Masz pytanie?

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP

Oficjalny serwis Dolnośląska Komenda OHP Wrocław... W Hufcu Pracy W Polkowicach czworo beneficjentów ukończyło kursy zawodowe, natomiast dwoje ukończy niebawem.www.dolnoslaska.ohp.pl/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Urząd m.st. Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, tel. 22 443-14-40, Sekretariat-pps@um.warszawa.pl. WCPR powiat m.st. Warszawawww.politykaspoleczna.gov.pl/index.php?gid=103