Masz pytanie?

Kurator sądowy – dozór jako forma readaptacji społecznej...

Najważniejsze przepisy, które stanowią o dozorze kuratora sądowego to Kodeks karny i Kodeks karny wykonawczy. Oddanie sprawcy przestępstwa pod dozór przewiduje...www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/kurator-sadowy--dozor-jako-forma-readaptacji-spolecznej

Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych

W dniu 27 listopada 2014 r. posłowie z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych w...kurator.webd.pl/

Forum pracowników sądów. / Kurator społeczny

Również znam przypadki kuratorów społecznych, którzy wywiady przeprowadzali zza biurka w sądzie, ale też ci kuratorzy, którzy nie są pracownikami sądu...sadowe.p2a.pl/viewtopic.php?id=995

Termin rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny | Dozór...

Na Pana miejscu jak najszybciej złożyłbym na biurze podawczym Sądu wniosek o dozór elektroniczny z prośba o jego pilne rozpoznanie z uwagi na bliski termin...dozorelektroniczny.com.pl/termin-rozpoznania-wniosku-o-dozor-elektroniczny/

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Kurator sądowy – z zawodowe.com znajdziesz praktyczne informacje o wybranym zawodzie.www.zamuramizk.pun.pl/viewtopic.php?pid=8929

Kurator

Kurator - poradnik portalu Praca.pl... CHARAKTERYSTYKA ZAWODU Celem pracy kuratora zawodowego jest wsparcie, opieka oraz szeroka pomoc doradcza i socjalna …www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/prawo/kurator_pr-846.html

Art. 169. KKW - Obowiązki skazanego oddanego pod dozór...

Art. 169 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. Skazany, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór, obowiązany jest przestrzegać obowiązków...www.arslege.pl/obowiazki-skazanego-oddanego-pod-dozor/k135/a12609/

Warszawa, dnia

W ramach prac nad modelową metodologią pracy kuratora sądowego w dozorze opracowano następujące druki i formularze: „Okładka teczki dozoru”...wolomin.sr.gov.pl/pliki/file/Kuratorzy%20II%20zesp/METODOLOGIA_pismo_do_prezes%C3%B3w_SO.doc

Pedagogika - kurator - wiedza.diaboli.pl - Baza referatów...

Pedagogika - kurator. Zadania kuratora dla dorosłych i obszary jego działania? Zadaniem kuratora dla dorosłych jest sprawowanie dozorów i nadzorów.pedagogika.wiedza.diaboli.pl/kurator-1/

Osoba dorosła w warunkach dozoru kuratora, rozwój kurateli...

OSOBA DOROSŁA W WARUNKACH DOZORU KURATORA Kuratela to instytucja prawa rodzinnego mającą na celu przede wszystkim ochronę praw osób, które nie mogą …mailgrupowy.pl/shared/resources/3246,praca-resocjalizacyjna/13421,osoba-dorosla-w-warunkach-doz...