Masz pytanie?

strona tytułowa

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, upowszechnianie oraz rozwijanie, integrowanie i realizacja działań rehabilitacyjno - edukacyjnych osób z dysfunkcją...www.srnis.org/

Samodzielna jednostka terapeutyczna Centrum P. Karpova

rozliczne dysfunkcje wieku rozwojowego. Trudności w uczeniu się mogą dotyczyć kłopotów z przetwarzaniem, przypominaniem lub przekazywaniem informacji.lavka.pl/rozliczanie_dysfunkcji.html

Wspieranie rodziny - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w...

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wspieranie rodziny to praca z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu dziecka .www.mopr.grudziadz.pl/index.php/wspieranie-rodziny

Rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze » Fundacja...

Program Grunt to rodzina; Rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze; Nasi podopieczni; O Funduszu Edukacyjnym; Edycje Funduszu Edukacyjnego. Fundusz …www.mikolaj.org.pl/rodzinne-domy-dziecka-i-rodziny-zastepcze/

Asystent Rodziny - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w...

Obok zagwarantowanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) form pomocy rodzinie znajdującej się w...www.mopr.swinoujscie.pl/menu/67/asystent-rodziny

Zdrowie rodziny | Miażdżycowe niedokrwienie kończyn dolnych

Panie profesorze, ponieważ tematem naszej rozmowy będzie Medargin w miażdżycowym niedokrwieniu kończyn dolnych, dlatego dla wprowadzenia proszę o kilka zdań na...www.erodzina.com/index.php?id=18,206,0,0,1,0

Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze

Edux.pl: Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie...www.edukacja.edux.pl/p-8176-rodzina-jako-naturalne-srodowisko-wychowawcze.php

Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi

Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi - Jezuici w Starej Wsi, Stara Wieś Jezuiciwww.starawies.jezuici.pl/

DDA-Alateen - Koalkoholizm - współuzależnienie

DDA-Alateen Moje DDA . Każdy, kto żył w rodzinie, gdzie ktokolwiek nadużywał alkoholu, jest narażony na silny stres. Przeżywają go wszyscy członkowie rodziny...koalkoholizm.pl/dda

Dzieci które kochacie Fundacja ARCHON+ - Rodzina Zastępcza

Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie, wspierająca instytucje rodziny zastępczej, pomagająca dzieciom z całej Polski.www.rodzinawpotrzebie.org/content/view/42/35/