Masz pytanie?

Dodatek za opiekuna stażu dla nauczyciela

nauczyciel dodatek funkcyjny opiekun stażu awans na wyższystopień zawodowy dodatek za opiekuna stażu zwolnienie lekarskiewww.portalkadrowy.pl/nauczyciele/wynagrodzenie-i-dodatki/dodatek-funkcyjny/prawo-do-dodatku-fun...

Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu dwóch nauczycieli

Pytanie: Jeżeli nauczyciel jest w danym roku szkolnym opiekunem stażu dla dwójki stażystów, czy powinien otrzymać dwa dodatki funkcyjne po 3%?www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatek-funkcyjny-dla-opiekuna-stazu-dwoch-nauczycieli-295823

Dodatek dla opiekuna stażu – okres wypłacania

Pytanie: Do kiedy wypłaca się dodatek dla opiekuna stażu? Do końca stażu, tj. przez 9 miesięcy, czy do końca umowy stażysty (31 sierpień 2009 r.), czy do...www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatek-dla-opiekuna-stazu-8211-okres-wyplacania-187430

Awans zawodowy nauczyciela – dodatek funkcyjny dla...

Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę opiekuna stażu.www.experto24.pl/oswiata/place-i-finanse/awans-zawodowy-nauczyciela-dodatek-funkcyjny-dla-opiek...

Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w...

Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w szkole, która jest dla niego dodatkowym miejscem pracy?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-nalezy-naliczac-dodatek-za-staz-pracy-nauczyciela-w...

Opiekun stażysty a własny staż na nauczyciela dyplomowanego

ZADANIA: opiekun nauczyciela stażysty: opiekun nauczyciela kontraktowego: pomoc w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczycielawww.wychowanieprzedszkolne.pl/opiekun-stazysty-a-wlasny-staz-na-nauczyciela-dyplomowanego/

Prawa i obowiązki opiekuna stażu - Eksperci w Oświacie

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Awans zawodowy nauczyciela - Oddział Miejski ZNP w Nowym...

Przedłużenie stażu zgodnie z przepisami! Pytanie: Nauczycielka podczas trwania stażu była nieobecna w pracy z powodu urlopu zdrowotnego, a następnie...www.znp-nowysacz.pl/2012/01/awans-zawodowy-nauczyciela/

Kontrakt zawarty między nauczycielem stażystą a...

KONTRAKT ZAWARTY MIĘDZY STAŻYSTĄ A OPIEKUNEM STAŻU Strony kontraktu: Opiekun stażu:..... Stażystawww.edukacja.edux.pl/p-13602-kontrakt-zawarty-miedzy-nauczycielem-stazysta.php

Czego nie wolno samorządom? — o dodatkach …

Zawartość portfela nauczyciela zależy w największym stopniu od tego, jakie przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze. Całość wynagrodzenia obejmuje też inne...www.bibliotekako.pl/news.aid,1311,Czego_nie_wolno_samorzadom___mdash__o_nbsp_dodatkach_do_wynag...