Masz pytanie?

Jak złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny - Dodatki do...

Jak złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny. Emeryt ubiegający się o prawo do dodatku pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń …www.infor.pl/prawo/emerytury/dodatki-do-emerytury/263151,Jak-zlozyc-wniosek-o-dodatek-pielegnac...

Serwis ZUS - Dodatki i świadczenia przysługujące do...

dodatek pielęgnacyjny- przyznawany osobie, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=1527

e-Inspektorat ZUS - Profil świadczeniobiorca

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej...e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=3&id_sprawy=294&pomoc=3

Jak ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny do emerytury...

Emerytowi, który ukończył 75 lat ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego bez potrzeby składania wniosku. Nie ma też potrzeby, aby lekarz orzecznik ZUS orzekła...www.infor.pl/prawo/emerytury/dodatki-do-emerytury/276355,Jak-ubiegac-sie-o-dodatek-pielegnacyjn...

Serwis ZUS - Blog Rzecznika ZUS

Tytuł: Podobna nazwa, a świadczenia różne. Zasiłek pielęgnacyjny, czy dodatek pielęgnacyjny? Które świadczenie kiedy i komu przysługuje?www.zus.pl/default.asp?p=1&id=2243&idw=82

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy dodatek pielęgnacyjny...

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie innych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/13937,kiedy_przysluguje_zasilek_a_kiedy_dodatek_pielegnacyjny.ht...

ILE WYNOSI DODATEK PIELĘGNACYJNY - Aktualne wydarzenia …

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny? Dodatek pielęgnacyjny. Jest to świadczenie, które ZUS wypłaca osobom posiadającym rentę lub emeryturę.info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/ile+wynosi+dodatek+piel%C4%99gnacyjny

zus zasiłek pielęgnacyjny - Dziennikzachodni.pl

Data: 4 września 2012, 08:09 W jaki sposób możesz się starać o dodatek pielęgnacyjny z ZUS-u [PORADNIK DZ] Na jakiej podstawie niektóre osoby …www.dziennikzachodni.pl/tag/zus-zasilek-pielegnacyjny.html#!

USTAWA o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych...

::Informacje:: Uprawnienia :: Prawo:: Rehabilitacja:: PFRON:: Bez barier:: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki:: NSZZ Solidarność:::: Podatek VAT:: Programy...idn.org.pl/sonnszz/dodatek_pielegnacyjny.htm

DODATKI PIELĘGNACYJNE PO 75 ROKU ŻYCIA - Aktualne...

Dodatki pielęgnacyjne po 75. roku życia Dodatki pielęgnacyjne po 75. roku życia przysługują każdemu emerytowi z urzędu - bez konieczności ubiegania się w ZUS.info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/dodatki+piel%C4%99gnacyjne+po+75+roku+%C5%BCycia