Masz pytanie?

Strona główna - Dziennik Ustaw

W Dzienniku Ustaw ogłasza się: Konstytucję; ustawy; rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; rozporządzenia wydane przez...dziennikustaw.gov.pl/

ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Niepełnosprawni prawo -Ustawa o rehabilitacji...

Ustawa o rehabilitacji (...), tekst jednolity. 2009.01.01 zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1652 . Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i...www.ipon.pl/prawo/prawo_art.php?id=50

Nowy tekst jednolity ustawy o narodowym zasobie...

Nowy tekst jednolity ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Strona główna » Firma; Nowy tekst jednolity ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i …www.bibliotekakp.pl/news.aid,1271,Nowy_tekst_jednolity_ustawy_o_narodowym_zasobie_archiwalnym_i...

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

W Dzienniku Ustaw z dn. 03.12.2012 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.09.2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu...www.bibliotekakp.pl/news.aid,2083,Ustawa_o_wychowaniu_w_trzezwosci_i_przeciwdzialaniu_alkoholiz...

Ogłoszono tekst jednolity ustawy o spadkach i darowiznach...

Został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy o spadkach i darowiznach, który obejmuje wszystkie dotychczasowe nowelizacje. To trzeci tekst jednolity ustawy z …podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/325979,ogloszono_tekst_jednolity_ustawy_o_spadkach_i_darowizna...

Dz.U. 2012 poz. 1015 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2012 poz. 1015: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001015

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

KC - Kodeks cywilny - 2014 - Tekst jednolity - Legeo

Kodeks cywilny. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 23.01.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 121 z dnia 23.04.1964.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-cywilny/

Ustawa o ochronie danych osobowych - 2012 - Tekst...

Ustawa o ochronie danych osobowych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2012. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-ochronie-danych-osobowych/