Masz pytanie?

dodatek stażowy - Portal Kadrowo-Płacowy

dodatek stażowy - Pierwszy i największy w polskim Internecie serwis udzielający indywidualnych porad z zakresu prawa pracy i ZUS. Zawiera aktualne przepisy i ich...www.portalkadrowy.pl/keywords/dodatek-stazowy.html

Program kadrowy i płacowy dla Twojej firmy - Dodatek stażowy

Załóżmy, że zgodnie z regulaminem wynagradzania, pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje dodatek stażowy. Przykładem instytucji...anzasoft.pl/kpstaz.html

Jak obliczyć dodatek za pracę w porze nocnej? - PortalFK.p

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej oblicza się, dzieląc minimalne wynagrodzenie za pracę przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym...www.portalfk.pl/nowosci/jak-obliczyc-dodatek-za-prace-w-porze-nocnej-183793

Dodatek stażowy za 5 lat pracy - Forum - www.lex.pl

W szkole zatrudniona jest nauczycielka w bibliotece na 15/30 etatu. Od 01.04.2011 r. będzie miała umowę na zastępstwo w wymiarze 15/30 etatu nieobecnego...www.lex.pl/forum/-/message_boards/message/3531186

Jak uwzględniać dodatki dla nauczycieli w podstawie...

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządowe mają prawo do dodatku funkcyjnego na takich samych zasadach jak do dodatku stażowego.kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/406115,4,Jak-uwzgledniac-dodatki-...

dodatek za wysługę lat - Portal Kadrowo-Płacowy

dodatek za wysługę lat - Pierwszy i największy w polskim Internecie serwis udzielający indywidualnych porad z zakresu prawa pracy i ZUS. Zawiera aktualne przepisy...www.portalkadrowy.pl/keywords/dodatek-za-wysluge-lat.html

Dodatek funkcyjny w czasie zwolnienia lekarskiego nauczyciela

Prawo do dodatku funkcyjnego wicedyrektora szkoły, wychowawcy klasy w czasie nieobecności w szkole z powodu chorobywww.portaloswiatowy.pl/porady/dodatek-funkcyjny-nauczyciela-w-czasie-dlugotrwalego-zwolnienia-l...

JAK WYLICZYĆ EMERYTURĘ - Aktualne wydarzenia z kraju i...

JAK WYLICZYĆ EMERYTURĘ: najświeższe informacje, zdjęcia, video o JAK WYLICZYĆ EMERYTURĘ; Kto wyliczy nasze emerytury czyli aktuariusz potrzebny od zarazinfo.wyborcza.pl/temat/wyborcza/jak+wyliczy%C4%87+emerytur%C4%99

Odprawa dla pracownika – jak wyliczyć, ile się należy...

Jak wyliczyć odprawę dla pracownika. O zasadach nabywania prawa do odprawy oraz okoliczności, w których pracodawca musi wypłacać odprawy zwalnianym …www.kadrywpraktyce.pl/odprawa-dla-pracownika-jak-wyliczyc-ile-sie-nalezy-czesc-2/

JAK WYLICZYĆ WYSOKOŚĆ EMERYTURY - najnowsze …

JAK WYLICZYĆ WYSOKOŚĆ EMERYTURY: najświeższe informacje, zdjęcia, video o JAK WYLICZYĆ WYSOKOŚĆ EMERYTURY; Ustawa dot. doprecyzowania zasad …info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/jak+wyliczy%C4%87+wysoko%C5%9B%C4%87+emerytury