Masz pytanie?

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

www.zsz1.krakow.pl

PORADNIK OPIEKUNA STAŻU.... jako dodatek funkcyjny... Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu …www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Prezent dla opiekuna stażu. - Forum dla nauczycieli

Awans zawodowy Nauczyciela stażysty i Nauczyciela kontraktowego jest możliwy po dobyciu stażu, na czas którego Dyrektor szkoły wyznacza dla Nauczycieliwww.45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=9126

Opiekun stażysty a własny staż na nauczyciela dyplomowanego

Opiekun stażysty a staż na n-la dyplomowanego – czyli pełnienie funkcji opiekuna stażu, a własny rozwój zawodowy. Nauczycielowi stażyście oraz nauczycielowi...www.wychowanieprzedszkolne.pl/opiekun-stazysty-a-wlasny-staz-na-nauczyciela-dyplomowanego/

Forum OSKKO

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=10579

Znowelizowana 18.02.2000 Karta Nauczyciela

Opracował na podstawie dostępnych informacji w internecie : Andrzej Antolak. KARTA NAUCZYCIELA (tekst uwzględniający nowelę karty z 18 lutego 2000r.)www.21sp.lublin.pl/tablica/karta-n.htm

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-01-2013

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2013&qplikid=2

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego - Aktualności...

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/awans-na-stopien-nauczyciela-dyplomowanego

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego...

Inny niż w przypadku stażu na stopień nauczyciela kontraktowego jest wymiar stażu. Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy lub rok i 9...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/awans-zawodowy-na-stopien-nauczyciela-mianowanego/2