Masz pytanie?

Dodatek pielęgnacyjny - Ustalanie uprawnień do... - …

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów; Postępowanie odwoławcze; Kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowychwww.zus.pl/dodatek-pielegnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny - Dodatki do świadczeń …

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów; Postępowanie odwoławcze; Kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowychwww.zus.pl/swiadczenia/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/dodatek-pielegnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny - ile wynosi i kto ma do niego …

Komu należy się dodatek pielęgnacyjny i ile wynosi to świadczenie? Gdzie złożyć odpowiedni wniosek? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedź!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-i-komu-nalezy-sie-dodatek-pielegnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny - Emeryt...

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to pomimo mylącej nazwy zupełnie różne świadczenia. Osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego nie mogą otrzymywać zasiłku pielęgnacyjnego.www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/emeryt/285185,Zasilek-pielegnacyjny-a-dodatek-pielegnacyjny....

Sprawdź, o ile od marca wzrosną renty. Wyższy będzie …

Od 1 marca 2017 r. renty i emerytury wzrosną o 0,44 proc., a najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1000 zł brutto. Wzrosną także kwoty renty socjalnej i dodatku pielęgnacyjnego.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/477340

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

1) Pracownica złożyła wniosek o zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat. Ponieważ starsze dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, równocześnie wystąpiła z wnioskiem o zasiłek pielęgnacyjny.idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm

MOPR Białystok

Laureat nagrody specjalnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej - 2007 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodziniewww.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Zasiłeki pielęgnacyjny dzieci do lat 16 - idn.org.pl

Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty (z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinnej), jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności) albo ukończyła 75 lat życia.idn.org.pl/sonnszz/pielegnacyjny16.htm

Dodatek wychowawczy w 2017 r. - Zasiłki i inne …

Ile wynosi dodatek wychowawczy? Niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu ani od ich stanu zdrowia, kwota świadczenia wynosi 400 zł miesięcznie.kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/751773,Dodatek-wychowawczy-w-2017...

Dodatek do emerytury za każde urodzone dziecko dla …

W KRUS byłam ubezpieczona od 1981 r., urodziłam i wychowałam troje dzieci. W tym roku przeszłam na emeryturę.Czy należy mi się dodatek do świadczenia...www.porady.egospodarka.pl/Emerytury-Renty/34123-Dodatek-do-emerytury-za-kazde-urodzone-dziecko-...