Masz pytanie?

- o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz...

2 6. Objęcie dozoru przez kuratora zawodowego następuje z chwilą powierzenia mu sprawy do wykonania przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej.kurator.webd.pl/wp-content/uploads/2011/04/projekt-rozporzadzenia-z-art-176-kkw.pdf

Metodyka pracy w Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych...

27 września 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły,Metodyka pracy | Wybrane zagadnienia dotyczące metodyki sprawowania dozoru kuratorskiegokurator.webd.pl/category/metodyka/

Kurator sądowy – opis zawodu – zawodowe.com.

Kurator sądowy – z zawodowe.com znajdziesz praktyczne informacje o wybranym zawodzie.www.zawodowe.com/Kurator_sadowy_-_opis_191

Termin rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny | Dozór...

Na Pana miejscu jak najszybciej złożyłbym na biurze podawczym Sądu wniosek o dozór elektroniczny z prośba o jego pilne rozpoznanie z uwagi na bliski termin...dozorelektroniczny.com.pl/termin-rozpoznania-wniosku-o-dozor-elektroniczny/

System Dozoru Elektronicznego - Sąd Okręgowy w Warszawie

Komu sąd może udzielić zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego? Art. 6.1.www.warszawa.so.gov.pl/system-dozoru-elektronicznego.html

Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór...

10 odpowiedzi na „Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem”kontaktyzdzieckiem.pl/?p=303

Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem | Kontakty z...

Często zdarza się, iż realizacja kontaktów w formie określonej przez Sąd jest utrudniona lub wręcz niemożliwa ze względu na umyślne działanie rodzica, pod...kontaktyzdzieckiem.pl/?p=21

Wniosek o przyjęcie do pracy jako Kurator społeczny

Jeśli nie wiesz jak pisać CV i list motywacyjny do pracy Kuratora społecznego, to zobacz nasz poradnik na temat pisania podania o pracę w zawodzie kuratora.www.listmotywacyjny.net/kurator-spoleczny-wniosek,334.html

Kurator Okręgowy

Kurator Okręgowy : Kurator Okręgowy Irena Szostak Zastępca Kuratora Okręgowego ds. osób dorosłych Wojciech Mroczkowski Zastępca Kuratora Okręgowego ds. …www.poznan.so.gov.pl/strony/1/pl/73.php

Omów zakres praw i obowiązków kuratorów sądowych...

Omów zakres praw i obowiązków kuratorów sądowych, zasady i tryb wykonywania dozoru stosowanego w związku z orzeczeniami karnymi, środkami karnymi...sciaga.pl/tekst/33303-34-omow_zakres_praw_i_obowiazkow_kuratorow_sadowych_zasady_i_tryb_wykonyw...