Masz pytanie?

Prawo spółdzielcze - tekst jednolity -- [Problemy Osób...

Art. 1. [Spółdzielnia] § 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym...idn.org.pl/sonnszz/prawo_spoldzielcze1.htm

Związki zawodowe - ujednolicony tekst ustawy

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, nr 100, poz. 1080, nr 128, poz. 1405, z 2002 r. nr 135, poz. 1146, nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 213, poz. 2081...idn.org.pl/sonnszz/zwiazki_zaw.htm

Z myślą o BHP - bhp.abc.com.pl

Zmiana Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami . Jednolity tekst Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID...www.bhp.abc.com.pl/strona-glowna

Przepisy ogólne - Ustawa o świadczeniach rodzinnych - …

Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.10.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 1518 z dnia 28.11.2003.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-28-listopada-2003-r-o-swiadczeniach-rodzinnych/rozdzial-1_pr...

Przepisy ogólne - Ustawa o systemie oświaty - 2016 - Tekst...

Ustawa o systemie oświaty. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 02.12.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 1943 z dnia 07.09.1991.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-1_przepisy-ogolne/

Patronat Instytutu Transportu Samochodowego nad …

Opublikowano nowy akt prawny: 05.07.2017 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR. oraz jednolity tekst …www.patronat.pl/

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa …

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Sępólno Krajeńskie, dnia 3 sierpnia 2017 r. RO.613.50.2017 Z A W I A D O M I E N I Ewww.bip.powiat-sepolno.pl/

Gmina Domaradz

Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943www.domaradz.pl/

Kiedy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu …

Kiedy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu wypadkowemu? Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia...kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-wypadkowe/94734,Kiedy-zleceniobiorca-podle...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. …

Ustawa o PIT - Rozdział 3: Zwolnienia przedmiotowe. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia 2017 r.ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684969,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...