Masz pytanie?

Art. 159. KKW - Dozór kuratora wobec warunkowo …

Art. 159 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. Warunkowo zwolnionego sąd penitencjarny może w okresie próby oddać pod dozór kuratora sądowego, osoby …www.arslege.pl/dozor-kuratora-wobec-warunkowo-zwolnionego/k135/a12597/

Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór...

Dz.U.1997.90.557 , Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór, Kodeks karny wykonawczy, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/kodeks-karny-wykonawczy/k135/s380/

Dozór elektroniczny – poradnik prawny

W niniejszym artykule, postaram się wyjaśnić niezwykle istotną kwestię dotyczącą nowelizacji, a mianowicie do jakich spraw stosuje się nowe przepisy, a które...dozorelektroniczny.com.pl/

Termin rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny | Dozór...

Na Pana miejscu jak najszybciej złożyłbym na biurze podawczym Sądu wniosek o dozór elektroniczny z prośba o jego pilne rozpoznanie z uwagi na bliski termin...dozorelektroniczny.com.pl/termin-rozpoznania-wniosku-o-dozor-elektroniczny/

Dozór elektroniczny - Kancelaria adwokacka Piotr Waśko

Dozór elektroniczny jest nieizolacyjnym systemem odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Kontrola wykonywania karykancelaria-wasko.pl/dozor-elektroniczny/

Dzień z życia kuratora | Przegląd

W Polsce pracuje 3587 zawodowych i 22 tys. społecznych kuratorów sądowych. Od rana objeżdżamy z Krzysztofem – zawodowym kuratorem dla dorosłych – jego...www.tygodnikprzeglad.pl/dzien-zycia-kuratora/

Nadzór kuratora nad kontaktami | Kontakty z dzieckiem

Od udziału kuratora w kontaktach odróżnić należy nadzór kuratora nad kontaktami. W tej drugiej postaci jest on ustanawiany w trybie art. 109 § 2 pkt. 3 kr.i o...kontaktyzdzieckiem.pl/2011/05/12/9-nadzor-kuratora-nad-kontaktami/

Kurator sądowy – opis zawodu – zawodowe.com.

O zawodzie kuratora sądowego Zadaniem kuratora sądowego jest realizacja zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i...www.zawodowe.com/kategorie/prawo_i_administracja/kurator_sadowy/opis_i_zarobki/

Bransoleta elektroniczna - poradnik prawny

Informator dla osób ubiegających się o odbycie kary pozbawienia wolnosci poza zakładem karnym napisany przez adwokata Mariusza Stelmaszczykabransoletaelektroniczna.pl/

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 …

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz...www.infor.pl/akt-prawny/U06.2009.001.0000004,zarzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-zmieniajace-z...