Masz pytanie?

Dodatek za opiekuna stażu dla nauczyciela

nauczyciel dodatek funkcyjny opiekun stażu awans na wyższystopień zawodowy dodatek za opiekuna stażu zwolnienie lekarskiewww.portalkadrowy.pl/nauczyciele/wynagrodzenie-i-dodatki/dodatek-funkcyjny/prawo-do-dodatku-fun...

Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu, gdy nauczyciel...

Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu, gdy nauczyciel odbywający staż przebywa na długotrwałym zwolnieniu chorobowymwww.portalkadrowy.pl/nauczyciele/wynagrodzenie-i-dodatki/dodatek-funkcyjny/dodatek-funkcyjny-dl...

Dodatek dla opiekuna stażu – okres wypłacania

Pytanie: Do kiedy wypłaca się dodatek dla opiekuna stażu? Do końca stażu, tj. przez 9 miesięcy, czy do końca umowy stażysty (31 sierpień 2009 r.), czy do...www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatek-dla-opiekuna-stazu-8211-okres-wyplacania-187430

Awans zawodowy nauczyciela – dodatek funkcyjny dla...

Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę opiekuna stażu.www.experto24.pl/oswiata/place-i-finanse/awans-zawodowy-nauczyciela-dodatek-funkcyjny-dla-opiek...

Dodatki dla nauczycieli - porady oświatowe...

W dziale Dodatki dla nauczycieli znajdziesz porady ekspertów dotyczące dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj.dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego.www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatki-dla-nauczycieli

Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w...

Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w szkole, która jest dla niego dodatkowym miejscem pracy?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-nalezy-naliczac-dodatek-za-staz-pracy-nauczyciela-w...

Awans zawodowy nauczyciela - Oddział Miejski ZNP w Nowym...

Przedłużenie stażu zgodnie z przepisami! Pytanie: Nauczycielka podczas trwania stażu była nieobecna w pracy z powodu urlopu zdrowotnego, a następnie...www.znp-nowysacz.pl/2012/01/awans-zawodowy-nauczyciela/

Kontrakt zawarty między nauczycielem stażystą a...

KONTRAKT ZAWARTY MIĘDZY STAŻYSTĄ A OPIEKUNEM STAŻU Strony kontraktu: Opiekun stażu:..... Stażystawww.edukacja.edux.pl/p-13602-kontrakt-zawarty-miedzy-nauczycielem-stazysta.php

Nauczycielom przysługuje różna wysokość dodatku za...

W regulaminie wynagradzania nauczycieli w szkołach samorządowych organ prowadzący ustala wysokość dodatku za pracę w warunkach uciążliwych.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/564698,nauczycielom_przysluguje_rozna_wysokosc_dodatku_za_prace_...

Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem stażystą a...

Edux.pl: Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażuwww.edukacja.edux.pl/p-4625-kontrakt-zawarty-pomiedzy-nauczycielem-stazysta.php