Masz pytanie?

Jednolity tekst ustawy o księgach wieczystych i hipotece...

Dziennik Ustaw z dn. 21.06.2013 r., poz. 707, opublikował obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia...www.administrator24.info/artykul/id5165,jednolity-tekst-ustawy-o-ksiegach-wieczystych-i-hipotec...

Ustawa Prawo budowlane - tekst jednolity - DZIENNIK …

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) ( Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami ) Rozdział 1 Przepisy ogólnedziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/0/00511C180D5F556AC1256EBD004190EF

Prawo spółdzielcze - tekst jednolity -- [Problemy Osób...

Problemy Osób Niepełnosprawnych :: Informacje:: Uprawnienia :: Prawo:: Rehabilitacja:: PFRON:: Bez barier:: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki:: NSZZ …idn.org.pl/sonnszz/prawo_spoldzielcze1.htm

KODEKS PRACY - Internet dla niepełnosprawnych

Problemy Osób Niepełnosprawnych:: Informacje :: Uprawnienia :: Prawo:: Rehabilitacja:: PFRON:: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: O mnie::idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Przepisy ogólne - Prawo budowlane - 2015 - Tekst jednolity...

Prawo budowlane. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 19.11.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 1409 z dnia 07.07.1994.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane/rozdzial-1_przepisy-ogolne/

Programy PFRON - Wyrównywanie Różnic Między Regionami...

Program Aktywny Samorząd w roku 2014 - dofinansowania dla niepełnosprawnych z PFRON - warunki, terminy Uwaga z dnia 16 czerwca 2014: Zmiana terminu składania...www.pcpr-gizycko.lo.pl/?cid=189

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w...

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.09.2015. Zobacz wszystkie zmiany w …prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-7-lutego-2012-r-w-sprawi...

BIP Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu - Strona główna

UWAGA W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl/

Dla pracodawców - pupplock.pl

Nabór KFS 2015 Starosta Płocki informuje, iż w terminie od 01.04.2015r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków w sprawie finansowania z...www.pupplock.pl/dla-pracodawcow

Ustawa Prawo budowlane - tekst ujednolicony...

Uwagi: 1. Zmiany w tekście wprowadzone na podstawie wymienionych wyżej ustaw oznaczono odpowiednio wskazanymi dla nich kolorami. 2. Tekst, który utracił...www.administrator24.info/artykul/id3986,ustawa-prawo-budowlane