Masz pytanie?

Pedagogika Rodziny nr 1(2)/2011 - [POBIERZ]

SPIS TREŚCI . ROZPRAWY NAUKOWE . Henryk Cudak, Dysfunkcje rodziny i jej zagro. ż. enia opieku. ń. czo-wychowawcze (Dysfunctions of the family and its care …pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/attachments/article/PR_1_2.pdf

Czynniki wpływające na dysfunkcjonalość współczesnej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czynniki wpływające na dysfunkcjonalość współczesnej rodziny i wpływ tej dysfunkcjonalności na …www.pbw.kielce.pl/userfiles/file/nowe_zestawienia/dokument225.pdf

strona tytułowa

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, upowszechnianie oraz rozwijanie, integrowanie i realizacja działań rehabilitacyjno - edukacyjnych osób z dysfunkcją...www.srnis.org/

Wybrane dysfunkcje narządu ruchu - Wydawnictwo Lekarskie...

Wybrane dysfunkcje narządu ruchu 53 a. Ocena ogólna dokonywana jest w stanie statycznym (pozycja stojąca – osoby chodzące, pozycja leżąca – osoby niechodzące).www.wydawnictwopzwl.pl/download/fragmenty_tekstu/230440100.pdf

Rodzina dysfunkcyjna - jak pomóc? - Rodzina - dobra-rada.pl

Rodzina dysfunkcyjna poważnie odbiega od przyjętych norm. Warto pokonać trudności i udzielić takiej rodzinie odpowiedniej pomocy, aby dysfunkcja nie stała się...www.dobra-rada.pl/rodzina-dysfunkcyjna-jak-pomoc_141

Asystent Rodziny - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w...

Obok zagwarantowanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) form pomocy rodzinie znajdującej się w...www.mopr.swinoujscie.pl/menu/67/asystent-rodziny

Zespół ds. Intensywnej pracy socjalnej z rodziną

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społ ecznej jest pomoc mieszkań com miasta, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych.www.mopsgdynia.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=1393&Itemid=23

Dziecko z dysfunkcją ruchu » Poradnia Psychologiczno...

Dziecko z dysfunkcją ruchu. Dzieci w wieku przedszkolnym; Dzieci szkół podstawowych; Młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; Rodzice; Nauczycielewww.ppp2gdynia.szablon.pl/index.php?p=1_48

Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze

Edux.pl: Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie...www.edukacja.edux.pl/p-8176-rodzina-jako-naturalne-srodowisko-wychowawcze.php

Dzieci które kochacie Fundacja ARCHON+ - Rodzina Zastępcza

Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie, wspierająca instytucje rodziny zastępczej, pomagająca dzieciom z całej Polski.www.rodzinawpotrzebie.org/content/view/42/35/