Masz pytanie?

Kurator sądowy | PoradnikPR.info

jest to przedstawiciel osoby, która potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw. Przedstawiciel ten jest wyznaczony przez właściwy organ państwa, czyliwww.poradnikpr.info/?p=2202

Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór

Dz.U.1997.90.557 , Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór, Kodeks karny wykonawczy, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/kodeks-karny-wykonawczy/k135/s380/

Kurator Okręgowy | Sąd Okręgowy w Gdańsku

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańskuwww.gdansk.so.gov.pl/kurator-okregowy

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

Autor Ewa Woźna-Płusa/Robert Niemycki czwartek, 05 styczeń 2006 Kurator sądowy realizując zadania procesu resocjalizacyjnego wykorzystuje rozmaite metody...www.kurator.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=39&lang=...

Kurator sądowy – opis zawodu – zawodowe.com.

Kurator sądowy – z zawodowe.com znajdziesz praktyczne informacje o wybranym zawodzie.www.zawodowe.com/Kurator_sadowy_-_opis_191

System Dozoru Elektronicznego | Strona informacyjna

Szanowni Państwo, Niniejsza strona informacyjna adresowana jest do osób, które złamały prawo i zostały skazane na karę pozbawienia wolności do jednego roku.www.dozorelektroniczny.gov.pl/

Dozór elektroniczny - pniewy24.pl - najlepsze wiadomości...

Ku mojemu zdziwieniu mało osób wie o możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (w swoim miejscu zamieszkania).wirtualnepniewy.pl/felietony/prawnik-radzi/1493-dozor-elektroniczny

Art. 169. KKW - Obowiązki skazanego oddanego pod dozór...

Art. 169 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. Skazany, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór, obowiązany jest przestrzegać obowiązków...www.arslege.pl/obowiazki-skazanego-oddanego-pod-dozor/k135/a12609/

Nadzór kuratora nad kontaktami | Kontakty z dzieckiem

Od udziału kuratora w kontaktach odróżnić należy nadzór kuratora nad kontaktami. W tej drugiej postaci jest on ustanawiany w trybie art. 109 § 2 pkt. 3 kr.i o...kontaktyzdzieckiem.pl/?p=23

Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem | Kontakty z...

Często zdarza się, iż realizacja kontaktów w formie określonej przez Sąd jest utrudniona lub wręcz niemożliwa ze względu na umyślne działanie rodzica, pod...kontaktyzdzieckiem.pl/?p=21