Masz pytanie?

BIP - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

1.W przypadku wyrejestrowania pojazdu: - zaświadczenie o demontażu pojazdu lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu uzyskane ze stacji demontażu lub punktu...www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5887&ident=73503

Wyrejestrowanie samochodu

W zależności od powodu wyrejestrowywania samochodu, w urzędzie gminy będą potrzebne różne dokumenty. Każdy z przewidzianych prawem powodów wyrejestrowania...www.wyrejestrowanie-samochodu.pl/

Wydzia³ Komunikacji Referat Rejestracji Pojazdów

Druk ZK - 2.1/I, nr wydania 1, zmiana 9, obowi¹zuje od: 18 paŸdziernika 2011 r. I. Za³¹czniki: 1. Dokument w³asnoœci pojazdu /dokumenty bêd¹ce podstaw¹ do...www.getinautokredyt.com.pl/calc/download/wniosekBytom.pdf

Rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie i wydanie dokumentów...

Rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie i wydanie dokumentów pojazdu - ile kosztuje i jak to zrobićwww.serwisprawa.pl/artykuly,37,1482,rejestracja-pojazdu-wyrejestrowanie-i-wydanie-dokumentow-po...

Najczęściej zadawane pytania - rejestracja pojazdów - e...

Najczęściej zadawane pytania - rejestracja pojazdów. Jakie przepisy prawne regulują materię związaną z rejestracją pojazdu zakupionego w kraju nowego oraz...eurzad.szczecin.pl/chapter_51052.asp

P.U.H.P. Ambit sp. z o.o., Stacja Demontażu Pojazdów...

„Recykling pojazdów samochodowych to takie postępowanie z samochodami od etapu ich projektowania do wycofania z eksploatacji oraz unieszkodliwiania, aby nie...ambit.pl/recykling-pojazdow-samochodowych/

Przerejestrowanie motocykla - motocyklista a prawo

Przerejestrowanie motocykla często stanowi większy problem, niż można by się spodziewać. - Przerejestrowanie motocykla - motocyklista a prawowww.scigacz.pl/Przerejestrowanie,motocykla,motocyklista,a,prawo,7536.html

Concordia Ubezpieczenia

Wypełniony druk zgłoszenia szkody (wraz z załącznikami wskazanymi powyżej w pkt. 5) należy przesłać na adres najbliżej działającej od miejsca zamieszkania...www.concordiaubezpieczenia.pl/zglos-szkode-pisemnie/agro-casco,249.html

Starostwo Powiatowe w Łodzi

Mieszkańcy wszystkich gmin: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn: Starostwo Powiatowe w Łodzi Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskichwww.lodzkiwschodni.pl/dokom.html

Sprowadzamy auto z UE i spoza UE-informacje,dokumenty...

Dzień dobry, dokładny zapis w ustawie brzmi tak : art. 28 „1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12...forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=244532