Masz pytanie?

strona tytułowa

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, upowszechnianie oraz rozwijanie, integrowanie i realizacja działań rehabilitacyjno - edukacyjnych osób z dysfunkcją...www.srnis.org/

Czynniki wpływające na dysfunkcjonalość współczesnej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czynniki wpływające na dysfunkcjonalość współczesnej rodziny i wpływ tej dysfunkcjonalności na …www.pbw.kielce.pl/userfiles/file/nowe_zestawienia/dokument225.pdf

Wybrane dysfunkcje narządu ruchu - Wydawnictwo Lekarskie...

Wybrane dysfunkcje narządu ruchu 53 a. Ocena ogólna dokonywana jest w stanie statycznym (pozycja stojąca – osoby chodzące, pozycja leżąca – osoby niechodzące).www.wydawnictwopzwl.pl/download/fragmenty_tekstu/230440100.pdf

Samodzielna jednostka terapeutyczna Centrum P. Karpova

rozliczne dysfunkcje wieku rozwojowego. Trudności w uczeniu się mogą dotyczyć kłopotów z przetwarzaniem, przypominaniem lub przekazywaniem informacji.lavka.pl/rozliczanie_dysfunkcji.html

Asystent Rodziny - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w...

Obok zagwarantowanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) form pomocy rodzinie znajdującej się w...www.mopr.swinoujscie.pl/menu/67/asystent-rodziny

DSSŻ – dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego

Nieprawidłowości działania stawu skroniowo-żuchwowego, objawiające się bólem przy otwieraniu i zamykaniu szczęk oraz odgłosami wydawanymi przez stawy żuchwy...www.poradnia.pl/dszz-dysfunkcja-stawu-skroniowo-zuchwowego.html

Rodzina dysfunkcjonalna - Instytut Psychologii Zdrowia

Od początku istnienia Remedium staraliśmy się pokazywać w publikowanych artykułach różnego rodzaju czynniki mające wpływ na zaburzone funkcjonowanie dziecka...www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/150-rodzina-dysfunkcjonalna.html

Rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze » Fundacja...

Program Grunt to rodzina; Rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze; Nasi podopieczni; O Funduszu Edukacyjnym; Edycje Funduszu Edukacyjnego. Fundusz …www.mikolaj.org.pl/rodzinne-domy-dziecka-i-rodziny-zastepcze/

Praca socjalna z rodziną | Zespół Szkół nr 13 w...

PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ W SYTUACJI ZAGROŻENIA. Dla pełniejszego ujęcia istoty niniejszego zagadnienia niezbędne wydaje mi się krótkie wprowadzenie na …sp13.szczecin.pl/?page_id=459

Zdrowie rodziny | Miażdżycowe niedokrwienie kończyn dolnych

Panie profesorze, ponieważ tematem naszej rozmowy będzie Medargin w miażdżycowym niedokrwieniu kończyn dolnych, dlatego dla wprowadzenia proszę o kilka zdań na...www.erodzina.com/index.php?id=18,206,0,0,1,0