Masz pytanie?

Jednolity tekst ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych …

Portal administrator24.info zamieszcza aktualny jednolity tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DzU nr 4/2001 poz.27) – stan...www.administrator24.info/artykul/id5504,jednolity-tekst-ustawy-o-spoldzielniach-mieszkaniowych-...

Związki zawodowe - ujednolicony tekst ustawy

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, nr 100, poz. 1080, nr 128, poz. 1405, z 2002 r. nr 135, poz. 1146, nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 213, poz. 2081...idn.org.pl/sonnszz/zwiazki_zaw.htm

Prawo spółdzielcze - tekst jednolity -- [Problemy Osób...

Art. 1. [Spółdzielnia] § 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym...idn.org.pl/sonnszz/prawo_spoldzielcze1.htm

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym …

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – tekst jednolity (stan prawny na dzień 3.02.2014 r.)www.administrator24.info/artykul/id2327,ustawa-o-ochronie-praw-lokatorow-mieszkaniowym-zasobie-...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. …

Ustawa o PIT - Rozdział 3: Zwolnienia przedmiotowe. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia 2018 r.ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684969,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

Prawo geologiczne i górnicze - Wyższy Urząd Górniczy

Prawo geologiczne i górnicze . 1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jest urzędowym publikatorem polskich aktów normatywnych: http://www.dziennikustaw.gov.pl/www.wug.gov.pl/prawo/nowe_pgg

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 09-02 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconyhttps://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne...

Otóż każda osoba lub podmiot zobowiązany przepisami do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za siebie lub innych ubezpieczonych, z jakiegokolwiek...kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/oplacanie-skladek/94947,Kto-jest-platnikiem-skladek-na-u...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki …

9. Impreza środowiskowa w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności "Zróbmy coś dla siebie i naszych społeczności".www.mopscos.pl/strona,program5

Ulga rehabilitacyjna – wydatki poniesione z tytułu opieki...

Regulacja prawna, która dotyczy wydatków na cele rehabilitacyjne jest regulacją szeroko rozbudowaną, o kazuistycznym charakterze. Zawiera odesłania do przepisów...ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ulgi-odliczenia/753974,Ulga-rehabilitacyjna-wydatki-poniesi...