Masz pytanie?

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - dywidenda

Komunikat dla akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zamierzających zbyć akcje Spółki! Uprzejmie informujemy, iż w myśl art. 3a ust. 1 Ustawy o...www.dywidenda.info/

Jak należy opodatkować otrzymane dywidendy - epity.pl

Wysokość dywidendy jest zależna od wyniku finansowego, jaki dana spółka osiągnęła w trakcie roku. Akcjonariusze mogą liczyć na wypłatę dywidendy tylko...epity.pl/jak-nalezy-opodatkowac-otrzymane-dywidendy.html

Wypłata dywidendy i opodatkowanie dywidendy w …

Wypłata dywidendy stanowi końcowy etap wyprowadzenia zysku ze spółki. Spółki powinny doliczać dywidendy do przychodów i rozliczać z końcem roku.cit-8.pl/wyplaty-opodatkowanie-dywidendy/

Te spółki zapowiedziały największe dywidendy - Bankier.pl

Również więcej niż 14% proponuje debiutant z 2014 roku - Prime Car Management. W ubiegłym roku stopa dywidendy w przypadku PCM sięgnęła 10,21%. Na ponad 12% …www.bankier.pl/wiadomosc/Te-spolki-zapowiedzialy-najwieksze-dywidendy-7396454.html

Dywidendy spółek z Giełdy Papierów... - Bankier.pl

Dywidendy wypłacone z zysku za 2016 rok; sprawdź też: nadchodzące dywidendy oraz jak otrzymać dywidendę Spółka: Oznaczenie: Wielkość dywidendywww.bankier.pl/wiadomosc/Dywidendy-spolek-z-Gieldy-Papierow-Wartosciowych-GPW-i-NewConnect-NC-2...

ZWZ PKN Orlen w czerwcu ws. absolutorium dla władz …

Na 30 czerwca zarząd PKN Orlen zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) akcjonariuszy spółki. Najważniejszymi punktami porządku obrad będą uchwały...cire.pl/item,145797,1,0,0,0,0,0,zwz-pkn-orlen-w-czerwcu-ws-absolutorium-dla-wladz-spolki-i-dywi...

Dodatnie różnice kursowe przy wypłacie dywidendy w …

Dodatnie różnice kursowe przy wypłacie dywidendy w walucie – czy są opodatkowane CIT? Uchwałą wspólników spółki w sprawie podziału zysku netto, część...ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/przychody-i-dochod/293099,Dodatnie-roznice-kursowe-przy-wyp...