Masz pytanie?

www.zsz1.krakow.pl

PORADNIK OPIEKUNA STAŻU.... jako dodatek funkcyjny... Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu …www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Forum OSKKO

Konto zapomniane 28-01-2007 00:36:26 [#01] Czy w oddziałach przedszkolnych "0" i niższych należy się dodatek za wychowawstwo? W moim op stwierdzono, że oddział...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43681

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-01-2013

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2013&qplikid=2

Nadesłane pytanie - dyrektorprzedszkola.pl

Ekspert DDP (2014-01-20 09:57:25) Zgodnie z art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm., w...www.dyrektorprzedszkola.pl/watek/awans-zawodowy-a-zwolnienie-lekarskie.html

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

www.sp11.edu.lodz.pl

obserwację przez opiekuna stażu zajęć... nauczyciela za okres stażu w... dodatek w wysokości: 50% wynagrodzenia za pracę w...www.sp11.edu.lodz.pl/obrazki/ap.doc

Dz.U.2016.1379 - Akt - oswiata.abc.com.pl

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.... 3) stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach...www.oswiata.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2016-1379-u

Nagroda jubileuszowa: pracę w gospodarstwie trzeba...

Otrzymałam od nauczyciela mojej szkoły podanie o zaliczeniu do stażu pracy okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nagroda-jubileuszowa-prace-w-gospodarstwie-trzeba-udowo...

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie...

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka podczas korzystania z urlopu wychowawczego. Przyznanie...kadry.infor.pl/urlopy/wychowawczy/744247,Dodatek-z-tytulu-opieki-nad-dzieckiem-w-okresie-korzys...

Spis treści - glospedagogiczny.pl

Dodatek za pracę z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; Noc w szkole? Dlaczego nie? Na co mi ta szkoła? Motywowanie do …www.glospedagogiczny.pl/archiwum-czasopisma.html