Masz pytanie?

Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach...

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach http://www.powtoon.com/embed/eXlRbcce84F/ Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych...https://takmatematyce.wordpress.com/dodawanie-i-odejmowanie-ulamkow-o-roznych-mianownikach/

"Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach...

Uczeń zna pojęcie NWW, umie dodawać i odejmować ułamki o jednakowych mianownikach.www.ceo.org.pl/pl/ok/news/dodawanie-i-odejmowanie-ulamkow-o-roznych-mianownikach-scenariusze-le...

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach + …

pole kwadratu, ułamki dziesiętne sprawdzian, ułamki dziesiętne, pole rombu, tabliczka mnożenia dla dzieci, kolejnosc dzialan, reszta z dzielenia, ułamki zwykłe...www.matzoo.pl/klasa5/dodawanie-ulamkow-o-roznych-mianownikach_27_135

Kartkówka nr 10. Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych...

Kartkówka nr 10, z podziałem na grupy A i B wraz z kartą odpowiedzi. Kartkówka zawiera zadania sprawdzające stopień opanowania przez ucznia aktualnie...https://ucze.pl/zasob/kartkowka-nr-10-dodawanie-i-odejmowanie-ulamkow-o-roznych-mianownikach/

Klasa 6 - Matematyka - Szalone Liczby - Zadania...

Kasiu, a o jakie diagramy chodzi? O takie zadania gdzie trzeba coś odczytać z wykresu, tabelki lub jakiegoś diagramu? Faktycznie takich zadań tutaj w 6. klasie...https://szaloneliczby.pl/klasa-6/