Masz pytanie?

Wzory z kinematyki - Fizykon.org - wzory fizyczne i...

określenie: wzór: co we wzorze: Odnośniki do rozdziałów. Praca: W = F· s· cos α. F - siła, s - droga, a - kąt między kierunkiem siły, a kierunkiem...www.fizykon.org/wzory/wzory_dynamika.htm

Trzecia zasada dynamiki Newtona - Fizykon.org - wzory...

Zasady dynamiki. Dynamika - wstęp. Oddziaływania. Siła - wstęp. Definicja siły def. s. różniczkowo. Jednostka siły. Dlaczego siła jest tak ważną wielkościąfizykon.org/dynamika/dyn_trzecia_zas_dynamiki_newtona.htm

WZORY - WZORY1

Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego. ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia. v= s/t <[v]= m/s, km/h>gimsw.pl/FIZYKA/WZORY.html

Fizyka ani łatwa, ani trudna - potrzebna!

Fizyka ani łatwa, ani trudna - potrzebna! Hydrostatyka - podstawowe wzory. Optyka geometryczna - podstawowe wzory z objaśnieniami symboli. Termodynamika...fizyka.biz/

Druga zasada dynamiki - Sciaga.pl

Druga zasada dynamiki zwana także drugim prawem Newtona mówi o zachowaniu się ciała na które działa stała siła Jeśli na ciało działa stała siła to ciałosciaga.pl/tekst/40947-41-druga_zasada_dynamiki

3 zasady dynamiki Newtona - Sciaga.pl

I zasada dynamiki Newtona BR Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działającwe równoważą sie to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się...sciaga.pl/tekst/2362-3-3_zasady_dynamiki_newtona

Tablice Fizyczne - Wzory, zależności, prawa, przykłady

nazwa: oznaczenie: wartość: Prędkość światła w próżni: c: 299792458 m*s-1: Stała grawitacyjna: G: 6.670*10-11 N*m 2 *kg-2: Liczba Avogadra: N: 6.023*10 23 mol-1fizyka.celary.net/tablice/

WZORY FIZYCZNE Klasa I - Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka …

WZORY FIZYCZNE Klasa I F g = mg – ciężar ciała (m- masa , g- przysp. ziemskie; jednostka: niuton, [N = s2 kgx m]) ρ = V m – gęstość ciała (m- masa , V...www.gimnazjumnr2.pl/fizyka/wzory_fizyczne.pdf

FIZYKA W GIMNAZJUM ABC UCZNIA

Fizyka w gimnazjum, abc ucznia gimnazjum. Witam na stronie poświęconej w całości takiej dziedzinie nauki jaką jest fizyka. Obejmuje ona zakres szkoły...www.gimnazjumfizyka.pl/

wzorcownia - test gimnazjalny

Wzorcownia. Najważniejsze wzory z fizyki matematyki i chemii potrzebne w gimnazjum. wszystkie wzory na 1 kartce!testgimnazjalny.pl/wzorcownia/index.html