Masz pytanie?

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych - …

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych. Jeżeli ułamki mają takie same mianowniki to dodajemy (odejmujemy) liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.www.math.edu.pl/dodawanie-odejmowanie-ulamkow

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych - …

Chcąc wykonać dodawanie ułamków zwykłych musimy sprowadzić je do wspólnego mianownika, a następnie dodać do siebie liczniki, pozostawiając mianownik b...https://szaloneliczby.pl/dodawanie-i-odejmowanie-ulamkow-zwyklych/

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych - …

Program do dodawania ułamków Wpisz w poniższe pola dwa dowolne ułamki, a program najpierw sprowadzi je do wspólnego mianownika, a następnie doda.https://www.matemaks.pl/dodawanie-i-odejmowanie-ulamkow-zwyklych.html

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych - …

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych. Wyjaśnienie pojęcia z niezbędnymi komentarzami. Przykładowe zadania z rozwiązaniami. Sprawdź na naukowcu.www.naukowiec.org/wiedza/matematyka/dodawanie-i-odejmowanie-ulamkow-zwyklych_1544.html

MegaMatma: Test Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych...

Zadania sprawdzające poziom wiedzy uczniów na temat dodawania, odejmowania oraz mnożenia ułamków zwykłych i mieszanych (także przez liczby naturalne).www.megamatma.pl/klasowki/podstawowka-klasowki/dzialania-na-ulamkach-zadania/test-dodawanie-i-o...

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach - …

osi liczbowej, porównywanie ułamków, dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach. W klasie V: utrwalenie umiejętności z klasy IV;...www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-ulamkow-o-roznych-mianownikach_21_135

Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach + …

Temat: ODEJMOWANIE UŁAMKÓW O TYCH SAMYCH MIANOWNIKACH... porównywanie ułamków, dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach....www.matzoo.pl/klasa4/odejmowanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach_21_77

MegaMatma: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych...

Dodawanie, odejmowanie i mnożenie ułamków zwykłych, ułamek danej liczby naturalnej, mnożenie ułamka przez ułamek. Szkoła podstawowa 4-6https://www.megamatma.pl/uczniowie/powtorka-z-podstawowki/dzialania-na-ulamkach/dodawanie-odejm...

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych. – …

Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.https://zapytaj.onet.pl/Category/006,003/2,21698725,Dodawanie_i_odejmowanie_ulamkow_zwyklych.ht...

Odejmowanie i dodawanie ułamków zwykłych ? – …

Zobacz 6 odpowiedzi na zadanie: Odejmowanie i dodawanie ułamków zwykłych ?https://zapytaj.onet.pl/Category/006,003/2,6628988,Odejmowanie_i_dodawanie_ulamkow_zwyklych_.ht...