Masz pytanie?

Adam Mickiewicz

Mickiewicz to wzór romantycznego poety-Polaka: wybitna indywidualność, poeta-prorok wyrażający uczucia i tęsknoty całego narodu, duchowy przywódca.mickiewicz.klp.pl/

Analiza i interpretacja wiersza J. A. Morsztyna...

Analiza i interpretacja wiersza J. A. Morsztyna - Niestatek [Oczy są ogień…],barok.klp.pl/a-6850.html

I. Krasicki "Malarze" - analiza i interpretacja - Sciaga.pl

Malarze Ignacego Krasickiego jest to krótki tekst zaliczany do liryki utwór stychiczny 13 zgłoskowiec występują rymy końcowe żeńskie dokładne układsciaga.pl/tekst/78843-79-i_krasicki_malarze_analiza_i_interpretacja

Na dom w Czarnolesie - interpretacja, analiza fraszki...

Tytuł fraszki „Na dom w Czarnolesie” wskazuje na tematykę autobiograficzną, jednak jej treść ma charakter raczej religijny. Apostrofa z pierwszych wereszkola.pl/jezyk-polski/na-dom-w-czarnolesie-516.html

Przypowieści - Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Przypowieść o miłosiernym samarytaninie łk 10, 30 37 pewien człowiek szedł z jeruzalem do jerycha i został napadnięty przez zbójców, którzywww.polskina5.pl/przypowiesc_o_milosiernym_samarytaninie

Gimnazjum. Klasa 1 - GWO - Gdańskie Wydawnictwo …

A wszystko zaczęło się od..., czyli o stworzeniu świata - Analiza wybranych tekstów z podręcznika dotyczących powstania świata (Pochodzenie bogów...https://gwo.pl/strony/2027/seo_link:scenariusze-lekcji-i-inne-pomoce-dydaktyczne-gimnazjum-klas...

Powieść realistyczna - definicja, cechy, przykłady

Powieść realistyczna – geneza Powieść realistyczna narodziła się w XIX-wiecznej Francji. Po raz pierwszy terminu tego użyto w 1826 r. w trzynastym nueszkola.pl/jezyk-polski/powiesc-realistyczna-1712.html

Jan Kochanowski - Na nabożną - najlepsza analiza i...

Jan Kochanowski - Na nabożną - najlepsza analiza i interpretacja, opracowanie wiersza. Mowa tu o kobiecie, która musi być grzeszna, skoro tak często chodzi do...lekcjapolskiego.pl/analiza-i-interpretacja/jan-kochanowski-na-nabozna,art143/

Edux.pl: Publikacje nauczycieli

Publikacje nauczycieli, edukacja - bezpłatne zaświadczenia, Awans zawodowy nauczycieli - konspekty zajęć, scenariusze, ścieżki edukacyjne itp.www.edukacja.edux.pl/

Streszczenia i opracowania lektur • Streszczenia.pl

Baza wszystkich streszczeń dla szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceum zebrane w naszym portalu.streszczenia.pl/