Masz pytanie?

Czynniki wpływające na dysfunkcjonalość współczesnej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czynniki wpływające na dysfunkcjonalość współczesnej rodziny i wpływ tej dysfunkcjonalności na …www.pbw.kielce.pl/userfiles/file/nowe_zestawienia/dokument225.pdf

strona tytułowa

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, upowszechnianie oraz rozwijanie, integrowanie i realizacja działań rehabilitacyjno - edukacyjnych osób z dysfunkcją...www.srnis.org/

Asystent Rodziny - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w...

Obok zagwarantowanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) form pomocy rodzinie znajdującej się w...www.mopr.swinoujscie.pl/menu/67/asystent-rodziny

Pobierz - Wspieranie rodziny, piecza zastępcza

Dz.U. 2014 poz. 1188 - S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustawwww.mopr.grudziadz.pl/index.php/prawo/viewcategory/7

Pojęcie i charakterystyka rodzin dysfunkcjonalnych

Pojęcie i charakterystyka rodzin dysfunkcjonalnych SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I Analiza wyników badań dot. środowisk rodzinnych. Rozdział IIwww.profesor.pl/mat/n10/pokaz_material_tmp.php?plik=n10/n10_r_solecka_040418_2.php&id_m=103...

Dzieci które kochacie Fundacja ARCHON+ - Rodzina Zastępcza

Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie, wspierająca instytucje rodziny zastępczej, pomagająca dzieciom z całej Polski.www.rodzinawpotrzebie.org/content/view/42/35/

Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze

Edux.pl: Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie...www.edukacja.edux.pl/p-8176-rodzina-jako-naturalne-srodowisko-wychowawcze.php

DDA - Koalkoholizm - współuzależnienie

DDA-Alateen Moje DDA . Każdy, kto żył w rodzinie, gdzie ktokolwiek nadużywał alkoholu, jest narażony na silny stres. Przeżywają go wszyscy członkowie rodziny...koalkoholizm.pl/dda

Funkcjonowanie społeczne adolescentów pochodzących z...

39 struktury rodziny poszczególnych uczniów, sytuacji materialnej i klimatu wycho-wawczego w rodzinie, ewentualnych dysfunkcji, z jakimi zmaga się rodzina, tzw.kn.edu.pl/pdf/kochanowska_oleksy.pdf

Praca socjalna z rodziną | Zespół Szkół nr 13 w...

PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ W SYTUACJI ZAGROŻENIA. Dla pełniejszego ujęcia istoty niniejszego zagadnienia niezbędne wydaje mi się krótkie wprowadzenie na …sp13.szczecin.pl/?page_id=459