Masz pytanie?

Stopień dysocjacji, moc kwasu | Dysocjacja

Mocą kwasu nazywamy ilościową miarę siły z jaką działa. pK a = – log[K a] K a – stała dysocjacji kwasu. Jego miarą jest zwykle wartość ujemna logarytmu...dysocjacja.pl/stopien-dysocjacji-moc-kwasu/

Dysocjacja

Dysocjacja zachodzi w związkach chemicznych i jest rozpadem cząstek na atomy, jony lub prostsze cząsteczki do których należą wolne rodniki.dysocjacja.pl/

Podstawy Obliczeń Chemicznych - Katedra Chemii Nieorganicznej

procesu dysocjacji kwasów, amoniaku oraz amin. Amoniak oraz aminy najczęściej zapisuje się umownie od razu w formie uwodnionej, np. NH3·H2O – wtedy dysocjację...www.kchn.pg.gda.pl/didactics/skrypt_cw/Rozdzial7KwasyZasady.pdf

Kwasy, zasady, sole - wiadomości dla gimnzjum i nie tylko...

Elektrolity substancje których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np kwasy zasady sole Nieelektrolity substancje których roztwory wodne niesciaga.pl/tekst/16865-17-kwasy_zasady_sole_wiadomosci_dla_gimnzjum_i_nie_tylko

Reakcje jonowe – jak je zapisać? | JoannaRoga.pl

Reakcje jonowe polegają na łączeniu się jonów w cząsteczki. Jony mogą się połączyć trwale (powodując zajście reakcji) tylko w kilku wypadkach:joannaroga.pl/reakcje-jonowe-jak-je-zapisac/

Teorie kwasów i zasad - Chemia organiczna OnLine

Jonowa teoria kwasów i zasad Arrheniusa. Teorie kwasów i zasad w miarę poznawania nowych faktów, są typowym przykładem ewolucji pojęć w dziedzinie nauki jaką...www.chemorganiczna.com/nieorganiczna/10-kurs-chemii-nieorganicznej/4-kwasy-i-zasady.html

Chromatografia jonowa i jonowymienna.qxp - Strona Główna...

6. CHROMATOGRAFIA JONOWYMIENNA I JONOWA Marian Kamiñski 6.1. SKRÓT Zastosowanie: Rozdzielanie i oznaczanie nieorganicznych, albo organicznych kationów,www.pg.gda.pl/chem/Dydaktyka/Analityczna/LC/Chromatografia_Cieczowa_Ksiazka_MK/083Chromatografi...

Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych

Opracowanie Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych, Pochodne węglowodorów, Gimnazjum, Chemiachemia.opracowania.pl/gimnazjum/właściwości_chemiczne_kwasów_karboksylowych/

Kwasy i zasady - Sciaga.pl

1 Wstęp Większość kwasów ma kwaśny smak Niektóre z nich są trujące niektóre mogą wywołać poważne poparzenia skóry inne natomiast są całkowicie...sciaga.pl/tekst/33245-34-kwasy_i_zasady

Otrzymywanie soli - Chemia, Liceum, Opracowania tematów i...

Opracowanie Otrzymywanie soli, Sole, Gimnazjum, Chemia... Uzupełniając równania reakcji otrzymywania soli należy dobrać współczynniki stechiometryczne (liczby...chemia.opracowania.pl/gimnazjum/otrzymywanie_soli/