Masz pytanie?

Art. 159. Dozór kuratora wobec warunkowo zwolnionego

Art. 159 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. Warunkowo zwolnionego sąd penitencjarny może w okresie próby oddać pod dozór kuratora sądowego, osoby …www.arslege.pl/dozor-kuratora-wobec-warunkowo-zwolnionego/k135/a12597/

Forum pracowników sądów. / Kurator społeczny

Kuratorzy społeczni dostają ryczałt.Biorąc pod uwagę ceny paliwa, czas spędzony w terenie oraz czas, papier, tusz zużyty przy pisaniu comiesięcznych...sadowe.p2a.pl/viewtopic.php?id=995

Rola kuratorów sądowych w resocjalizacji społecznie...

Zapraszam do wypełnienia ankiety... Nie podjęcie leczenia przez osobę objętą dozorem a) Zmiana miejsca zamieszkania bez zgody sąduwww.ankietka.pl/ankieta/45250/rola-kuratorow-sadowych-w-resocjalizacji-spolecznie-niedostosowan...

Metody i techniki pracy resocjalizacyjnej ze skazanym

Metody i techniki pracy resocjalizacyjnej ze skazanym (czwartek, 05 styczeń 2006) - Autor Ewa Woźna-Płusa/Robert Niemycki Kurator sądowy realizując zadania...www.kurator.org.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=27

Kurator sądowy – opis zawodu – zawodowe.com.

Kurator sądowy – z zawodowe.com znajdziesz praktyczne informacje o wybranym zawodzie.www.zawodowe.com/Kurator_sadowy_-_opis_191

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Pedagogika - kurator. Zadania kuratora dla dorosłych i obszary jego działania? Zadaniem kuratora dla dorosłych jest sprawowanie dozorów i nadzorów.www.zamuramizk.pun.pl/viewtopic.php?pid=8929

Kuratela sądowa – historia powstania i charakterystyka...

Historia kurateli sądowej. Poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie postępowania z wykolejonymi społecznie dziećmi i młodzieżą doprowadziły do...www.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/pedagogika/23820-kuratela_s%C4%85dowa_historia_powstani...

Sąd Rejonowy w Ciechanowie - Struktura organizacyjna...

Sąd Rejonowy w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 5/6, 06-400 Ciechanów tel. 23 674 17 00 NIP 566-10-12-698 Regon 000324760www.ciechanow.sr.gov.pl/index.php?p=m&idg=mg,2,83,84

Jak zostać kuratorem społecznym - Forum dla Kobiet

a czy obecni już kuratorzy społeczni są zobowiązani do przeprowadzenia na własny koszt badań psychologicznych i przedstawienia ich w Sądzie?f.kafeteria.pl/temat/f1/jak-zostac-kuratorem-spolecznym-p_4275885

Kogo obejmie dozór elektroniczny? - Aktualności - Prawo...

Kogo obejmie dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny jest alternatywną karą w stosunku do kary pozbawienia wolności. Nowelizacja ustawy o wykonywaniu kary...www.infor.pl/prawo/prawo-karne/aktualnosci/252270,Kogo-obejmie-dozor-elektroniczny.html