Masz pytanie?

I N S T R U K C J A OBIEGU, KONTROLI I ARCHIWOWANIA...

- 6 - otrzymane z banku sprawdza pracownik referatu finansowo-księgowy. W przypadku stwierdzenia niezgodności , winien uzgodnić je z oddziałemwww.olesnica.wroc.pl/prawo/Docs/zw2f_00z.pdf

I N S T R U K C J A EWIDENCJI I KONTORLI DRUKÓW ŚCISŁEGO...

- 3- Część II Szczegółowa 1. Oznaczenia druków ścisłego zarachowania, które nie posiadają nadanych przez drukarnię serii i numerów, dokonuje się w niżej...www.olesnica.wroc.pl/prawo/Docs/zw3f_00z.pdf

Odlicz dla nas 1% podatku - orzw.pl

Pierwszy kwartał każdego roku to okres rozliczeń podatkowych. Z tego powodu zachęcamy Państwa gorąco do skorzystania z tej formy pomocy i wsparcia fundacji o...www.orzw.pl/pl/przekaz-1-procent

Urząd Miejski - serwisrb.pl

Zaliczkę udziela się na podstawie wniosku o zaliczkę /druk... z najbliższych poborów w wypadku nie dotrzymania... arkusze spisu z natury,...www.serwisrb.pl/dokumenty-word-excel-pdf/zoz---instrukcja-obiegu-dokumentow-ksiegowych-i-kontro...