Masz pytanie?

ILE WYNOSI DODATEK PIELĘGNACYJNY - Aktualne wydarzenia …

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny? Dodatek pielęgnacyjny. Jest to świadczenie, które ZUS wypłaca osobom posiadającym rentę lub emeryturę.info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/ile+wynosi+dodatek+piel%C4%99gnacyjny

Serwis ZUS - Emerytury i Renty

Składki i świadczenia, Emerytury i Renty, Najniższe emerytury i renty, Dodatki do emerytur i rent, Kwota bazowa, Renta socjalna, Świadczenie przedemerytalne...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52

DODATEK PIELĘGNACYJNY 2012 - Aktualne wydarzenia z kraju...

DODATEK PIELĘGNACYJNY 2012: najświeższe informacje, zdjęcia, video o DODATEK PIELĘGNACYJNY 2012; Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnychinfo.wyborcza.pl/temat/wyborcza/dodatek+piel%C4%99gnacyjny+2012

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy dodatek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie innych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/13937,kiedy_przysluguje_zasilek_a_kiedy_dodatek_pielegnacyjny.ht...

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie

Kwota. Rodzaj. Okres obowiązywania . WYNAGRODZENIA : 3.690,30 zł. przeciętne w IV kwartale 2012 r. 3.521,67 zł. przeciętne wynagrodzenie w 2012 r.www.wbewawa.zillion.pl/wbewawa/informacje/index.php

Dodatki mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

1. Czy kwoty z tytułu umorzonych nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (podwójna kwota ustalonego świadczenia, które zostało nienależnie pobrane...interpretacje-podatkowe.org/dodatki-mieszkaniowe

Kwoty świadczeń - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. na dzień 01.12.2014. emerytura i renta podstawowa . 844 zł 45 gr. dodatek pielęgnacyjny . 206 zł 76 gr. dodatek...www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/kwoty-swiadczen/

MOPS - Witamy na naszych stronach

Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. Kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na...www.mops.com.pl/?pid=58

System zasiłkowy w Polsce

System zasiłkowy w Polsce jest bardzo rozwinięty, gdyż przysługują nam różne świadczenia, chociaż niestety ich kwoty są niezbyt wysokie, przynajmniej w...996.pl/

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

Przepisami ww. ustawy od 1 października 2004 r. wprowadzono m.in. w okresie od dnia 1 maja do 31 grudnia 2004 r. nową wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z...idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm