Masz pytanie?

Umowa z nianią - co powinna zawierać, jak ją przygotować...

Możliwość zawarcia umowy z nianią przewiduje ustawa z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235 ze zm.).twojeporady.onet.pl/artykuly/zobacz/442,umowa-z-nianiaco-powinna-zawierac-jak-ja-przygotowac

Bibliografia polska XIX. stólecia [!] : lata 1881-1900. T...

- karol estreicher bibliografia polska tom ii >>> >>> karol estreicher bibliografia polska xix. stuleci a lata 1881-1900 tom ii g-k...,....,.www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=23378

Deklaracje i formularze ZUS – kiedy jakie składamy

Istnieje kilka rożnych deklaracji, jakie przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do ZUS-u, zarówno podczas zakładania działalności gospodarczej, jak i w...poradnik.wfirma.pl/-deklaracje-i-formularze-zus-kiedy-jakie-skladamy

Informator dla przedsiębiorców msp.krakow.pl

Obecnie obowiązującym drukiem do czynności rejestracji jest formularz CEiDG-1 - wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.www.msp.krakow.pl/article/id/87,11,Procedura+rejestracji+jednoosobowej+dzialalnosci+gospodarcze...

Jak naliczać i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne...

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek rozliczania składek za zatrudnione przez siebie osoby. Rozlicza je również za osoby, którym...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6500,jak_naliczac_i_oplacac_skladki_na_ubezpieczenia_spoleczne_z...