Masz pytanie?

Eksmisja z mieszkania agresywnego męża, partnera, …

Eksmisja z mieszkania agresywnego męża, partnera, rodziców lub dzieci w postępowaniu cywilnymprzemocdomowa.com.pl/eksmisja-z-mieszkania-agresywnego-meza-partnera-rodzicow-lub-dzieci-w-post...

EKSMISJA i nie tylko czyli co z mieszkaniem i …

W praktyce pomagania ofiarom przemocy w rodzinie dążenie do odsunięcia sprawcy od ofiary jest najbardziej skutecznym działaniem. Eksmisja sprawcy z mieszkania...www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/494-eksmisja-i-nie-tylko-czyli-co-z-mieszka...

PODZIAŁ MAJĄTKU – Jakie dowody przedstawić, aby sąd...

Generalną zasadą, wyrażoną w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest, iż udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Od powyższego...sprawy-rozwodowe.info/podzial-majatku-jakie-dowody-przedstawic-aby-sad-podzielil-majatek-nierow...

Spłata kredytu hipotecznego po rozwodzie - eporady24.pl

Jestem po rozwodzie od 2008 r. i sam spłacam kredyt hipoteczny, mimo że to żona zajmuje to mieszkanie, a umowę kredytową podpisywaliśmy oboje. Czy mogę...https://www.eporady24.pl/zona_nie_splaca_kredytu_po_rozwodzie_bank_domaga_sie_ode_mnie_calosci,...

Jak wyrzucić męża z domu przed rozwodem? - …

Jak wyrzucić męża z domu przed rozwodem? W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy gdy prawo do mieszkania, w tym prawo własności lokalu...https://www.eporady24.pl/jak_wyrzucic_meza_z_domu_przed_rozwodem,pytania,3,18,1847.html

Czy dzieci odpowiadają za długi mieszkaniowe?

Zadłużenie mieszkaniowe powstaje wtedy, gdy nie realizujemy w terminie opłat za jego użytkowanie. W przypadku mieszkań wynajmowanych z mieszkaniowego zasobu gmin...obywatelskieinfo.ngo.pl/x/996421

Mieszkania komunalne bez sensu - nieruchomości - …

14.05.2007 · Artykuł z dzisiejszej Rzepy, na potwierdzenie tego, że mieszkania komunalne to zły pomysł. www.rzeczpospolita.pl/dodatki/warszawa_051201/warszawa_a_1.html i...forum.gazeta.pl/forum/w,10096,32833108,32833108,Mieszkania_komunalne_bez_sensu.html

Jakie prawa i obowiązki ma wynajmujący i najemca?

czas obowiązywania umowy mieszkanie z zasobów gminy. Umowy o odpłatne używanie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek...obywatelskieinfo.ngo.pl/x/996428

Zasiłek celowy z MOPSu - poradynazdrowie.pl

Na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, a także kosztów...www.poradynazdrowie.pl/zasilek-celowy-z-mopsu.html