Masz pytanie?

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy?

Uzupełnień dokonuje się według zasad określonych wyżej w punktach a-c. W podstawie uwzględnia się wypłacone np. dodatki za godziny nadliczbowe, za pracę w...www.portalfk.pl/nowosci/jak-obliczyc-wynagrodzenie-za-czas-niezdolnosci-do-pracy-183806