Masz pytanie?

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

www.zsz1.krakow.pl

PORADNIK OPIEKUNA STAŻU.... jako dodatek funkcyjny... Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu …www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Forum OSKKO

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43681

Wynagrodzenie nauczyciela za pracę w "zielonej szkole"

Zielona szkoła jest imprezą wyjazdową związaną z realizacją programu nauczania poza siedzibą szkoły w ramach jej celów statutowych. Zgodnie z treścią...wartowiedziec.org/index.php/edukacja/aktualnosci-i-ekonomia/16640-wynagrodzenie-nauczyciela-za-...

Nauczycielski dodatek funkcyjny - wartowiedziec.org

Dodatek funkcyjny jest kolejnym z elementów składowych wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z §5 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31...wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/18667-nauczycielski-dodatek-funkcyjny

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Dz.U.2016.1379 - Akt - oswiata.abc.com.pl

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.... 3) stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach...www.oswiata.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2016-1379-u

Spis treści - glospedagogiczny.pl

Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Staramy się zrozumieć uczniów z trudnościami w nauce; Bierzemy pod swoje skrzydła uczniów z problemami...www.glospedagogiczny.pl/archiwum-czasopisma.html

Zwrot pieniędzy za podręczniki - zobacz, jak i kiedy można...

Zwrot kosztów za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przysługuje nie tylko uczniom o niskich dochodach. Bez względu na kryterium dochodowe o...serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/818280,rok-szkolny-2014-2015-zwrot-pieniedzy-za-podre...

Spis pytań - Porady Prawne

Spis pytań - Skuteczne Porady Prawne przez internet. Masz pytanie lub problem z napisaniem pisma procesowego? Napisz do nas. Odpowiedzi do 24 h udzielają...www.eporady24.pl/pytania_sitemap.html