Masz pytanie?

Jednolity tekst ustawy o księgach wieczystych i hipotece...

Dziennik Ustaw z dn. 21.06.2013 r., poz. 707, opublikował obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r.www.administrator24.info/artykul/id5165,jednolity-tekst-ustawy-o-ksiegach-wieczystych-i-hipotec...

Związki zawodowe - ujednolicony tekst ustawy

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, nr 100, poz. 1080, nr 128, poz. 1405, z 2002 r. nr 135, poz. 1146, nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 213, poz. 2081...idn.org.pl/sonnszz/zwiazki_zaw.htm

Prawo spółdzielcze - tekst jednolity -- [Problemy Osób...

[1] Art. 18 w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 122, poz. 1024).idn.org.pl/sonnszz/prawo_spoldzielcze1.htm

Jaka jest minimalna wysokość pomieszczeń? - …

Jaka jest minimalna wysokość pomieszczeń? Jaka powinna być minimalna wysokość pomieszczeń warsztatowych. Pracujemy, bowiem w warsztacie o wysokości ok. 2,5 metra położonym na dodatek w piwnicach – czy to jest prawidłowe ?kadry.infor.pl/bhp/bezpieczenstwo-pracy/80039,Jaka-jest-minimalna-wysokosc-pomieszczen.html

Ile czasu ma ZUS na wydanie decyzji w sprawie …

Ile czasu ma ZUS na wydanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia. Osoba, która chce otrzymać świadczenie emerytalne rentowe lub jeden z zasiłków musi w tym celu złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.kadry.infor.pl/zus/spory-z-zus/296603,Ile-czasu-ma-ZUS-na-wydanie-decyzji-w-sprawie-przyznania-...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. …

Ustawa o PIT - Rozdział 3: Zwolnienia przedmiotowe. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia 2018 r.ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684969,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku …

1. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 144, poz. 931) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21, poz. 86), z uwzględnieniem zmian …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2000.054.0000654,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych.html

Prawo geologiczne i górnicze - Wyższy Urząd Górniczy

Prawo geologiczne i górnicze . 1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jest urzędowym publikatorem polskich aktów normatywnych: http://www.dziennikustaw.gov.pl/ 2. "Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o …www.wug.gov.pl/prawo/nowe_pgg

Prawo budowlane - pinb-myslenice.pl

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a take czci budowlane urzdze technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych …pinb-myslenice.pl/prawo/Prawo_budowlane.pdf

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 18-04 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconyhttps://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1