Masz pytanie?

inwentaryzacja - arkusz spisu z natury - taxfin.pl

Jednym z takich dokumentów jest druk Arkusza spisowego. Ujmuje się na nim wyniki spisu z natury rzeczowych składników majątkowych. Powinien być on sporządzony...www.taxfin.pl/artykul,469,Inwentaryzacja_-_arkusz_spisu_z_natury.html

Księgowanie spisu z natury - PIT.pl

Spis z natury nie stanowi samodzielnej pozycji KPiR lub ewidencji przychodów, zatem nie księguje się go pod poz. 1 oraz pod ostatnią pozycją danego roku. Wpisu...www.pit.pl/ksiegowanie-spisu-z-natury-14061/

Stanowisko KSR ws. inwentaryzacji drogą spisu z natury

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów...www.vat.pl/0808-stanowisko-ksr-ws-inwentaryzacji-droga-spisu-z-natury-11046/

Spis z natury - Inwentaryzacja - PIT.pl - Proste Podatki

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu,www.pit.pl/spis-z-natury--inwentaryzacja-14058/

KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 lipca 2016 …

93. W razie informatycznego wspomagania inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury (por. pkt. 69–71) na podstawie informacji odczytywanych lub wprowadzanych do...www.infor.pl/akt-prawny/U02.2016.024.0000055,komunikat-nr-2-ministra-finansow-w-sprawie-oglosze...

Częstotliwość sporządzania spisu z natury... - INFOR.pl

Konieczność sporządzenia spisu z natury (remanentu) dla większości podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów przypada na dwa dni w roku - 1...ksiegowosc.infor.pl/podatki/kpir/naczestsze-problemy/302723,Czestotliwosc-sporzadzania-spisu-z-...

Akcesoria podatnika - druki - IBIS - I Biurowe I Szkolne

Druki niezbędne dla podatnków - akcesoria podatnika... Samokopiujący druk do ewidencjonowania nietypowych operacji. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.www.biurowe.hg.pl/

Im wyższy spis z natury na koniec roku tym... - VAT.pl

Do 14 stycznia 2015 r. podatnicy rozliczający się na podstawie księgi przychodów i rozchodów mają czas na wycenę spisu z natury sporządzonego na koniec 2014 roku.www.vat.pl/im-wyzszy-spis-z-natury-na-koniec-roku-tym--10265/

DRUKI - P.P.H. Papirus II Sp. z o.o. - Aktualności

Bogata oferta firmy obejmuje : rolki do kas, druki akcydensowe, rolki faksowe, etykiety, metki, taśmy do metkownic, papier kseropapirus.pl/?str=cennik&kodg=2

Remanent (spis z natury) na koniec 2014 roku - Działalność...

Na koniec każdego roku podatkowego podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do książki przychodów i rozchodów spisu z natury (remanentu końcowego...ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/dzialalnosc-gospodarcza/703869,Remanent-spis-z-natury-na-ko...