Masz pytanie?

Dozór elektroniczny – poradnik prawny

W niniejszym artykule, postaram się wyjaśnić niezwykle istotną kwestię dotyczącą nowelizacji, a mianowicie do jakich spraw stosuje się nowe przepisy, a które...dozorelektroniczny.com.pl/

Termin rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny | Dozór...

Na Pana miejscu jak najszybciej złożyłbym na biurze podawczym Sądu wniosek o dozór elektroniczny z prośba o jego pilne rozpoznanie z uwagi na bliski termin...dozorelektroniczny.com.pl/termin-rozpoznania-wniosku-o-dozor-elektroniczny/

Art. 173. KKW - Obowiązki sądowego kuratora zawodowego...

Art. 173 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji i...www.arslege.pl/obowiazki-sadowego-kuratora-zawodowego/k135/a12613/

Art. 174. KKW - Zakres działania sądowego kuratora...

Art. 174 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . Do zakresu działania sądowego kuratora społecznego należy w szczególności: 1) odwiedzanie osób, których dotyczy...www.arslege.pl/zakres-dzialania-sadowego-kuratora-spolecznego/k135/a12614/

Nadzór kuratora nad kontaktami | Kontakty z dzieckiem

Od udziału kuratora w kontaktach odróżnić należy nadzór kuratora nad kontaktami. W tej drugiej postaci jest on ustanawiany w trybie art. 109 § 2 pkt. 3 kr.i o. i...kontaktyzdzieckiem.pl/2011/05/12/9-nadzor-kuratora-nad-kontaktami/

Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór...

14 odpowiedzi na „Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem”kontaktyzdzieckiem.pl/2011/11/11/udzial-kuratora-w-kontaktach-z-dzieckiem-a-nadzor-kuratora-nad...

Bransoleta elektroniczna - poradnik prawny

Informator dla osób ubiegających się o odbycie kary pozbawienia wolnosci poza zakładem karnym napisany przez adwokata Mariusza Stelmaszczykabransoletaelektroniczna.pl/

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 …

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz …www.infor.pl/akt-prawny/U06.2009.001.0000004,zarzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-zmieniajace-z...

Prawo karne - Kodeks karny wykonawczy (stan prawny na 16...

Kodeks karny wykonawczy. - Zakres obowiązywania. Organy postępowania wykonawczego. Skazany, Postępowanie wykonawcze. Wykonywanie orzeczeń. …karne.pl/wykonawczy.html

Aktualności - przegląd

Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub...www.udt.gov.pl/