Masz pytanie?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu

Oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 . Protokóły badań i sprawdzeń (m.in.: odbiór kominiarski, odbiór dozoru technicznego,www.pinb.pl/druki/Zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy_obiektu.doc

Aktualności - WUP, lublin, projekty, efs, zporr...

WUP LUBLIN - EFS POKL... Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 15.04.2014 r. Uchwałą Nr CCXL/4929/2014 zatwierdził Listę rankingową wniosków o dofinansowania...www.wup.lublin.pl/pokl/