Masz pytanie?

Główny Urząd Statystyczny

Polska Statystyka Publiczna, with current information on a range of Polish economic and social statistics. [English/Polish]stat.gov.pl/

cena powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

cena powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 09.06.2014 Zwrot VAT za materiały budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2014 r. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS...www.podatki.biz/i886/cena-powierzchni-uzytkowej-budynku-mieszkalnego/cena-powierzchni-uzytkowej...

Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku...

Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 1998 1 930www.us.lwoweksl.pl/pdf/PUBL_cena_1m2_pow_uzytkowej_budynku_mieszkalnego_oddanego_do_uzytkowania...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw wg danych Głównego Urzędu Statystycznego za III kwartał 2008r.www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Fundusze-Strukturalne/SPO-Restrukturyzac...

Formularze sprawozdawcze - Portal Sprawozdawczy GUS...

Wzór formularza, zawierający wymagany zakres danych. Można go wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy...form.stat.gov.pl/formularze/2012/index.htm

Metody wyceny firmy: Metody porównawcze (metody...

O czym jest ten wpis? Poza metodą DCF, do wyceny firmy stosuje się również metodę porównawczą. Wyróżnia się 2 rodzaje mnożników: kapitałów własnych (np.www.michalstopka.pl/metody-porownawcze/

21.02 Zwrot VAT za materiały budowlane - nowe limity w II...

Wniosek złożony w II kwartale 2014 : Cena 1 m2 powierzchni (dla premii gwarancyjnej ogłaszana w poprzednim kwartale) Ile z każdej faktury może odliczać?www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/2002-zwrot-vat-za-materialy-budowlane--nowe-limity-w-ii-kwarta...

Wskaźniki płynności finansowej firmy (płynności...

O czym jest ten wpis? Analiza wskaźników płynności finansowej pozwala oszacować jaka jest zdolność firmy do regulowania przyszłych zobowiązań.www.michalstopka.pl/wskazniki-plynnosci-finansowej/

Błaszki Gmina i Miasto - Strona główna

Strona Urzędu Gminy i Miasta Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie. Znajdziesz tu miedzy innymi informacje turystyczne, informator teleadresowy i...www.blaszki.pl/

New Page [www.uskolo.pl]

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany...www.uskolo.pl/start.htm