Masz pytanie?

Forum OSKKO

ecomarta 28-01-2008 11:58:16 [#01] Chodzi oczywiście o dodatek funkcyjny za opiekuna stażu.Pani odbywająca staż na nauczyciela dyplomowanego jest od 7 stycznia na zwolnieniu chorobowym.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28173

Forum OSKKO

Konto zapomniane 28-01-2007 00:36:26 [#01] Czy w oddziałach przedszkolnych "0" i niższych należy się dodatek za wychowawstwo? W moim op stwierdzono, że oddział przedszkolny to nie klasa i dodatek się nie należy (nota bene na podstawie "jakichś" interpretacji w kuratorium).oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19932

Karta Nauczyciela w szkole niepublicznej - Karta nauczyciela

Bardzo popularnym ostatnio tematem jest działalność niepublicznych placówek oświatowych i ich ugruntowanie w oświatowym systemie prawa. Często pada pytanie, czy w niepublicznej placówce oświatowej trzeba zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Karty Nauczyciela?.kartanauczycielablog.pl/karta-nauczyciela-w-szkole-niepublicznej/

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 19-04 …

Prawo Optivum: Ustawa - Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony. 10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający.https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach …https://www.portaloswiatowy.pl/awans-zawodowy/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-te...

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r., poz. 542).www.pca.gov.pl/

Ile tak naprawdę zarabia nauczyciel? Dużo czy mało...

36 myśli na temat “ Ile tak naprawdę zarabia nauczyciel? Dużo czy mało? ” Misia Kwiecień 30, 2017 o 9:25 am. Nie wiem kto mówi że jest to najlepsza praca. Ja wręcz słyszałam powiedzenie: "żebyś za karę musiał cudze dzieci uczyć".rodzinanakredyt.pl/ile-tak-naprawde-zarabia-nauczyciel-duzo-czy-malo/

Przedszkolak.pl :: Portal nauczycieli i rodziców w wieku...

12.07.2017 · Chciałabym sie zatrudnic w przedszkolu jako pomoc nauczyciela i w miedzy czasie konczyc magistra z pedegogiki, ile bym zarabiała w przedszkolu?www.przedszkolak.pl/forum/index.php?query=2&ktory_id=2611

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu …

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i …https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-dnia-2...

Zasiłek pielęgnacyjny w 2018 r. - Zasiłki i inne...

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym, który przyznaje się osobom w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/768500,Zasilek-pielegnacyjny-w-20...