Masz pytanie?

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności...

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest dokumentem kierowanym do Powiatowego lub Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.dokumenty.nf.pl/dokument/wniosek-o-wydanie-orzeczenia-o-stopniu-niepelnosprawnosci-7234-551243

http://www.mopsgdynia.pl/pl/orzekanie-o …

Świdnica, dnia..... Imię i nazwisko..... Adres zamieszkania.....www.mopsgdynia.pl/pl/orzekanie-o-niepelnosprawnosci

Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i …

I. CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

Orzeczenie o niepełnosprawności | Forum Autyzmu

Orzeczenia o niepełnosprawności dotyczą osób do 16 roku życia. Powyżej tego wieku mówi się o orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności.www.forumautyzmu.pl/poradnik/inne/orzeczenie-niepelnosprawnosci

Orzeczenia – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr …

Zgodnie z art. 312 pkt. 2 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane...ppp5.pl/uzyskanie-orzeczenia/

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o...

Instrukcja wypełnienia formularza INF-D-P – „Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych.https://www.pfron.org.pl/redirect/obsluga-dofinansowan-i/objasnienia-i-opracowan/pytania-i-odpo...

Zasiłeki pielęgnacyjny dzieci do lat 16 - idn.org.pl

W ustawie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych nie ma już przepisu, że o stanach zdrowia dzieci uprawniających do zasiłku pielęgnacyjnego...idn.org.pl/sonnszz/pielegnacyjny16.htm

Dodatkowe dni wolne dla niepełnosprawnego także po...

Zatrudniony, który po przerwie w posiadaniu umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności ponownie go uzyskał, nie musi przepracowywać roku, aby mógł...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1046643,uprawnienie-o-niepelnosprawnosci-dodatkowy-urlop-wypoczy...

Sprawy socjalne | Opieka w domu - Portal o opiece …

Opieka nad ciężko chorym z przewlekłą, zaawansowaną, i postępującą chorobą, to nie tylko zmaganie się z trudami opieki nad osobą bliską, ale takżeopiekawdomu.info/chory-w-domu/sprawy-socjalne/

Forum OSKKO

Rehabilitacja nad morzem - turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON, turnusy rehabilitacyjne nad morzemoskko.edu.pl/forum/watek.php?w=35178