Masz pytanie?

Staż nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego

Jakie warunki musi spełnić osoba bez przygotowania pedagogicznego, jeśli chce odbyć staż? Kiedy szkoła może na to wyrazić zgodę, a kiedy nie?www.eksperciwoswiacie.pl/dla-administracji/art,22,staz-nauczyciela-bez-przygotowania-pedagogicz...

Ustawa Karty Nauczyciela - Reforma edukacji - Dla...

Ustawa Karty Nauczyciela. USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (zm. Dz. U. z 2009 r., Nr 97, poz. 800; Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458; Dz. U. z...www.pearson.pl/angielski/dla-nauczycieli/reforma-edukacji/akty-prawne-i-rozporzadzenia-men/usta...

www.sp11.edu.lodz.pl

obserwację przez opiekuna stażu zajęć... nauczyciela za okres stażu w... dodatek w wysokości: 50% wynagrodzenia za pracę w...www.sp11.edu.lodz.pl/obrazki/ap.doc

Dodatki do wynagrodzenia są obowiązkowe w budżetówce...

Za godziny nadliczbowe i za pracę w niedzielę czy święto należy się dodatek, jeśli pracownik nie otrzymał w zamian wolnego. Tak samo za pracę w nocy.www.rp.pl/artykul/59113-Dodatki-do-wynagrodzenia-sa-obowiazkowe-w-budzetowce.html

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 17-05-2017

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie...

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka podczas korzystania z urlopu wychowawczego. Przyznanie...kadry.infor.pl/urlopy/wychowawczy/744247,Dodatek-z-tytulu-opieki-nad-dzieckiem-w-okresie-korzys...

Spis treści - glospedagogiczny.pl

Dodatek za pracę z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; Noc w szkole? Dlaczego nie? Na co mi ta szkoła? Motywowanie do …www.glospedagogiczny.pl/archiwum-czasopisma.html

Nadzór pedagogiczny

Do Przedszkola zakupiono plac zabaw (koszt 33000 zł) w listopadzie 2016 roku. Faktura za sprzęt została wystawiona przez sprzedawcę 30.11.2016 r., ale dostarczona...https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/

Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych...

O zawodzie wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych skupia w …https://www.zawodowe.com/kategorie/edukacja/wychowawca_w_placowkach/opis_i_zarobki/

Spis pytań - Porady Prawne

Spis pytań - Skuteczne Porady Prawne przez internet. Masz pytanie lub problem z napisaniem pisma procesowego? Napisz do nas. Odpowiedzi do 24 h udzielają...www.eporady24.pl/pytania_sitemap.html