Masz pytanie?

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Forum OSKKO

Zasady przyznawania dodatku za wychowawstwo określone są w lokalnej uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela).oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=10579

opiekun - awans zawodowy nauczyciela

Na podstawie opracowanego przez Ciebie projektu oceny dorobku zawodowego okresu stażu nauczyciela i po zasięgnięciu opinii rady rodziców, dyrektor szkoły...awans.mgk.pl/opiekun/opiekun_stazu.htm

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-01-2013

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668) ogłoszono dnia 12...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2013&qplikid=2

Nauczycielski dodatek funkcyjny - wartowiedziec.org

Dodatek funkcyjny jest kolejnym z elementów składowych wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z §5 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31...wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/18667-nauczycielski-dodatek-funkcyjny

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Stopnie zawodowe w karierze nauczyciela - Pedagogika...

Przystępując do rozważań na temat ścieżek kariery nauczyciela, spróbujmy najpierw zdefiniować pojęcie awansu zawodowego nauczyciela.www.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/pedagogika/23950-stopnie_zawodowe_w_karierze_nauczyciel...

Karta Nauczyciela w szkole niepublicznej

Witam. Przeczytałam z zainteresowaniem informacje o karcie nauczyciela w placówkach niepublicznych. Jak rozumiem artykuł 42 KN w takich placówkach nie …kartanauczycielablog.pl/karta-nauczyciela-w-szkole-niepublicznej/

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art...https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-naucz...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.028.0000191,ustawa-karta-nauczyciela.html