Masz pytanie?

Pliki do pobrania - wzory umów, umowy, wnioski, druki i...

Poradniki: Plik: Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów: pobierz.pdf: ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.www.pit.pl/wzory-umowy/

Druki do pobrania - DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/druki_do_pobrania/przegladaj?id=2

Deklaracje ZUS - formularze ubezpieczeniowe - PIT.pl

Zawsze aktualne deklaracje podatkowe, formularze ZUS, formularze ubezpieczeniowe,www.pit.pl/deklaracje-zus--formularze-ubezpieczeniowe-13816/

Jaki druk do ZUS przy zmianie adresu? - Kadry i ZUS...

Jaki druk do ZUS przy zmianie adresu? - napisał w Kadry i ZUS: Cześć, jeden z pracowników zmienił adres zamieszkania, członkowie rodziny też. Na jakich drukach składam zmianę adresu?https://forum.infor.pl/topic/397829-jaki-druk-do-zus-przy-zmianie-adresu/

IPS-Przedsiębiorstwo Informatyczne - formularze, druki...

Programy Przedsiębiorstwa Informatycznegoo IPS przeznaczone do wypełniania formularzy urzędowychips-infor.com.pl/index.php?ml=2&gru=20

Biblioteka plików - wzory umów, umowy, wnioski, druki i...

Poradniki: Plik: Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów: pobierz.pdf: ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.www.vat.pl/biblioteka-wzory/

Płatnik składek ZUS - prawa i obowiązki - Poradnik...

Każdy przedsiębiorca, zarejestrowany jako płatnik składek ZUS, ma szereg praw i obowiązków. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się na ich temat więcej!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jakie-prawa-i-obowiazki-ma-platnik-skladek-zus

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - NFZ Katowice

Przykładowe dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne: Dla osób pracujących: poświadczone pieczęcią i podpisem pracodawcy z aktualną datą kopie formularzy ZUS (jeden z trzech wymienionych): ZUS ZUA lub ZUS RMUA lub ZUS ZZA,www.nfz-katowice.pl/dla-pacjenta/karta-ubezpieczenia-zdrowotnego

Zmiany w zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego …

odp. na pytanie ZOOPER. W opisanej przez Panią sytuacji teraz należy postąpić w następujący sposób. Proszę się udać do właściwego dla siebie oddziału ZUS z dowodem osobistym i poprosić o zweryfikowanie danych Pani jako członka rodziny, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.https://www.ifirma.pl/blog/pracownicy/zmiany-w-zglaszaniu-do-ubezpieczenia-zdrowotnego-czlonkow...

Zawieszenie działalności a ZUS - Zawieszenie działalności

Przedsiębiorcy zawieszający działalność gospodarczą nie muszą w związku z jej zawieszeniem dokonywać zgłoszenia w ZUS. Nie muszą wypełniać z tego tytułu dodatkowego druku lub składać osobnej deklaracji ZUS DRA lub wyrejestrowywać się z ZUS składając ZUS ZWUA, ZUS ZWPA, ZUS ZCNA.www.vat.pl/zawieszenie-dzialalnosci-a-zus--zawieszenie-dzialalnosci-8702/