Masz pytanie?

Jednolity tekst ustawy o księgach wieczystych i hipotece...

Dziennik Ustaw z dn. 21.06.2013 r., poz. 707, opublikował obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia...www.administrator24.info/artykul/id5165,jednolity-tekst-ustawy-o-ksiegach-wieczystych-i-hipotec...

Ustawa Prawo budowlane - tekst jednolity - DZIENNIK …

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) ( Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami ) Rozdział 1 Przepisy ogólnedziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/0/00511C180D5F556AC1256EBD004190EF

Prawo spółdzielcze - tekst jednolity -- [Problemy Osób...

Problemy Osób Niepełnosprawnych :: Informacje:: Uprawnienia :: Prawo:: Rehabilitacja:: PFRON:: Bez barier:: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki:: NSZZ …idn.org.pl/sonnszz/prawo_spoldzielcze1.htm

Dziennik Ustaw ogłosił wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws...

Dziennik Ustaw poz. 373 z dnia 17.03.2015 r. opublikował rozstrzygnięcie TK ws. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości...www.administrator24.info/artykul/id7442,dziennik-ustaw-oglosil-wyrok-trybunalu-konstytucyjnego-...

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze...

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 11.09.2015. Zobacz...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-23-grudnia-1999-r-o-ksztaltowaniu-wynagrodzen-w-panstwowej-s...

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Problemy Osób Niepełnosprawnych:: Informacje :: Uprawnienia :: Prawo:: Rehabilitacja:: PFRON:: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: O mnie::idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Przepisy ogólne - Prawo budowlane - 2015 - Tekst jednolity...

Prawo budowlane. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 15.09.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 1409 z dnia 07.07.1994.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane/rozdzial-1_przepisy-ogolne/

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w...

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. OGŁOSZENIE. Starosty Sępoleńskiego. z dnia 30 września …www.bip.powiat-sepolno.pl/

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2011.127.0000721,ustawa-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz...

Dla pracodawców - Strona główna

Nabór KFS 2015 Starosta Płocki informuje, iż w terminie od 01.04.2015r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków w sprawie finansowania z...www.pupplock.pl/dla-pracodawcow