Masz pytanie?

Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór...

Dz.U.1997.90.557 , Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór, Kodeks karny wykonawczy, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/kodeks-karny-wykonawczy/k135/s380/

Art. 169. KKW - Obowiązki skazanego oddanego pod dozór...

Art. 169 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. Skazany, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór, obowiązany jest przestrzegać obowiązków...www.arslege.pl/obowiazki-skazanego-oddanego-pod-dozor/k135/a12609/

Zadania kuratorów sądowych - Organy postępowania...

Zadania kuratorów sądowych. Skazany, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór, obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez...www.infor.pl/prawo/wieziennictwo/organy-postepowania/258117,Zadania-kuratorow-sadowych.html

Kogo obejmie dozór elektroniczny? - Aktualności - Prawo...

Kogo obejmie dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny jest alternatywną karą w stosunku do kary pozbawienia wolności. Nowelizacja ustawy o wykonywaniu kary...www.infor.pl/prawo/prawo-karne/aktualnosci/252270,Kogo-obejmie-dozor-elektroniczny.html

Kurator sądowy – opis zawodu – zawodowe.com.

O zawodzie kuratora sądowego Zadaniem kuratora sądowego jest realizacja zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i...www.zawodowe.com/Kurator_sadowy_-_opis_191

Nieletni w warunkach nadzoru kuratora sądowego, środki...

Nieletni w warunkach nadzoru kuratora sądowego Pojęcia użyte w temacie pracy, wymagają pewnego omówienia. Termin nieletni w rozumieniu prawa karnego i na …mailgrupowy.pl/shared/resources/3246,praca-resocjalizacyjna/12944,nieletni-w-warunkach-nadzoru-...

OPINIA WYCHOWAWCY - soswnr1krakow.pl

dozór kuratora sądowego..... sytuacja materialna rodziny: dobra, przeciętna, trudna- wskazana pomoc materialna...www.soswnr1krakow.pl/opinia_wychowawcy.doc

Warunkowe przedterminowe zwolnienie - zamuramizk.pun.pl

Art. 159. § 1. Warunkowo zwolnionego sąd penitencjarny może w okresie próby oddać pod dozór kuratora sądowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacjwww.zamuramizk.pun.pl/warunkowe-przedterminowe-zwolnienie-44.htm

Przemoc w rodzinie: sposoby przeciwdziałania | Na wokandzie

Informator jest pierwszym kompleksowym zestawieniem informacji – pogrupowanych oddzielnie dla prokuratora, sędziego oraz kuratora sądowego – pomagających w...nawokandzie.ms.gov.pl/numer-20/dobre-praktyki-numer-20/przemoc-w-rodzinie-sposoby-przeciwdziala...

Zatarcie skazania | Kodeks karny 2015 | Prawo karne

Witam a jeśli bylem karany w 2005r za kradzież i dostałem wyrok miesięcy na 3 lata i miałem kuratora i jak biorę wyciąg z sadu to już jestem czysty ale jak...kodeks-karny.org/czesc-ogolna/zatarcie-skazania