Masz pytanie?

Dodatek dla opiekuna stażu według regulaminu …

Szczegółowe warunki wypłacania opiekunom stażu dodatku funkcyjnego określa... oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/dodatek-dla-opiekuna-stazu-wedlug-regulaminu-okresloneg...

Dodatek funkcyjny dla opiekuna wypłaca się tylko za …

Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu przysługuje w okresie faktycznego sprawowania tej funkcji, czyli w okresie stażu. Nie powinien on byhttps://www.experto24.pl/oswiata/place-i-finanse/dodatek-funkcyjny-dla-opiekuna-wyplaca-sie-tyl...

» Dodatek funkcyjny dla Opiekuna stażu || Librus.pl

Dodatek funkcyjny Opiekuna stażu przysługuje za okres odbywania stażu przez Nauczyciela.... Kwestię dodatku dla Opiekuna stażu regulują z jednej strony...https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/pytania-i-odpowiedzi/dodatek-funkcyjny-dla-opiekuna-sta...

Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu dwóch …

Jeżeli nauczyciel jest w danym roku szkolnym opiekunem stażu dla dwójki stażystów, czy powinien otrzymać dwa dodatki funkcyjne po 3%?https://www.portaloswiatowy.pl/dodatki-dla-nauczycieli/dodatek-funkcyjny-dla-opiekuna-stazu-dwo...

Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu | Poradnia …

Opiekun stażu awansującego nauczyciela ma prawo do dodatku funkcyjnego. Wysokość dodatku i szczegółowe warunki jego wypłacania określa organ …https://poradniaoswiatowa.wordpress.com/2014/03/10/dodatek-funkcyjny-dla-opiekuna-stazu/

» Awans zawodowy Nauczyciela – opiekun stażu || …

Awans zawodowy Nauczyciela stażysty i Nauczyciela kontraktowego jest możliwy po dobyciu stażu, na czas którego Dyrektor szkoły wyznacza dla Nauczycielihttps://www.librus.pl/doradca-dyrektora/informacje-prawne/organizacja-pracy-szkoly/awans-zawodo...

Naliczanie dodatku dla opiekuna stażu - Oświata i Prawo

Naliczanie dodatku dla opiekuna stażu.... Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na 11... wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny …oswiataiprawo.pl/porady/naliczanie-dodatku-dla-opiekuna-stazu/

Wynagrodzenie nauczyciela – dodatek funkcyjny opiekuna...

Nauczyciel, któremu dyrektor szkoły powierzył funkcję opiekuna stażu otrzymuje dodatek do wynagrodzenia. Zasad wypłacania nie reguluje Karta Nauczycielahttps://www.experto24.pl/oswiata/place-i-finanse/wynagrodzenie-nauczyciela-dodatek-funkcyjny-op...

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu powinien być wówczas wypłacany tylko w okresie realizacji... Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażuwww.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Forum Interkl@sy - Wydrukuj wątek - dodatek funkcyjny …

Dodatek dla opiekuna stażu - okres wypłacania. Agnieszka Kosiarz... dodatek funkcyjny nauczyciela nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany opiekun stażu.forum.interklasa.pl/mvnforum/printthread?thread=11791&printall=yes