Masz pytanie?

Dozór elektroniczny – porady prawne

Informator dla osób ubiegających się o odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.dozorelektroniczny.com.pl/

Termin rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny | Dozór...

Jak rozumiem, skazany, o którego Pani pyta odbywa obecnie karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym. W takim wypadku posiedzenie Sadu w przedmiocie jego wniosku o dozór elektroniczny odbędzie się w Zakładzie Karnym, a nie w budynku Sądu.dozorelektroniczny.com.pl/termin-rozpoznania-wniosku-o-dozor-elektroniczny/

Art. 173. KKW - Obowiązki sądowego kuratora …

Art. 173 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji i zapobieżenie jego powrotowi do przestępstwa, a także polegające na kontroli...https://www.arslege.pl/obowiazki-sadowego-kuratora-zawodowego/k135/a12613/

kuratela - Hasło do krzyżówki • Krzyzowka.NET

Hasło „kuratela” posiada 93 definicje do krzyżówki w słowniku. Opisy do hasła: asekuracja; baczenie; ciągła kontrola nad kimś; czuwanie; dbałość; dbanie;https://krzyzowka.net/haslo-do-krzyzowki/kuratela

OPINIA WYCHOWAWCY - soswnr1krakow.pl

dozór kuratora sądowego..... sytuacja materialna rodziny: dobra, przeciętna, trudna- wskazana pomoc materialna...www.soswnr1krakow.pl/opinia_wychowawcy.doc

Zadania kuratorów sądowych - wola.waw.pl

Zadania kuratora sądowego rodzinnego i nieletnich Wykonuje orzeczenia sądu rodzinnego, na podstawie których: sprawuje nadzory na rodzinami, rodzinami zastępczymi, udziela pomocywww.wola.waw.pl/data/other/zadania_kuratorow_sadowyc__1_.pdf

Warunkowe umorzenie postępowania - Prawo karne

Polski kodeks karny przewiduje sytuację, w której sąd stwierdzi winę oskarżonego, nie zastosuje wobec niego jednak kary, lecz postępowanie warunkowo umorzy.karne.pl/umorzenie.html

Warunkowe umorzenie postępowania karnego | …

Jednym ze środków związanych z poddaniem sprawy próbie jest warunkowe umorzenie postępowania karnego określone w art. 66 – 68 kk. W tym miejscu wymaga zaznaczenia, iż polski kodeks wykroczeń nie przewiduje …adwokat-anna-wegrzyn.pl/warunkowe-umorzenie-postepowania-karnego/

Kodeks karny wykonawczy (stan prawny na 16.09.2015)

Kodeks karny wykonawczy. - Zakres obowiązywania. Organy postępowania wykonawczego. Skazany, Postępowanie wykonawcze. Wykonywanie orzeczeń. Postępowanie przed sądem.karne.pl/wykonawczy.html

Art. 62. KKW - Odroczenie wykonania kary ograniczenia...

Art. 62 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. §...https://www.arslege.pl/odroczenie-wykonania-kary-ograniczenia-wolnosci/k135/a12481/