Masz pytanie?

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

www.zsz1.krakow.pl

PORADNIK OPIEKUNA STAŻU.... jako dodatek funkcyjny... Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu …www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Naliczanie dodatku dla opiekuna stażu - Oświata i Prawo

PYTANIE. Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na 11/18 etatu. Otrzymuje więc 11/18 wynagrodzenia zasadniczego wynoszącego 2380 zł. Opiekun stażysty...oswiataiprawo.pl/porady/naliczanie-dodatku-dla-opiekuna-stazu/

Forum OSKKO

elka40 26-07-2007 16:44:22 [#05] okresy bez pracy wliczane do stażu pracy. Warto wiedziec Okresy bez pracy wliczane do stażu pracy Do stażu pracy uprawniającego...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23796

Nadesłane pytanie - dyrektorprzedszkola.pl

Ekspert DDP (2014-01-20 09:57:25) Zgodnie z art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm., w...www.dyrektorprzedszkola.pl/watek/awans-zawodowy-a-zwolnienie-lekarskie.html

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Dz.U.2016.1379 - Akt - oswiata.abc.com.pl

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.... 3) stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach...www.oswiata.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2016-1379-u

www.sp11.edu.lodz.pl

obserwację przez opiekuna stażu zajęć... nauczyciela za okres stażu w... dodatek w wysokości: 50% wynagrodzenia za pracę w...www.sp11.edu.lodz.pl/obrazki/ap.doc

Dodatki do wynagrodzenia są obowiązkowe w budżetówce...

Za godziny nadliczbowe i za pracę w niedzielę czy święto należy się dodatek, jeśli pracownik nie otrzymał w zamian wolnego. Tak samo za pracę w nocy.www.rp.pl/artykul/59113-Dodatki-do-wynagrodzenia-sa-obowiazkowe-w-budzetowce.html

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie...

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka podczas korzystania z urlopu wychowawczego. Przyznanie...kadry.infor.pl/urlopy/wychowawczy/744247,Dodatek-z-tytulu-opieki-nad-dzieckiem-w-okresie-korzys...