Masz pytanie?

Dodatek za wychowawstwo dla nauczyciela pracującego na …

Sprawdź, czy wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela jest uzależniona od wymiaru zatrudnienia nauczyciela.www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatek-za-wychowawstwo-dla-nauczyciela-zatrudnionego-na-czesc-et...

Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w...

Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w szkole, która jest dla niego dodatkowym miejscem pracy?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-nalezy-naliczac-dodatek-za-staz-pracy-nauczyciela-w...

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Dodatek za wychowawstwo w przedszkolu

Pytanie: W oddziale przedszkolnym zajęcia prowadzą dwie nauczycielki. Czy dodatek za wychowawstwo należy wypłacić obu nauczycielkom? Organ prowadzący nie...www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatek-za-wychowawstwo-w-przedszkolu-285953

Kontrakt zawarty między nauczycielem stażystą a opiekunem...

KONTRAKT ZAWARTY MIĘDZY STAŻYSTĄ A OPIEKUNEM STAŻU Strony kontraktu: Opiekun stażu:..... Stażystawww.edukacja.edux.pl/p-13602-kontrakt-zawarty-miedzy-nauczycielem-stazysta.php

Nauczyciele • Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: Czy można zaskarżyć opinię wydaną przez nauczyciela w sprawie pracy drugiego, ocenianego nauczyciela? Nauczyciel A wystąpił do dyrektora o dokonanie...www.portalkadrowy.pl/nauczyciele/

Załącznik do uchwały Nr 25/05

funkcję opiekuna stażu... Zasady przyznawania dodatku za wysługę lat określa art. 33 Karty Nauczyciela. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w...www.nkjociechanow.edu.pl/images/dodatki.doc

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 31-08-2004

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r. obowiązuje od dnia...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

Stopnie zawodowe w karierze nauczyciela - Pedagogika...

Stopień. Obowiązkowa przerwa. Długość stażu. Postępowanie. Skład komisji. Tytuł. Organ nadający tytuł. Nauczyciel stażysta _____ Dziewięć miesięcywww.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/pedagogika/23950-stopnie_zawodowe_w_karierze_nauczyciel...

oferty.praca.gov.pl

Witamy w serwisie oferty praca gov pl. Proszę wybrać jedną z dostępnych pozycji menu.oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop