Masz pytanie?

Serwis ZUS - Informacje, komunikaty - Komunikat Prezesa...

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku …www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2069

USTAWA o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych...

[1] Tytuł ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 162 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U...idn.org.pl/sonnszz/dodatek_pielegnacyjny.htm

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy dodatek pielęgnacyjny...

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie innych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/13937,kiedy_przysluguje_zasilek_a_kiedy_dodatek_pielegnacyjny.ht...

ILE WYNOSI DODATEK PIELĘGNACYJNY - Aktualne wydarzenia …

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny? Dodatek pielęgnacyjny. Jest to świadczenie, które ZUS wypłaca osobom posiadającym rentę lub emeryturę.info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/ile+wynosi+dodatek+piel%C4%99gnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny i dodatki dla opiekunów osób chorych

Dodatek pielęgnacyjny, a może świadczenie pielęgnacyjne? Osoba chora może otrzymać finansową pomoc z ZUS albo funduszy gminnych. Na pewne wsparcie może...www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/dodatek-pielegnacyjny-i-dodatki-dla-opie...

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny - Emeryt...

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to pomimo mylącej nazwy zupełnie różne świadczenia. Osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego nie mogą...www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/emeryt/285185,Zasilek-pielegnacyjny-a-dodatek-pielegnacyjny....

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury - Dodatki do emerytury...

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury. Emerytowi pobierającemu świadczenie przysługuje dodatek pielęgnacyjny, jeśli jest niezdolny do pracy lub do …www.infor.pl/prawo/emerytury/dodatki-do-emerytury/263149,Dodatek-pielegnacyjny-do-emerytury.htm...

Zasiłek Rodzinny · becikowe.com

Jak otrzymać dodatek? Aby uzyskać dodatek z tytułu urodzenia dziecka, należy być uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Nie ma możliwości otrzymania samego...www.becikowe.com/?sr=zasilekrodzinny.html

DODATKI PIELĘGNACYJNE PO 75 ROKU ŻYCIA - Aktualne...

Dodatki pielęgnacyjne po 75. roku życia Dodatki pielęgnacyjne po 75. roku życia przysługują każdemu emerytowi z urzędu - bez konieczności ubiegania się w ZUS.info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/dodatki+piel%C4%99gnacyjne+po+75+roku+%C5%BCycia

Kwoty świadczeń | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. na dzień 01.03.2015 r. emerytura i renta podstawowa . 880 zł 45 gr. dodatek pielęgnacyjny . 208 zł 17 grwww.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/kwoty-swiadczen/