Masz pytanie?

Logistyka w przedsiębiorstwie - WIEDZAinfo

Zauważmy, że były to problemy organizacji dystrybucji. I dlatego pierwsze publikacje, w których wykorzystano określenie "logistyka"; nawiązywały do...www.wiedzainfo.pl/wyklady/102/logistyka_w_przedsiebiorstwie.html

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.113.0000803,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Ćwiczenie 13. Wyznaczanie ładunku koloidu metod ą...

1 Ćwiczenie 13. Wyznaczanie ładunku koloidu metod ą elektroforezy swobodnej. Układy koloidalne to mieszaniny fizycznie niejednorodne składaj ące si ę z...www.umb.edu.pl/photo/pliki/WF_jednostki/zaklad-chemii-fizycznej/cwiczenie_13_i_14.pdf

Terapia rodzinna. Przegląd teeorii - psychologia.edu.pl

Celem każdej terapii rodzin jest wywoływanie w niej zmiany. Istota i treść tej zmiany określane są różnie w zależności od podejścia teoretycznego; od...www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/347-terapia-rodzinna-...

NANOTECHNOLOGIA W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Wersja pdf do pobrania. NANOTECHNOLOGIA W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI – KIERUNKI . ROZWOJU, ZAGROŻENIA I REGULACJE PRAWNE . Małgorzata Idzikowska 1, …biuletynfarmacji.wum.edu.pl/1204Idzikowska/Idzikowska.html

XVIII. Energia jądrowa w przemyśle, medycynie, archeologii...

18.1 Energia jądrowa dla produkcji wodoru Wodór odgrywa rosnącą rolę w chemii, rolnictwie (produkcji nawozów azotowych), czy w przemyśle naftowym i stanowi...www.elektrownieatomowe.info/16_fakty/57_Energia_jadrowa_i_jej_wykorzystanie/8307_XVIII_Energia_...