Masz pytanie?

Kurator sądowy – dozór jako forma readaptacji społecznej...

Najważniejsze przepisy, które stanowią o dozorze kuratora sądowego to Kodeks karny i Kodeks karny wykonawczy. Oddanie sprawcy przestępstwa pod dozór przewiduje...www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/kurator-sadowy--dozor-jako-forma-readaptacji-spolecznej

Kurator Okręgowy | Sąd Okręgowy w Gdańsku

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańskuwww.gdansk.so.gov.pl/kurator-okregowy

Forum pracowników sądów. / Kurator społeczny

Kuratorzy społeczni dostają ryczałt.Biorąc pod uwagę ceny paliwa, czas spędzony w terenie oraz czas, papier, tusz zużyty przy pisaniu comiesięcznych...sadowe.p2a.pl/viewtopic.php?id=995

Termin rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny | Dozór...

Na Pana miejscu jak najszybciej złożyłbym na biurze podawczym Sądu wniosek o dozór elektroniczny z prośba o jego pilne rozpoznanie z uwagi na bliski termin...dozorelektroniczny.com.pl/termin-rozpoznania-wniosku-o-dozor-elektroniczny/

Metody i techniki pracy resocjalizacyjnej ze skazanym

Metody i techniki pracy resocjalizacyjnej ze skazanym (czwartek, 05 styczeń 2006) - Autor Ewa Woźna-Płusa/Robert Niemycki Kurator sądowy realizując zadania...www.kurator.org.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=27

Rola kuratorów sądowych w resocjalizacji społecznie...

Zapraszam do wypełnienia ankiety... Nie podjęcie leczenia przez osobę objętą dozorem a) Zmiana miejsca zamieszkania bez zgody sąduwww.ankietka.pl/ankieta/45250/rola-kuratorow-sadowych-w-resocjalizacji-spolecznie-niedostosowan...

Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych

„Kuratorów 2-óch” z okręgu kaliskiego pragnie zaprosić całą Brać Kuratorską na XI Ogólnopolską Biesiadę Kuratorów Sądowych, która w bieżącym roku...kurator.webd.pl/

Kurator sądowy – opis zawodu – zawodowe.com.

Kurator sądowy – z zawodowe.com znajdziesz praktyczne informacje o wybranym zawodzie.www.zawodowe.com/Kurator_sadowy_-_opis_191

EBOS.PL - Dyskusje Sędziów RP. , Kurator spadku

A może ktoś ma przepracowane, jakie wynagrodzenie przyznać kuratorowi spadku, którym byl radca prawny ? Powiedzmy, że w samej podstawie orientację mam, ale jak...www.ebos.pl/opinie_prawne/3573_kurator_spadku.html

Jak zostać kuratorem społecznym - Forum dla Kobiet

a czy obecni już kuratorzy społeczni są zobowiązani do przeprowadzenia na własny koszt badań psychologicznych i przedstawienia ich w Sądzie?f.kafeteria.pl/temat/f1/jak-zostac-kuratorem-spolecznym-p_4275885