Masz pytanie?

Dodatek za opiekuna stażu dla nauczyciela

nauczyciel dodatek funkcyjny opiekun stażu awans na wyższystopień zawodowy dodatek za opiekuna stażu zwolnienie lekarskiewww.portalkadrowy.pl/nauczyciele/wynagrodzenie-i-dodatki/dodatek-funkcyjny/prawo-do-dodatku-fun...

Dodatek dla opiekuna stażu – okres wypłacania

Pytanie: Do kiedy wypłaca się dodatek dla opiekuna stażu? Do końca stażu, tj. przez 9 miesięcy, czy do końca umowy stażysty (31 sierpień 2009 r.), czy do...www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatek-dla-opiekuna-stazu-8211-okres-wyplacania-187430

Dodatki dla nauczycieli - porady oświatowe...

Dodatek za wychowawstwo dla nauczyciela realizującego nauczanie indywidualne [3.12.2014] Dariusz Dwojewski; Dodatek funkcyjny dla opiekuna kursu zawodowego …www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatki-dla-nauczycieli

Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w...

Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w szkole, która jest dla niego dodatkowym miejscem pracy?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-nalezy-naliczac-dodatek-za-staz-pracy-nauczyciela-w...

Prawa i obowiązki opiekuna stażu - Eksperci w Oświacie

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Dodatek za staż w uczelni wyższej a regulamin wynagradzania

Pytanie: We wprowadzonym w 2009 r. regulaminie wynagradzania pracowników zauważyłam zapis dotyczący naliczania dodatku stażowego, który jest mniej …www.portalkadrowy.pl/nauczyciele/wynagrodzenie-i-dodatki/dodatek-za-wysluge-lat/mniej-korzystne...

Kontrakt zawarty między nauczycielem stażystą a...

KONTRAKT ZAWARTY MIĘDZY STAŻYSTĄ A OPIEKUNEM STAŻU Strony kontraktu: Opiekun stażu:..... Stażystawww.edukacja.edux.pl/p-13602-kontrakt-zawarty-miedzy-nauczycielem-stazysta.php

Uniknij błędów w stosowaniu Karty Nauczyciela!

Uniknij błędów w stosowaniu Karty Nauczyciela! Spytaliśmy osoby zajmujące się sprawami kadrowymi w szkołach jakie zapisy Karty Nauczyciela przysparzają im...lp.wip.pl/502a1656a3899/

Kadry i płace w oświacie. Karta Nauczyciela od A do Z

Najważniejsze tematy potrzebne, by bezbłędnie prowadzić sprawy kadrowe w szkole: Nowości w Karcie Nauczyciela. Będziesz na bieżąco informowany o tym, co się...lp.wip.pl/502a172be7254/

Za dyplom magistra nauczyciel otrzyma wyższą pensję

Jeżeli nauczyciel uzyskał tytułu magistra we czerwcu, to prawo do nowej stawki wynagrodzenia zasadniczego ma od lipca, chyba że na dyplomie jest data 1 czerwca...www.experto24.pl/oswiata/place-i-finanse/za-dyplom-magistra-nauczyciel-otrzyma-wyzsza-pensje.ht...