Masz pytanie?

Labtest - GFR

Stopień uszkodzenia nerek : Opis: GFR: Wyniki innych badań: 1: Prawidłowa funkcja nerek lub minimalne uszkodzenie przy prawidłowym GFR: 90+ Wysokie stężenie...www.labtestsonline.pl/tests/GFR.html?tab=3

eGFR normy - Lekarze odpowiadają na pytania - Nefrologia...

Obecnie znacznie częściej do obliczania eGFR stosuje się wzór MDRD, zgodnie z którym wartość tę oblicza się na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy...nefrologia.mp.pl/lista/68892,egfr-normy

Mój wynik eGFR to 70,98. Czy mam za dużo białka? - Lekarze...

Pytanie Mój wynik eGFR to 70,98. Jestem sportowcem amatorem, ale trenuję tak dużo i ciężko oraz żywię się jak zawodowcy (wyliczone pożywienie co do grama...nefrologia.mp.pl/lista/62291,moj-wynik-egfr-to-7098-czy-mam-za-duzo-bialka

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na...

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowychwww.czytelniamedyczna.pl/4345,ocena-funkcji-nerek-u-pacjentow-z-cukrzyca-kierowanych-na-zabiegi...

Ilona Kurnatowska Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i...

Stadia kliniczne przewlekłej choroby nerek Okres PChN Charakterystyka wg K/DOQI Nazwa opisowa eGFR ml/min/1,73 m2pow.ciała 1 Uszkodzenie nerek z prawidłowym luba.umed.pl/pl/dydaktyka/doc/nefrologia/Nefrologia%20prelekcja%20stud%20V%20rok%20Przewl%20ch%20n...

Postępowanie w przewlekłej chorobie nerek. Wytyczne KDIGO...

2013-10-14 · Na podstawie: Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group: KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and …www.mp.pl/geriatria/wytyczne/89603,postepowanie-w-przewleklej-chorobie-nerek-wytyczne-kdigo-201...

Zakażenia układu moczowego bakterią Klebsiella pneumoniae...

Zakażenia układu moczowego bakterią Klebsiella pneumoniae we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerkiwww.czytelniamedyczna.pl/4709,zakazenia-ukladu-moczowego-bakteria-klebsiella-pneumoniae-we-wcze...

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Equoral, 100 mg/ml, roztwór doustny 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I …leki.urpl.gov.pl/files/25_Equoral_roz_doust.pdf

Badania diagnostyczne w nefrologii - a.umed.pl

Badania laboratoryjne 2013-03-29 39 Morfologia –niedokrwistość w niewydolności nerek Elektrolity –hipokaliemia w zwężeniu tętnicy nerkowej,a.umed.pl/pl/dydaktyka/doc/choroby_wewnetrzne/Badania%20diagnostyczne%20w%20nefrologii%202013.p...

Bartoszmówi o lekach. Wszystkich

Bartosz mówi o lekach. Wszystkich... Źródło: The Criteria Committee of the New York Heart Association. (1994).www.bartoszmowi.pl/liczy