Masz pytanie?

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

www.zsz1.krakow.pl

PORADNIK OPIEKUNA STAŻU.... jako dodatek funkcyjny... Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu …www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Kadry i płace w oświacie - Karta Nauczyciela

Pytanie: Czy nauczycielowi, który miał dodatek funkcyjny opiekuna stażu od września do maja, przysługuje z tego tytułu średnia urlopowa za czerwiec, lipiec i...www.kadrydlaoswiaty.pl/index.php?m=docs&i=39_34&from=2

Forum OSKKO

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668) ogłoszono dnia 12...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=10579

Forum OSKKO

Zasady przyznawania dodatku za wychowawstwo określone są w lokalnej uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela).oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=37928

Kadry i płace w oświacie - Karta Nauczyciela

Pytanie: Czy nauczycielowi, który miał dodatek funkcyjny opiekuna stażu od września do maja, przysługuje z tego tytułu średnia urlopowa za czerwiec, lipiec i...www.kadrydlaoswiaty.pl/w-wynagrodzeniu-urlopowym-uwzglednia-sie-takze-dodatek-funkcyjny-/docs/3...

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-01-2013

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668) ogłoszono dnia 12...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2013&qplikid=2

Karta Nauczyciela w szkole niepublicznej

Witam. Przeczytałam z zainteresowaniem informacje o karcie nauczyciela w placówkach niepublicznych. Jak rozumiem artykuł 42 KN w takich placówkach nie …kartanauczycielablog.pl/karta-nauczyciela-w-szkole-niepublicznej/

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Slajd 1 - Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej

2. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego...www.kariera.polsl.pl/podyplomowe/materialy/Karta_Nauczyciela_cz.2.pptx