Masz pytanie?

Praktycznie rzecz biorąc - abc.com.pl

Zwiększone dotacje na materiały dla niepełnosprawnych także w zreformowanych podstawówkach . Weszły w życie przepisy dostosowujące regulacje o zwiększonych...www.abc.com.pl/?cmd=akty_prawne

Jednolity tekst ustawy o księgach wieczystych i hipotece...

Dziennik Ustaw z dn. 21.06.2013 r., poz. 707, opublikował obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia...www.administrator24.info/artykul/id5165,jednolity-tekst-ustawy-o-ksiegach-wieczystych-i-hipotec...

Prawo spółdzielcze - tekst jednolity -- [Problemy Osób...

Problemy Osób Niepełnosprawnych :: Informacje:: Uprawnienia :: Prawo:: Rehabilitacja:: PFRON:: Bez barier:: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki:: NSZZ …idn.org.pl/sonnszz/prawo_spoldzielcze1.htm

KODEKS PRACY - Internet dla niepełnosprawnych

Problemy Osób Niepełnosprawnych:: Informacje :: Uprawnienia :: Prawo:: Rehabilitacja:: PFRON:: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: O mnie::idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Przepisy ogólne - Ustawa o pomocy społecznej - 2016...

Ustawa o pomocy społecznej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 05.09.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 930 z dnia 12.03.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/dzial-i_przepisy-ogolne/

Ustawa Prawo budowlane - tekst ujednolicony...

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obejmujący uchwaloną przed Sejm RP ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce...www.administrator24.info/artykul/id3986,ustawa-prawo-budowlane

Świadczenia z pomocy społecznej - Ustawa o pomocy...

Ustawa o pomocy społecznej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 05.09.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 930 z dnia 12.03.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/dzial-ii_swiadczenia-z-p...

Patronat Instytutu Transportu Samochodowego nad stacjami...

Opublikowano nowy akt prawny: 17.03.2017 r. rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych...www.patronat.pl/

Kiedy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu wypadkowemu...

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia …kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-wypadkowe/94734,Kiedy-zleceniobiorca-podle...

Jaka jest minimalna wysokość pomieszczeń? - Bezpieczeństwo...

Jaka jest minimalna wysokość pomieszczeń? Jaka powinna być minimalna wysokość pomieszczeń warsztatowych. Pracujemy, bowiem w warsztacie o wysokości ok. 2,5...kadry.infor.pl/bhp/bezpieczenstwo-pracy/80039,Jaka-jest-minimalna-wysokosc-pomieszczen.html