Masz pytanie?

www.zsz1.krakow.pl

PORADNIK OPIEKUNA STAŻU.... jako dodatek funkcyjny... Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu …www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Forum OSKKO

Konto zapomniane 28-01-2007 00:36:26 [#01] Czy w oddziałach przedszkolnych "0" i niższych należy się dodatek za wychowawstwo? W moim op stwierdzono, że oddział...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19932

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-01-2013

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2013&qplikid=2

Staż nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego

Jakie warunki musi spełnić osoba bez przygotowania pedagogicznego, jeśli chce odbyć staż? Kiedy szkoła może na to wyrazić zgodę, a kiedy nie?www.eksperciwoswiacie.pl/dla-administracji/art,22,staz-nauczyciela-bez-przygotowania-pedagogicz...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Ustawa Karty Nauczyciela - Reforma edukacji - Dla...

Ustawa Karty Nauczyciela. USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (zm. Dz. U. z 2009 r., Nr 97, poz. 800; Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458; Dz. U. z...www.pearson.pl/angielski/dla-nauczycieli/reforma-edukacji/akty-prawne-i-rozporzadzenia-men/usta...

Dz.U.2014.191 - Akt - oswiata.abc.com.pl

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.... 3) stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach...www.oswiata.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2014-191-u

www.sp11.edu.lodz.pl

obserwację przez opiekuna stażu zajęć... nauczyciela za okres stażu w... dodatek w wysokości: 50% wynagrodzenia za pracę w...www.sp11.edu.lodz.pl/obrazki/ap.doc

Dodatki do wynagrodzenia są obowiązkowe w budżetówce...

Za godziny nadliczbowe i za pracę w niedzielę czy święto należy się dodatek, jeśli pracownik nie otrzymał w zamian wolnego. Tak samo za pracę w nocy.www.rp.pl/artykul/59113-Dodatki-do-wynagrodzenia-sa-obowiazkowe-w-budzetowce.html

Uchwała nr 226/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia...

Uchwała nr 226/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu. z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe...www.infor.pl/akt-prawny/U85.2015.184.0005526,uchwala-nr-226xxi2015-rady-miejskiej-w-sosnowcu-w-...