Masz pytanie?

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

www.zsz1.krakow.pl

PORADNIK OPIEKUNA STAŻU.... jako dodatek funkcyjny... Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu …www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Prezent dla opiekuna stażu. - Forum dla nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.www.45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=9126

Zasady przyznawania i wysokość dodatku za wychowawstwo

Zasady przyznawania dodatku za wychowawstwo określone są w lokalnej uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela).www.serwisrb.pl/rozliczanie-jednostek-oswiatowych/zasady-przyznawania-i-wysokosc-dodatku-za-wyc...

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-01-2013

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2013&qplikid=2

Nauczycielski dodatek funkcyjny - wartowiedziec.org

Dodatek funkcyjny jest kolejnym z elementów składowych wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z §5 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31...wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/18667-nauczycielski-dodatek-funkcyjny

Znowelizowana 18.02.2000 Karta Nauczyciela

Opracował na podstawie dostępnych informacji w internecie : Andrzej Antolak. KARTA NAUCZYCIELA (tekst uwzględniający nowelę karty z 18 lutego 2000r.)www.21sp.lublin.pl/tablica/karta-n.htm

Karta Nauczyciela w szkole niepublicznej

Witam. Przeczytałam z zainteresowaniem informacje o karcie nauczyciela w placówkach niepublicznych. Jak rozumiem artykuł 42 KN w takich placówkach nie …kartanauczycielablog.pl/karta-nauczyciela-w-szkole-niepublicznej/

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Praca na umowę zlecenia nie oznacza konieczności...

Czy nauczyciel powinien powtórzyć staż i jak w takiej sytuacji rozwiązać problem przydziału ponownie opiekuna stażu i wypłaty mu dodatku za prowadzenie tego...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/praca-na-umowe-zlecenia-nie-oznacza-koniecznosci-powtar...