Masz pytanie?

Aktywne formularze - excel, word, adobe - Signform

Dostępne na SMS formularze podatkowe, które możesz wypełnić i wydrukować korzystając z Excela, Worda i Acrobata. Wybierz potrzeby Ci druk deklaracji i …www.pit.pl/pitpl1.php?module=kategoria&id=87&lt=aktywne%2520deklaracje%2520Word

Jak krok po kroku wysłać deklarację PIT przez ePUAP?

W 2015 roku nie wszyscy płatnicy składek mogą dokonać wyboru formy wysyłki druków do urzędu skarbowego. Niektórzy z nich z początkiem 2015 roku utracili bowiem możliwość przekazania rozliczeń za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przedstawiamy, w jaki sposób krok po kroku wysłać...www.pit.pl/jak-krok-po-kroku-wyslac-deklaracje-pit-przez-epuap-14418/

Jak zawiesić? - Zawieszenie działalności - VAT.pl

Druk CEIDG-1 składany celem zawieszenia działalności gospodarczej musi posiadać wypełnione pola dot. podmiotu składającego wniosek (identyfikacja podmiotu) oraz pole 1.03 – wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej.www.vat.pl/jak-zawiesic--zawieszenie-dzialalnosci-8695/

Umowa kupna-sprzedaży, współwłaściciel (2 kupujących...

tu masz kilka wersji umów z współwłaścicielem: 1. dwóch kupujących jeden sprzedający 2. dwóch kupujących i dwóch sprzedających 3. dwóch sprzedających jeden kupującyhttps://www.forumsamochodowe.pl/umowa-kupna-sprzedazy-wspolwlasciciel-2-kupujacych-vt267.htm

Działalność gospodarcza - VAT.pl

Ustawa o podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 3) Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności: 1) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.www.vat.pl/dzialalnosc_gospodarcza_1394.php

Doradca Podatkowy - Misja miesięcznika

Ulga na dzieci na nowych zasadach Z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulgi podatkowej na dzieci.gazetaklienta.pl/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01category_id=2

Podatek od wynajmu: termin zgłoszenia najmu do …

Jeśli podjęliśmy już decyzję, w jakiej formie zamierzamy rozliczać przychody osiągane z wynajmu, pozostaje nam oficjalnie zawiadomić o tym Urząd Skarbowy.https://wynajemca.com.pl/termin-zgloszenia-najmu/

All-Poland Distribution System AZYMUT Ltd.

OSDW Azymut Sp. z o.o. jest firmą prowadzącą sprzedaż hurtową książek oraz świadcząca usługi dystrybucyjno-logistyczne na polskim rynku wydawniczo-księgarskim.https://www.azymut.pl/mw/?m=3

PCC-3 Program, e-deklaracje 2018. Wypełniaj, drukuj i...

Obsługa e-deklaracji PCC-3 (wersja 5) 2018 r. w programie fillUp. Za darmo. Także wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat rozliczeń deklaracji PCC 3 oraz 3/A.https://pcc-3.pl/

Aktywne formularze - excel, word, adobe - Signform

PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (wersja 5) Dz.U. 2015, poz. 1999 (załącznik 1a) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.www.pit.pl/pitpl1.php?module=product&id=7960