Masz pytanie?

Streszczenia i opracowania lektur • Streszczenia.pl

Baza wszystkich streszczeń dla szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceum zebrane w naszym portalu.streszczenia.pl/

Podacie mi krótkie streszczenia rozdziałów akademia...

U nas, w Auschwitzu… - streszczenie ,... Opowiadanie ma charakter epistolarny i składa się z dziewięciu listów.zapytaj.onet.pl/Category/015,004/2,23520144,Podacie_mi_krotkie_streszczenia_rozdzialow_akademia...

Współczesność - opracowania lektur, streszczenia...

Twórcy i lektury. Literaturę polską po 1939 roku do lat dziewięćdziesiątych tworzą poeci i pisarze debiutujący w międzywojniu, poeci pokolenia Kolumbów...mlektury.pl/wspolczesnosc/

Lalka - streszczenie szczegółowe

Lalka - streszczenie szczegółowe, Bolesław Prus - Lalka - streszczenie, opracowanie ściągi do matury, materiały pomocnicze do egzaminów na studia, korepetycjelalka.klp.pl/a-5415.html

U nas w Auschwitzu… - streszczenie - Opowiadania Tadeusz...

„Te, fleger, u nas, w Auschwitzu, my musimy bawić się, jak umiemy. Jak by szło inaczej wytrzymać? I wsadziwszy ręce w kieszeń odszedł bez pożegnania.borowski-opowiadania.klp.pl/a-6525-4.html

Konrad Wallenrod - streszczenie „w pigułce”

Konrad Wallenrod rozpoczyna się Przedmową, w której pokrótce przedstawia historię Litwy i jej kontaktów z Zakonem Krzyżackim. Za czasów panowania Olgierda i...konrad-wallenrod.klp.pl/a-7850.html

Proszę państwa do gazu - streszczenie - Opowiadania...

Teraz, wraz z kolegami, ładuje ciężkie walizki na auto. Później sprząta i idzie odpocząć. Nadjeżdżają wagony z ludźmi. Narrator opowiada o kobiecie...borowski-opowiadania.klp.pl/a-6526-2.html

Chłopcy z Placu Broni - streszczenie szczegółowe

VII. Następnego dnia podczas lekcji chłopcy z Placu Broni wiercili się niespokojnie w ławkach, oczekując na wydarzenia, jakie miały rozegrać się po południu.chlopcy-z-placu-broni.klp.pl/a-8850-13.html

"Opium w Rosole" streszczenie. - Sciaga.pl

Podobne hasła: Opium w Rosole streszczenie; Streszczenie Opium w rosole; Opium w rosole Małgorzata Musierowicz streszczenie; Streszczenie treści Opium w rosolesciaga.pl/tekst/64938-65-opium_w_rosole_streszczenie

Międzynarodowe stosunki polityczne - Włodzimierz...

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Przedmowa: Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej, członkiem NATO stała się w 1999...sciaga.pl/tekst/53886-54-miedzynarodowe_stosunki_polityczne_wlodzimierz_malendowski_streszczeni...