Masz pytanie?

Dodatek dla opiekuna stażu – okres wypłacania

Pytanie: Do kiedy wypłaca się dodatek dla opiekuna stażu? Do końca stażu, tj. przez 9 miesięcy, czy do końca umowy stażysty (31 sierpień 2009 r.), czy do...www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatek-dla-opiekuna-stazu-8211-okres-wyplacania-187430

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Dodatki dla nauczycieli - porady oświatowe...

Dodatek za warunki pracy w klasie łączonej [9.02.2016] Agnieszka Kosiarz; Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli - małżonków zatrudnionych w tej samej gminiewww.portaloswiatowy.pl/porady/dodatki-dla-nauczycieli

www.zsz1.krakow.pl

PORADNIK OPIEKUNA STAŻU.... jako dodatek funkcyjny... Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu …www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Zasady przyznawania i wysokość dodatku za wychowawstwo

Zasady przyznawania dodatku za wychowawstwo określone są w lokalnej uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela).www.serwisrb.pl/rozliczanie-jednostek-oswiatowych/zasady-przyznawania-i-wysokosc-dodatku-za-wyc...

Forum OSKKO

Konto zapomniane 28-01-2007 00:36:26 [#01] Czy w oddziałach przedszkolnych "0" i niższych należy się dodatek za wychowawstwo? W moim op stwierdzono, że oddział...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43681

opiekun - awans zawodowy nauczyciela

Na podstawie opracowanego przez Ciebie projektu oceny dorobku zawodowego okresu stażu nauczyciela i po zasięgnięciu opinii rady rodziców, dyrektor szkoły...awans.mgk.pl/opiekun/opiekun_stazu.htm

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-01-2013

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2013&qplikid=2

Pytania porady eksperta Awans zawodowy - Nadzór …

Od 1 września zatrudniłam nauczycielkę, która rozpoczęła staż na stopnień nauczyciela kontraktowego. Nauczycielka dopiero od października rozpocznie kurs...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porady/awans-zawodowy/

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.028.0000191,ustawa-karta-nauczyciela.html