Masz pytanie?

Dywidenda w spółce z o.o. – wybrane zagadnienia

Prawo do dywidendy jest jednym z podstawowych praw korporacyjnych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy regulujące wypłatę dywidendy...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/3899/Dywidenda_w_spolce_z_o_o_8211_wybrane_zagadnie...

Opodatkowanie zaliczki wypłaconej na poczet dywidendy

Możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy przewidują przepisy ustawy – Kodeks spółek handlowych. Stosowne rozwiązania w tym zakresie określone...www.e-podatnik.pl/artykul/fiskus/6289/Opodatkowanie_zaliczki_wyplaconej_na_poczet_dywidendy.htm...

Dywidendy spółek z Giełdy Papierów Wartościowych …

Dywidendy zaplanowane z zysku za 2016 rok sprawdź też: wypłacone dywidendy oraz jak otrzymać dywidendę; Spółka: Oznaczenie: Wielkość dywidendyhttps://www.bankier.pl/wiadomosc/Dywidendy-spolek-z-Gieldy-Papierow-Wartosciowych-GPW-i-NewConn...

Spółki dywidendowe o charakterze wzrostowym. Paweł...

Berkshire Hathaway nigdy nie wypłaciło dywidendy – raz jedynie skupili akcje własne. Niemniej jednak Warren Buffett bardzo lubił inwestować w spółki dywidendowe.okiemmaklera.com/spolki-dywidendowe-wzrostowe/

www.rawlplug.pl

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 9 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.www.rawlplug.pl/pl/

Dodatnie różnice kursowe przy wypłacie dywidendy w …

Uchwałą wspólników spółki w sprawie podziału zysku netto, część zysku przeznaczono na wypłatę dywidendy. Kwotę dywidendy w uchwale wyrażono w złotych...ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/przychody-i-dochod/293099,Dodatnie-roznice-kursowe-przy-wyp...

Pasywa - Bilans - Kurs księgowości w Akademii FinDict...

Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego ukazują wysokość wypłaconych ewentualnych zaliczek na dywidendy.www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/bilans/pasywa.php

Maciej Samcik - Subiektywnie o finansach | Subiektywnie …

Młodzi lekarze głodują, domagając się nie tyle (albo raczej: nie tylko) wyższych pensji dla siebie, ale i wzrostu państwowych nakładów na ochronę zdrowia.https://subiektywnieofinansach.pl/