Masz pytanie?

Arkusze maturalne z biologii - Matura z Biologii, testy

Biologia to oddział nauk przyrodniczych związanych z badaniem żywych organizmów i ich interakcji ze środowiskiem. Biologia analizuje struktury, funkcje, rozwój...www.maturalne.net/arkusze-maturalne/biologia/

Informatory - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Egz. maturalny > Informatory . Informatory do egzaminu maturalnego Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015www.oke.waw.pl/?go=page&id=213

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29...

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w rokuwww.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/02_09_2014_Komunikat_Egzamin_maturalny_pf.pdf

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego - Język...

Od roku szkolnego 2008/2009 począwszy, egzamin gimnazjalny zobowiązuje uczniów do zaprezentowania znajomości jednego z nowożytnych języków obcych.www.pro-angielski.pl/egzamin_gimnazjalny_z_angielskiego.php

OKE Łódź - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

USTNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO Przed egzaminem. Nauczyciele języka polskiego przygotowują do części ustnej egzaminu maturalnego listę tematów z języka...www.oke.lodz.pl/info.php?i=160

oke.waw.pl - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

16 października 2014 14:24 Zasady zgłaszania się na egzamin maturalny absolwentów zlikwidowanych lub przekształconych szkół a także osób kończących szkoły...www.oke.waw.pl/

Windsor - Korepetycje Głogów, Szkoła Językowa Głogów...

Szkoła korepetycji Windsor. Doświadczeni nauczyciele z wieloletnim stażem. Kursy maturalne, korepetycje, szkoła językowa.windsor.glogow.pl/

Giełda Maturalna

Pobierz poradnik dla uczniów i dowiedz się więcej: PORADNIK DLA UCZNIÓW Razem z nami postaw pierwsze kroki w budowaniu własnej kariery.gieldamaturalna.pl/

Arkusze maturalne z oke poznań 2013! - Arkusze maturalne...

Tradycyjnie egzaminy maturalne rozpoczną się od piemnego egzaminu z języka polskiego w poniedziałek 4 maja. W czwartek 7 maja o godz. 14 rozpocznie się matura z...www.arkuszmaturalny.pl/

Centrum Egzaminów Medycznych w £odzi

Wtorek, 16 września 2014. Miejsce zdawania egzaminu LEK/LDEK można sprawdzić po zalogowaniu siędo swojego konta na stronie CEM. W tabeli ze złożonymi wnioskami...www.cem.edu.pl/