Masz pytanie?

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Aktualności, wydziały, informacje prewencyjne, poszukiwani, zaginieni, telefony zaufania, statystyki.www.podlaska.policja.gov.pl/

Europejski Fundusz Społeczny - Program Kapitał Ludzki...

Prezentacja i popularyzacja wypracowanych w Programie Kapitał Ludzki nowych sposobów rozwiązywania problemów polityki społecznej, to jeden z celów targów...www.efs.gov.pl/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Urząd m.st. Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, tel. 22 443-14-40, Sekretariat-pps@um.warszawa.pl. WCPR powiat m.st. Warszawawww.politykaspoleczna.gov.pl/index.php?gid=103

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - Policja Śląska

Stop agresji drogowej. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej. Pod adres mailowy...slaska.policja.gov.pl/

malopolskie.pl - Województwo Małopolskie

W ramach wsparcia działań Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie Województwo Małopolskie od 2011 roku przekazało urządzenia do wstępnego wykrywania alkoholu...www.malopolskie.pl/