Masz pytanie?

Koniec rocznych urlopów dla matek. W zamian pięć …

Kobiety stracą możliwość płatnej opieki nad dzieckiem przez 12 miesięcy od porodu. Każdy pracownik zyska za to dodatkowe dni wolne.serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1041612,unia-wprowadza-piec-nowych-dni-wolnych...

wyraz organizacji pożytku publicznego... - pozytek.gov.pl

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1...www.pozytek.gov.pl/download/files/pozytek/1%20procent/wykaz_organizacji_pozytku_publicznego_upr...