Masz pytanie?

Kurator sądowy | PoradnikPR.info

jest to przedstawiciel osoby, która potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw. Przedstawiciel ten jest wyznaczony przez właściwy organ państwa, czyliwww.poradnikpr.info/?p=2202

- o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz...

2 6. Objęcie dozoru przez kuratora zawodowego następuje z chwilą powierzenia mu sprawy do wykonania przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej.kurator.webd.pl/wp-content/uploads/2011/04/projekt-rozporzadzenia-z-art-176-kkw.pdf

Polskie Kodeksy= KKW CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA = Rozdział XI...

Rozdział XI Wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary (169-178)www.kodeks.wirt.pl/index.php?id=144,728,0,0,1,0

Wybrane zagadnienia dotyczące metodyki sprawowania dozoru...

27 września 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły,Metodyka pracy | Wybrane zagadnienia dotyczące metodyki sprawowania dozoru kuratorskiegokurator.webd.pl/2005/09/27/wybrane-zagadnienia-dotyczace-metodyki-sprawowania-dozoru-kuratorski...

Kurator sądowy – opis zawodu – zawodowe.com.

Kurator sądowy – z zawodowe.com znajdziesz praktyczne informacje o wybranym zawodzie.www.zawodowe.com/Kurator_sadowy_-_opis_191

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza...

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. z dnia 7 września 2007. Dz.U. z 2007r. Nr 191, poz. 1366prawo-nieruchomosci.krn.pl/Ustawa-o-wykonywaniu-kary-pozbawienia-wolnosci-poza-zakladem-karnym-...

Pedagogika - kurator - wiedza.diaboli.pl - Baza referatów...

Pedagogika - kurator. Zadania kuratora dla dorosłych i obszary jego działania? Zadaniem kuratora dla dorosłych jest sprawowanie dozorów i nadzorów.pedagogika.wiedza.diaboli.pl/kurator-1/

Dozór elektroniczny - Informator (.pdf) - Biuro Dozoru...

Dozór Elektroniczny jako nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności Informatordozorelektroniczny.gov.pl/Documents/2_Informator%20dla%20skazanego%20odbywaj%C4%85cego%20kar%C4...

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (t.j. Dz.Uwww.zamuramizk.pun.pl/viewtopic.php?pid=8929

Kurator sądowy. Jak zostać kuratorem, ile zarabia...

Kurator sądowy - to jeden z bardziej potrzebnych zawodów, jakie zaliczają się do tych społecznych w Polsce. Egzaminy na kuratora sądowego.www.careego.pl/1885/kurator-sadowy-jak-zostac-kuratorem-ile-zarabia-kurator-sadowy/