Masz pytanie?

Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w...

Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w szkole, która jest dla niego dodatkowym miejscem pracy?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-nalezy-naliczac-dodatek-za-staz-pracy-nauczyciela-w...

Dodatek funkcyjny • Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: Nauczycielka realizująca awans zawodowy urodziła dziecko, wykorzystała urlop macierzyński oraz urlop zaległy, w tym czasie opiekun stażu miał...www.portalkadrowy.pl/nauczyciele/wynagrodzenie-i-dodatki/dodatek-funkcyjny/

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Dodatki dla nauczycieli - porady oświatowe...

Dodatek za wychowawstwo dla nauczyciela realizującego nauczanie indywidualne [3.12.2014] Dariusz Dwojewski; Dodatek funkcyjny dla opiekuna kursu zawodowego …www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatki-dla-nauczycieli

Nauczycielom przysługuje różna wysokość dodatku za pracę w...

W regulaminie wynagradzania nauczycieli w szkołach samorządowych organ prowadzący ustala wysokość dodatku za pracę w warunkach uciążliwych.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/564698,nauczycielom_przysluguje_rozna_wysokosc_dodatku_za_prace_...

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Płace w oświacie. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia a wysługa lat pracownika samorządowego. Dodatek stażowy dla pracowników niepedagogicznych (8.04.2015)www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia

Ustawa - Karta Nauczyciela , Stan na 31-08-2004

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r. obowiązuje od dnia...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

Jaki dodatek przysługuje za pracę w godzinach...

Najczęściej to sobota jest dla pracowników dniem wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jaki dodatek przysługuje za...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/408630,jaki_dodatek_przysluguje_za_prace_w_godzinach_nadliczbowy...

Uniknij błędów w stosowaniu Karty Nauczyciela! - lp.wip.pl

Uniknij błędów w stosowaniu Karty Nauczyciela! Spytaliśmy osoby zajmujące się sprawami kadrowymi w szkołach jakie zapisy Karty Nauczyciela przysparzają im...lp.wip.pl/502a1656a3899/

Prawo PL - Profesjonalny portal prawny - Karta Nauczyciela

3a. Obowiązku prowadzenia zajęć w wymiarze określonym w ust. 2 pkt 2 lit. a i b nie stosuje się do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który...prawopl.pl/edukacja/karta-nauczyciela