytowi z urzędu - bez konieczności ubiegania się w ZUS.info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/dodatki+piel%C4%99gnacyjne+po+75+roku+%C5%BCycia

Dodatek mieszkaniowy - Gazeta Podatnika: gazeta...

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w …www.gazetapodatnika.pl/artykuly/dodatek_mieszkaniowy-a_704.htm

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 734 Opracowano na podstawie: t.j. Dz...

©Kancelaria Sejmu s. 1/12 2015-02-05 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 734 . USTAWA . z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych . Rozdział 1. Przepisy ogólneisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010710734&type=3