Masz pytanie?

Dodatek dla opiekuna stażu według regulaminu …

Szczegółowe warunki wypłacania opiekunom stażu dodatku funkcyjnego określa jednostka samorządu terytorialnego w drodze regulaminu - pisze Jan...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/dodatek-dla-opiekuna-stazu-wedlug-regulaminu-okresloneg...

Forum OSKKO

07.06.2007 · gosiarad 03-07-2007 17:58:04 [#02] nie mogę znależć ale mam: ZADANIA OPIEKUNA STAŻU podstawa prawna – Karta Nauczyciela i Rozporządzenie MEN i S …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23475

Opiekun stażysty a własny staż na nauczyciela …

Opiekun stażysty a staż na n-la dyplomowanego – czyli pełnienie funkcji opiekuna stażu, a własny rozwój zawodowy. Nauczycielowi stażyście oraz nauczycielowi...www.wychowanieprzedszkolne.pl/opiekun-stazysty-a-wlasny-staz-na-nauczyciela-dyplomowanego/

Forum OSKKO

07.01.2005 · asper01 31-05-2005 11:33:04 [#01] Jestem księgowym i dziś wymyśliłem sobie problem, bo mam ich chyba za mało ;/ Jak …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=10579

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art...https://www.portaloswiatowy.pl/emerytury-w-oswiacie/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyci...

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z …

Rozporządzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.058.0000393,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...

Przedszkolak.pl :: Portal nauczycieli i rodziców w wieku...

11.06.2017 · Ja pracuję od 4 lat w przedszkolu jako pomoc nauczyciela,na początku bralam 840zl,po roku 950zl i dopiero teraz ciut wiecej 1139 …przedszkolak.pl/forum/index.php?kategoria=7&query=2&ktory_id=2611

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2017 - Zasiłki i inne...

Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego uzależnione jest od dochodu. Ile wynosi zasiłek w 2017 r.? Od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych...kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/748657,Specjalny-zasilek-opiekunc...

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z …

Art. 5. 1. Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się, z zastrzeżeniem ust. 2-5, następujące okresy:idn.org.pl/sonnszz/emeryturyfus.htm