Masz pytanie?

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 18.11.2015. Zobacz …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-sierpnia-1997-r-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-or...

Prawo spółdzielcze - tekst jednolity -- [Problemy Osób...

Problemy Osób Niepełnosprawnych :: Informacje:: Uprawnienia :: Prawo:: Rehabilitacja:: PFRON:: Bez barier:: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki:: NSZZ …idn.org.pl/sonnszz/prawo_spoldzielcze1.htm

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze...

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 04.03.2016. Zobacz...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-23-grudnia-1999-r-o-ksztaltowaniu-wynagrodzen-w-panstwowej-s...

Związki zawodowe - ujednolicony tekst ustawy

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, nr 100, poz. 1080, nr 128, poz. 1405, z 2002 r. nr 135, poz. 1146, nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 213, poz. 2081...idn.org.pl/sonnszz/zwiazki_zaw.htm

USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu...

USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Tekst pierwotny. Największa...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.236.0002030,ustawa-o-ksztaltowaniu-wynagrodzen-w-panstwowej-sf...

USTAWA z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy...

USTAWA z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Metryka. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.205.0001649,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-ordynacja-podatkow...

BIP Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu - Strona główna

UWAGA W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl/

Urząd Zamówień Publicznych - Błąd 404

beta Główna nawigacja. Stara strona UZP Rozwiń Stara strona UZP; Strona główna Rozwiń Strona główna; Urząd Zamówień Publicznych Rozwiń Urząd Zamówień...https://www.uzp.gov.pl/404

Wyrok TK vs odmowy praw do członkostwa w spółdzielniach...

Dziennik Ustaw opublikował orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego vs odmowy praw do członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych osobom niemającym praw do lokalu.www.administrator24.info/artykul/id7288,wyrok-tk-vs-odmowy-praw-do-czlonkostwa-w-spoldzielniach...

Ustawa Prawo budowlane - tekst ujednolicony...

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obejmujący uchwaloną przed Sejm RP ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce...www.administrator24.info/artykul/id3986,ustawa-prawo-budowlane