Masz pytanie?

Urząd Miejski we Wrocławiu w skrócie | Urząd Miasta...

Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna, konta bankowe. Aktualne opłaty za dokumenty rejestracyjne i opłaty skarbowe. Bonifikata od opłat rocznych z...www.urzadmiasta.wroclawia.pl/urzadmiejski.htm

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej zrzesza i integruje środowisko ludzi zainteresowanych badaniami, dydaktyką i praktyką polityki społecznej w Polsce i na...www.ptps.org.pl/index.php?id_strony=14

Warszawa, Urząd Miasta

Informacje o mieście stołecznym, Urząd on-line, Wydział Obsługi Mieszkańców, informacje dla firm i turystów, aktualności, życie miasta oraz przewodnik adresowy.www.um.warszawa.pl/

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnejwww.rops.poznan.pl/

Serwis informacyjny UM Rzeszów

Serwis informacyjny Urząd Miasta Rzeszowa... Ponad 100 mln zł na innowacje proekologiczne dla przedsiębiorców; Bezpłatne wdrożenie SZŚ wg normy ISO 14001!www.rzeszow.pl/

Powiat Łańcucki

Anczyc Stanisław prof., ur. w 1868 r. w Warszawie. Syn Władysława Anczyca, znanego pisarza. Szkoły niższe średnie ukończył w r. 1885 w Krakowie.www.powiat-lancut.com.pl/?biografie&litera=