Masz pytanie?

Dozór elektroniczny – poradnik prawny

W niniejszym artykule, postaram się wyjaśnić niezwykle istotną kwestię dotyczącą nowelizacji, a mianowicie do jakich spraw stosuje się nowe przepisy, a które...dozorelektroniczny.com.pl/

Aktualności - przegląd

Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub...www.udt.gov.pl/

Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary - Kodeks...

Dz.U.1997.90.557 , Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary, Kodeks karny wykonawczy, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/kodeks-karny-wykonawczy/k135/s382/

Prawne aspekty kurateli zawodowej i społecznej | tekst nr 2602

Aneta Trojanowska; miejscowość: Opole; dział: Artykuły; nr: 2602www.edukacja.edux.pl/p-2602-prawne-aspekty-kurateli-zawodowej-i-spolecznej.php

OPINIA WYCHOWAWCY - soswnr1krakow.pl

dozór kuratora sądowego..... sytuacja materialna rodziny: dobra, przeciętna, trudna- wskazana pomoc materialna...www.soswnr1krakow.pl/opinia_wychowawcy.doc

Warunkowe umorzenie postępowania - karne.pl

Polski kodeks karny przewiduje sytuację, w której sąd stwierdzi winę oskarżonego, nie zastosuje wobec niego jednak kary, lecz postępowanie warunkowo umorzy.www.karne.pl/umorzenie.html

Aktualności - Sąd Okręgowy w Tarnowie

Sąd Okręgowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w osobie Przewodniczącego-Sędziego Sądu Okręgowego Ireny Chomy-Piotrowskiej po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2016 r.www.tarnow.so.gov.pl/index.php?page=aktualnosci

Prawo karne - Kodeks karny wykonawczy (stan prawny na 16...

Kodeks karny wykonawczy. - Zakres obowiązywania. Organy postępowania wykonawczego. Skazany, Postępowanie wykonawcze. Wykonywanie orzeczeń. …karne.pl/wykonawczy.html

myMMA.pl | myMMA.pl najnowsze newsy KSW, UFC, Bellator...

myMMA.pl najnowsze newsy KSW, UFC, Bellator, Polskie MMAmymma.pl/

Pomagamy ojcom odzyskać dzieci - Centrum Praw Ojca i Dziecka

1% dla organizacji ojcowskiej. Wszystkich sympatyków Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka, którzy chcą wesprzeć działania na rzecz praw dzieci do ojców...www.prawaojca.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=86:przykad-wizyty-i-b...