Masz pytanie?

Galeria "Ogród Sztuki" » Miejski Ośrodek Kultury

Osiągnięcia artystyczne Warsztatów Plastycznych "FORMAT A4" w roku kulturalnym 2015/2016 Dzieci i młodzież, działający twórczo w roku szkolnym 2015/2016 na...www.mok.org.pl/index.php?p=1_4_Galeria-Ogr-d-Sztuki

Dz.U.2000.6.73 - Akt prawny - abc.com.pl

§1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2000-6-73

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.123.0000893,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-spraw...

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2015/2016

Lp. Tytuł innowacji Autor innowacji Nazwa i adres szkoły Etap edukacyjny Typ innowacji Termin realizacji Cele ogólne innowacji Opis innowacjiwre.ko.poznan.pl/innowacje/