Masz pytanie?

Choroby genetyczne - Genetyka - Biologia - Bryk.pl

Z badań wynika, że 3 dzieci na 100 rodzi się z wadami wrodzonymi, z czego 80% wadwww.bryk.pl/wypracowania/biologia/genetyka/19069-choroby_genetyczne.html

WIEDZAinfo - Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny - Niektóre...

Batko A., Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji w praktyce, Gliwice 2006 Batko A., Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Gliwice 2005www.wiedzainfo.pl/wyklady/107/niektore_problemy_z_komunikacja.html

Dz.U.2012.977 - Akt prawny - abc.com.pl

Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-977