Masz pytanie?

Kurator sądowy – dozór jako forma readaptacji...

Najważniejsze przepisy, które stanowią o dozorze kuratora sądowego to Kodeks karny i Kodeks karny wykonawczy. Oddanie sprawcy przestępstwa pod dozór przewiduje...www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/kurator-sadowy--dozor-jako-forma-readaptacji-spolecznej

Kurator Okręgowy | Sąd Okręgowy w Gdańsku

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańskuwww.gdansk.so.gov.pl/kurator-okregowy

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

Autor Ewa Woźna-Płusa/Robert Niemycki czwartek, 05 styczeń 2006 Kurator sądowy realizując zadania procesu resocjalizacyjnego wykorzystuje rozmaite metody...www.kurator.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=39&lang=...

Forum pracowników sądów. / Kurator społeczny

Kuratorzy społeczni dostają ryczałt.Biorąc pod uwagę ceny paliwa, czas spędzony w terenie oraz czas, papier, tusz zużyty przy pisaniu comiesięcznych...sadowe.p2a.pl/viewtopic.php?id=995

Metody i techniki pracy resocjalizacyjnej ze skazanym

Metody i techniki pracy resocjalizacyjnej ze skazanym (czwartek, 05 styczeń 2006) - Autor Ewa Woźna-Płusa/Robert Niemycki Kurator sądowy realizując zadania...www.kurator.org.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=27

Kurator sądowy – opis zawodu – zawodowe.com.

Kurator sądowy – z zawodowe.com znajdziesz praktyczne informacje o wybranym zawodzie.www.zawodowe.com/Kurator_sadowy_-_opis_191

Nadzór kuratora nad kontaktami | Kontakty z dzieckiem

Od udziału kuratora w kontaktach odróżnić należy nadzór kuratora nad kontaktami. W tej drugiej postaci jest on ustanawiany w trybie art. 109 § 2 pkt. 3 kr.i o...kontaktyzdzieckiem.pl/?p=23

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Chrzanowie

Podmiot publikujący: SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE: Autor: Sąd Rejonowy w Chrzanowie: 2009-09-21: Publikujący: Łukasz Kubczak - Administrator Systemów...www.chrzanow.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-334

Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór...

12 odpowiedzi na „Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem”kontaktyzdzieckiem.pl/?p=303

Kurator sądowy – informacje o zawodzie, szkolenia...

Kurator sądowy – rozwiń swoją karierę kuratora sądowego z zawodowe.com, znajdź informacje, szkolenia, oferty pracy.www.zawodowe.com/Kurator_sadowy_190