Masz pytanie?

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej / Dziennik...

Strona główna Sejmu RP : wersja: 2.19 : Akty prawne: wg roczników wg hasełisap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type=wdu

Dziennik Ustaw - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal...

Dziennik ustaw - najnowsze oraz archiwizowane dzienniki ustaw. Największa bezpłatna baza aktów prawnych. Metryki, teksty ujednolicone, teksty pierwotne i fotokopie...www.infor.pl/dziennik-ustaw/

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111270721

Dziennik Ustaw 2015 r. - Dziennik Ustaw

* W tym czasie na terenie ziem polskich nie ukazywał się Dziennik Ustawdziennikustaw.gov.pl/DU/2015/

Kodeks postępowania administracyjnego - dostępny jednolity...

W Dzienniku Ustaw z 7 stycznia 2016 r. (pod pozycją 23) został ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania...www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/kodeks-postepowania-administracyjnego-dostepny-jednoli...

KODEKS PRACY - Internet dla niepełnosprawnych

Problemy Osób Niepełnosprawnych:: Informacje :: Uprawnienia :: Prawo:: Rehabilitacja:: PFRON:: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: O mnie::idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Związki zawodowe - ujednolicony tekst ustawy

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, nr 100, poz. 1080, nr 128, poz. 1405, z 2002 r. nr 135, poz. 1146, nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 213, poz. 2081...idn.org.pl/sonnszz/zwiazki_zaw.htm

Ustawa o pracownikach samorządowych - 2016 - Tekst...

Ustawa o pracownikach samorządowych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 24.06.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 902 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-listopada-2008-r-o-pracownikach-samorzadowych/

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 – tekst jednolity – wersja aktualizowanaaktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

KODEKS PRACY 2017 - TEKST JEDNOLITY (styczeń 2017)

Tekst jednolity aktualnego Kodeksu pracy (styczeń 2017 r.). Kodeks pracy to podstawowy akt prawny, regulujący prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-2017-tekst-jednolity-styczen-2017