Masz pytanie?

Prawo spółdzielcze - tekst jednolity -- [Problemy Osób...

Art. 1. [Spółdzielnia] § 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym...idn.org.pl/sonnszz/prawo_spoldzielcze1.htm

Związki zawodowe - ujednolicony tekst ustawy

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, nr 100, poz. 1080, nr 128, poz. 1405, z 2002 r. nr 135, poz. 1146, nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 213, poz. 2081...idn.org.pl/sonnszz/zwiazki_zaw.htm

Z myślą o BHP - bhp.abc.com.pl

Zmiana Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami . Jednolity tekst Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID...www.bhp.abc.com.pl/strona-glowna

Ustawa Prawo budowlane - tekst ujednolicony...

Uwagi: 1. Zmiany w tekście wprowadzone na podstawie wymienionych wyżej ustaw oznaczono odpowiednio wskazanymi dla nich kolorami. 2. Tekst, który utracił...www.administrator24.info/artykul/id3986,ustawa-prawo-budowlane

Patronat Instytutu Transportu Samochodowego nad …

Szkolenie CEPiK 2.0. 02.10.2017 r. 4 listopada 2017 r. odbędzie się w siedzibie ITS (sala szkoleniowa ZDO) szkolenie w zakresie wdrażania systemu CEPiK 2.0 dla SKP.www.patronat.pl/

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. …

Ustawa o PIT - Rozdział 3: Zwolnienia przedmiotowe. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia 2017 r.ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684969,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

Kiedy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu …

Kiedy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu wypadkowemu? Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia...kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-wypadkowe/94734,Kiedy-zleceniobiorca-podle...

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Zamość

Urzędowy publikator teleinformatyczny - Urząd Miasta Zamośćbip.zamosc.um.gov.pl/?id=139&p1=szczegoly&p2=1040

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku …

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2000.054.0000654,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych.html

Ile czasu ma ZUS na wydanie decyzji w sprawie …

Osoba, która chce otrzymać świadczenie emerytalne rentowe lub jeden z zasiłków musi w tym celu złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W jakim...kadry.infor.pl/zus/spory-z-zus/296603,Ile-czasu-ma-ZUS-na-wydanie-decyzji-w-sprawie-przyznania-...