Masz pytanie?

Serwis ZUS - Formularze

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1083

:: Zobacz temat - RP 7 - Prawo pracy

„Konsekwencje błędnego wypełnienia druku Rp-7 Beata Naróg Jakie są konsekwencje dla obliczenia wysokości emerytury w przypadku umieszczenia wynagrodzenia...www.prawo-pracy.pl/forum/viewtopic.php?t=17914

Umowa kupna sprzedaży samochodu oraz druk PCC-3 i PCC …

Dla Państwa wygody udostępniamy wzór umowy kupna sprzedaży samochodu w kilku formatach (dokument worda, pdf, oraz dokument open office...www.auto.pl/dokumenty/index.php

Belgijskie świadczenia rodzinne - Gazetka.be

Prawo do pobierania belgijskiego zasiłku rodzinnego. O zasiłek mogą się ubiegać: osoby zatrudnione w Belgii na umowę o pracę, osoby pobierające belgijskie...gazetka.be/index.php?option=com_content&view=article&id=189:belgijskie-wiadczenia-rodzi...

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy...

Przyjęcie i pobyt w Szpitalu. Najbliższe wolne terminy do przyjęcia w trybie stabilnym na posczególne oddziały w podziale na endoprotezoplastykę stawu...www.spskgruca.pl/szpital/przyjecie.html

broszura informacyjna ORD IN 1 04 11 v.1 - Strona główna

3 UWAGA !!! − wypełniaj ąc druk opłaty nie zapomnij o NIP, − wnosz ąc wpłat ę na konto bankowe, wybierz konto organu, do któregowww.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=1087e296-e773-43bc-b9f7-0e7e6e752a74&...

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" - organizacje.polsl.pl

GODZINY PRACY . SEKRETARIATU KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ (Gliwice, ul. Konarskiego 18, V piętro, pok. 514) w miesiącach: grudzień …organizacje.polsl.pl/Solidarnosc/default.htm

Plan Sorosa i Sachsa 1989 r realizowany przez Balcerowicza...

Plan Sorosa wdrożony przez Balcerowicza i skutki : FOZZ, Oscylator, bankructwa, afery bankowe. Soros wie, kto pierwszy wyjdzie z kryzysu. "Wyłoni się nowy świat"blogmedia24.pl/node/52717

JAK SPORZĄDZIĆ - znp podkarpacie

Do wniosku załączamy wypełniony druk „Zapytanie o karalność”... Kancelarii Prezydenta RP. 2) Sposób wypełnienia wniosku na Medal za Długoletnią Służb...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/od_jak_sporzadzic_wnioski_na_odznaczenia_panstwowego.doc

WIZY formularze, wizowe warunki podróćowanie do...

LISTA KRAJÓW, W KTÓRYCH OBYWATELE RP SĄ OBJĘCI OBOWIĄZKIEM WIZOWYM Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and...www.bertur.pl/okno_wizy.html