Masz pytanie?

Dodatki dla nauczycieli - porady oświatowe...

Kadry w oświacie; Płace w oświacie. Wynagrodzenie nauczycieli. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela; Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielawww.portaloswiatowy.pl/porady/dodatki-dla-nauczycieli

www.zsz1.krakow.pl

PORADNIK OPIEKUNA STAŻU.... jako dodatek funkcyjny... Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu …www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Dodatek uzupełniający nauczyciela a nagroda jubileuszowa

Sprawdź, czy dodatek uzupełniający należy wliczyć do podstawy nagrody jubileuszowej nauczyciela w pełnej wysokości czy w 1/12?www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatek-uzupelniajacy-w-podstawie-nagrody-jubileuszowej-276855

Forum OSKKO

Pytanie: Proszę o pomoc w sprawie prawidłowego zaliczenia okresu pracy i służby wojskowej do stażu uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=17480

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 31-08-2004

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop • Portal...

Pytanie: Jak wypłacić nauczycielce wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy? Nauczycielka zatrudniona jest w naszej szkole na czas nieokreślony.www.portalkadrowy.pl/nauczyciele/wynagrodzenie-i-dodatki/wynagrodzenie-urlopowe-i-ekwiwalent-za...

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-01-2015

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2015&qplikid=2

Czy przepisy zabraniają przyznawania dodatku za...

Czy przepisy zabraniają przyznawania dodatku za wychowawstwo nauczycielowi pełniącemu obowiązki wicedyrektora pobierającego dodatek w szkole podstawowej?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-przepisy-zabraniaja-przyznawania-dodatku-za-wychowa...

Nie wszystkie dodatkowe składniki pensji nauczyciela...

Za pierwsze 33 dni (14 dni w przypadku osób po pięćdziesiątce) niedyspozycji zdrowotnej w roku kalendarzowym szkoła płaci nauczycielowi wynagrodzenie chorobowe.www4.rp.pl/artykul/432368-Nie-wszystkie-dodatkowe-skladniki-pensji-nauczyciela-zwiekszaja-zasil...

Pytania porady eksperta Awans zawodowy

Interesuje mnie procedura awansu zawodowego dla nauczycieli, którym przepisy pozwalają na skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego (z tytułem doktora+3 …www.nadzor-pedagogiczny.pl/porady/awans-zawodowy/