Masz pytanie?

Dodatek za opiekuna stażu dla nauczyciela

nauczyciel dodatek funkcyjny opiekun stażu awans na wyższystopień zawodowy dodatek za opiekuna stażu zwolnienie lekarskiewww.portalkadrowy.pl/nauczyciele/wynagrodzenie-i-dodatki/dodatek-funkcyjny/prawo-do-dodatku-fun...

Dodatek dla opiekuna stażu – okres wypłacania

Pytanie: Do kiedy wypłaca się dodatek dla opiekuna stażu? Do końca stażu, tj. przez 9 miesięcy, czy do końca umowy stażysty (31 sierpień 2009 r.), czy do...www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatek-dla-opiekuna-stazu-8211-okres-wyplacania-187430

Dodatki dla nauczycieli - porady oświatowe...

Dodatek funkcyjny dla opiekuna kursu zawodowego w szkole policealnej [12.11.2014] Agnieszka Kosiarz; Członkowie rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku...www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatki-dla-nauczycieli

Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w...

Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w szkole, która jest dla niego dodatkowym miejscem pracy?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-nalezy-naliczac-dodatek-za-staz-pracy-nauczyciela-w...

Opiekun stażysty a własny staż na nauczyciela dyplomowanego

ZADANIA: opiekun nauczyciela stażysty: opiekun nauczyciela kontraktowego: pomoc w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczycielawww.wychowanieprzedszkolne.pl/opiekun-stazysty-a-wlasny-staz-na-nauczyciela-dyplomowanego/

Kontrakt zawarty między nauczycielem stażystą a...

KONTRAKT ZAWARTY MIĘDZY STAŻYSTĄ A OPIEKUNEM STAŻU Strony kontraktu: Opiekun stażu:..... Stażystawww.edukacja.edux.pl/p-13602-kontrakt-zawarty-miedzy-nauczycielem-stazysta.php

Nauczyciel wspomagający, który jest zatrudniony do...

Zatrudnienie nauczyciela tzw. "wspomagającego" reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków …www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/nauczyciel-wspomagajacy-ktory-jest-zatrudniony-do-/2033

Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem stażystą a...

Edux.pl: Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażuwww.edukacja.edux.pl/p-4625-kontrakt-zawarty-pomiedzy-nauczycielem-stazysta.php

Nagroda jubileuszowa i inne • Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: Proszę o pomoc w sprawie prawidłowego zaliczenia okresu pracy i służby wojskowej do stażu uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej...www.portalkadrowy.pl/nauczyciele/wynagrodzenie-i-dodatki/nagroda-jubileuszowa-i-inne/

Uniknij błędów w stosowaniu Karty Nauczyciela!

Uniknij błędów w stosowaniu Karty Nauczyciela! Spytaliśmy osoby zajmujące się sprawami kadrowymi w szkołach jakie zapisy Karty Nauczyciela przysparzają im...lp.wip.pl/502a1656a3899/