Masz pytanie?

Dozór elektroniczny – porady prawne

Informator dla osób ubiegających się o odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.dozorelektroniczny.com.pl/

Wniosek o dozór elektroniczny | Dozór elektroniczny...

Wniosek o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności złóż w formie pisemnej na biurze podawczym Sądu Penitencjarnego, a więc Sadu Okręgowego, w...dozorelektroniczny.com.pl/wniosek-o-dozor-elektroniczny/

Art. 174. KKW - Zakres działania sądowego kuratora...

Art. 174 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . Do zakresu działania sądowego kuratora społecznego należy w szczególności: 1) odwiedzanie osób, których dotyczy...https://www.arslege.pl/zakres-dzialania-sadowego-kuratora-spolecznego/k135/a12614/

Kogo obejmie dozór elektroniczny? - Aktualności - …

Dozór elektroniczny jest alternatywną karą w stosunku do kary pozbawienia wolności. Nowelizacja ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem...www.infor.pl/prawo/prawo-karne/aktualnosci/252270,Kogo-obejmie-dozor-elektroniczny.html

OPINIA WYCHOWAWCY - soswnr1krakow.pl

dozór kuratora sądowego..... sytuacja materialna rodziny: dobra, przeciętna, trudna- wskazana pomoc materialna...www.soswnr1krakow.pl/opinia_wychowawcy.doc

Prawo karne - zawieszenie wykonania kary

Prawo karne - poradnik prawny. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności...karne.pl/zawieszenie.html

Piotr Rybak trafi do więzienia. Sąd zmienił decyzję - …

Wrocławski sąd uchylił Piotrowi Rybakowi dozór elektroniczny. Wczoraj wieczorem narodowy aktywista trafił do więzienia. Wiadomo, że wpływ na zmianę decyzji...https://wroclaw.onet.pl/piotr-rybak-trafi-do-wiezienia-sad-zmienil-decyzje/6nt34mv

warunkowe umorzenie postępowania karnego | TWOJE …

Posts about warunkowe umorzenie postępowania karnego written by radca prawny Sylwia Zarębahttps://legalmasters.wordpress.com/tag/warunkowe-umorzenie-postepowania-karnego/

Prawo karne - Kodeks karny wykonawczy (stan prawny …

Kodeks karny wykonawczy. - Zakres obowiązywania. Organy postępowania wykonawczego. Skazany, Postępowanie wykonawcze. Wykonywanie orzeczeń. Postępowanie przed sądem.www.karne.pl/wykonawczy.html

Art. 125. KKW - Potrącenia z wynagrodzenia skazanego …

Art. 125 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. Z wynagrodzenia za pracę przysługującego skazanemu potrąca się 7% na cele Funduszu określone whttps://www.arslege.pl/potracenia-z-wynagrodzenia-skazanego-za-prace/k135/a12561/