Masz pytanie?

Dodatek dla opiekuna stażu według regulaminu …

Szczegółowe warunki wypłacania opiekunom stażu dodatku funkcyjnego określa jednostka samorządu terytorialnego w drodze regulaminu - pisze Jan...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/dodatek-dla-opiekuna-stazu-wedlug-regulaminu-okresloneg...

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

www.zsz1.krakow.pl

opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.... jako dodatek funkcyjny... poza obowiązki nauczyciela. Funkcja opiekuna stażu wynika...www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Forum OSKKO

07.06.2007 · gosiarad 03-07-2007 17:58:04 [#02] nie mogę znależć ale mam: ZADANIA OPIEKUNA STAŻU podstawa prawna – Karta Nauczyciela i Rozporządzenie MEN i S …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23475

Forum OSKKO

07.01.2005 · asper01 31-05-2005 11:33:04 [#01] Jestem księgowym i dziś wymyśliłem sobie problem, bo mam ich chyba za mało ;/ Jak …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=10579

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 16-01 …

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Dz.U.2006.97.674 - Akt - oswiata.abc.com.pl

3) stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w...www.oswiata.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2006-97-674-u

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Przedszkolak.pl :: Portal nauczycieli i rodziców w wieku...

12.07.2017 · Ja pracuję od 4 lat w przedszkolu jako pomoc nauczyciela,na początku bralam 840zl,po roku 950zl i dopiero teraz ciut wiecej 1139 …przedszkolak.pl/forum/index.php?kategoria=7&query=2&ktory_id=2611

Zasiłek pielęgnacyjny w 2018 r. - Zasiłki i inne...

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Od kilku lat kwota zasiłku pielęgnacyjnego pozostaje bez …kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/768500,Zasilek-pielegnacyjny-w-20...