Masz pytanie?

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku …

1. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 144, poz. 931) ogłasza się w...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2000.054.0000654,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych.html