Masz pytanie?

Art. 159. KKW - Dozór kuratora wobec warunkowo …

Art. 159 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. Warunkowo zwolnionego sąd penitencjarny może w okresie próby oddać pod dozór kuratora sądowego, osoby …www.arslege.pl/dozor-kuratora-wobec-warunkowo-zwolnionego/k135/a12597/

Dozór elektroniczny – poradnik prawny

W niniejszym artykule, postaram się wyjaśnić niezwykle istotną kwestię dotyczącą nowelizacji, a mianowicie do jakich spraw stosuje się nowe przepisy, a które...dozorelektroniczny.com.pl/

Dozór elektroniczny - Kancelaria adwokacka Piotr Waśko

Dozór elektroniczny jest nieizolacyjnym systemem odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Kontrola wykonywania karykancelaria-wasko.pl/dozor-elektroniczny/

Kiedy należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny? | Dozór...

Wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego powinieneś złożyć jak najszybciej po uprawomocnieniu się wyroku skazującego Cię...dozorelektroniczny.com.pl/kiedy-nalezy-zlozyc-wniosek-o-dozor-elektroniczny/

Dozór elektroniczny | kancelariamistewicz.com.pl

Dozór elektroniczny pozwala na odbywanie kary pozbawiania wolności w domu lub innym miejscu wskazanym przez sąd. Dozór elektroniczny może być nałożony...kancelariamistewicz.com.pl/dozor-elektroniczny/

Art. 173. KKW - Obowiązki sądowego kuratora zawodowego...

Art. 173 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji i...www.arslege.pl/obowiazki-sadowego-kuratora-zawodowego/k135/a12613/

Zażalenie na odmowę udzielenia zgody na dozór...

Szanowna Pani, zażalenie warto pisać, gdyż w ostatnim okresie czasu zauważyłem, że Sąd Apelacyjny częściej przyznaje dozór elektroniczny niż Sąd Okręgowy.bransoletaelektroniczna.pl/zazalenie-na-odmowe-zgody-na-dozor-elektroniczny/

Prawne aspekty kurateli zawodowej i społecznej

Edux.pl: Prawne aspekty kurateli zawodowej i społecznejwww.edukacja.edux.pl/p-2602-prawne-aspekty-kurateli-zawodowej-i-spolecznej.php

Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór...

14 odpowiedzi na „Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem”kontaktyzdzieckiem.pl/2011/11/11/udzial-kuratora-w-kontaktach-z-dzieckiem-a-nadzor-kuratora-nad...

Kurator sądowy – opis zawodu – zawodowe.com.

O zawodzie kuratora sądowego Zadaniem kuratora sądowego jest realizacja zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i...www.zawodowe.com/kategorie/prawo_i_administracja/kurator_sadowy/opis_i_zarobki/