Masz pytanie?

Studia, matura, uczelnie - Portal edukacyjny Perspektywy...

Matura Nowa matura z polskiego to pole minowe, przez które wprawdzie da się bezpiecznie przejść, ale tylko dzięki jasnym i prostym instrukcjom.www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1829:jak-zdac-ma...

Angielski - Nauka języka angielskiego online.

Przedstawiamy Ci internetowy translator angielsko-polski, który umożliwia tłumaczenie dowolnego tekstu z języka angielskiego na polski i odwrotnie z języka...angielski.crib.pl/

Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października …lo.hapay.pl/lo.php?id=130

EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015 - OKE Warszawa

4 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalne go dla liceum II.3. Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych 28www.oke.waw.pl/new/download/files/File/matura/2015/procedury/20140903%20Procedury%20Matura%2020...

Studia, matura, uczelnie - Portal edukacyjny Perspektywy...

Matura - egzaminy pisemne Jak napisać wypracowanie z polskiego? Część I - Wstęp. Najtrudniej jest zacząć. Wymyślenie dobrego początku wypracowania potrafi...perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1210:jak-napisac-wyp...

Porównanie Nowa Matura Stara Matura - artykuł w Matura . PL

Porównanie Nowa Matura Stara Matura :: Matura.PL 2008... CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole, obejmuje przedmioty: CZĘŚĆ PISEMNA oceniana przez egzaminatorów...www.matura.pl/artykul.php?art=matura_2008_informacje

Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego

Wszyscy nasi abiturienci zdali egzamin maturalny z wszystkich przedmiotów, zarówno z poziomu podstawowego jak i rozszerzonego, uczniowie nasi uzyskali wyniki lepsze...lo.hapay.pl/

Język angielski - dobreprogramy

eTeacher 5.03 Licencja: testowa (demo) eTeacher 5 to najnowsza, całkowicie na nowo napisana wersja aplikacji przeznaczonej do nauki języka angielskiego.www.dobreprogramy.pl/Jezyk-angielski,Programy,Windows,108.html

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kształcenie zawodowe i ustawiczne Dokształcanie i doskonalenie Współpraca z urzędami pracy Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce Małopolski …kuratorium.krakow.pl/index?ac=110&id=45

OKE Łódź - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

Nazwa : plik: Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 - woj. łódzkie: Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 - woj. świętokrzyskiekomisja.pl/info.php?i=33