Masz pytanie?

Logowanie - dyktanda.pl

Dyktanda.pl. Ćwicz z nami ortografię! wia, rozsiądziesz się, popod nimi, dla relakswww.dyktanda.pl/pokaz_dyktando-142.html?uid=w0DdHIxrj_

(s.1-10) A. Przykładowe dyktanda: Dyktando szkolne 2004

B. Przykładowe sprawdziany: Sprawdzian ortograficzny w kl. IV Wstaw brakujce litery z trudnoci ortograficzn. Tekst oparty na motywach bani H.Ch.gsekulski.pl/psp2rns/pub/dork/Testy%20i%20dyktanda%20ortograficzne.pdf

Sprawdzian elektroniczny, test z zasad pisowni ch i h...

Arystokratyczna herbatka - Test Ortografia i dyktanda on-line / Pisownia ch i h. Test online podsumowuje wiedzę i umiejętności nabyte w grach ortograficznych z bloku „Arystokratyczna herbatka”.www.ortografka.pl/pisownia-ch-i-h/herbatka/test