Masz pytanie?

Emeryt na umowie zlecenie a składki ZUS 2016 - Umowy...

Emeryt na umowie zlecenie a składki ZUS 2016. Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorcy posiadający ustalone prawo do emerytury i wykonujący pracę na podstawie umowy...kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/umowy_cywilnoprawne/744600,Emeryt-na-umowie-zlecen...

Kalkulator - umowa zlecenie - Poradnik przedsiębiorcy

Kalkulator umów zlecenie przeliczy kwoty brutto na netto, wyliczy podatek oraz składki ZUS. Sprawdź, jaki koszt zatrudnienia ponosi pracodawca!https://poradnik.wfirma.pl/kalkulator-umow-zlecenie

Sprawdź, czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy i...

Polecany produkt: Emerytury i renty 2016 >>> Umowa zlecenie formalnie nie jest umową o pracę, ale o świadczenie usług i dlatego swoje umocowanie prawne ma w...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/937329,czy-umowa-zlecenie-wlicza-sie-do-stazu-...

Umowa-zlecenie: nowe zasady w 2017 roku skontroluje PIP...

Umowa-zlecenie: nowe zasady w 2017 roku skontroluje PIP (fot. stevanovicigor / YAY Foto)www.bankier.pl/wiadomosc/Umowa-zlecenie-nowe-zasady-w-2017-roku-skontroluje-PIP-7498058.html

Pracownik z dwoma umowami zapłaci składki do ZUS tylko od...

Od umowy-zlecenia zawartej z osobą zatrudnioną w ramach stosunku pracy nie opłaca się składek, o ile przychód uzyskiwany ze stosunku pracy jest równy co...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/582819,pracownik-z-dwoma-umowami-zaplaci-skladki-do-zus-tylko-od...

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia - umowa zlecenia a...

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia. Umowa o prace i umowa zlecenia to dwa zupełnie różne typy umów. Sprawa niby jest oczywista, ale w praktyce właściwe...www.kadrywpraktyce.pl/jak-bezpiecznie-zawrzec-umowe-zlecenia-umowa-zlecenia-a-umowa-o-prace/

Składki ZUS w 2017 r. - Składki na ubezpieczenie...

Składki ZUS w 2017 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosić będzie 2 tys. zł brutto. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wrosną także...kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/skladki_na_ubezpieczenie_spoleczne/747732,Skladki-ZUS-w-2017...

Kalkulator wynagrodzeń netto i brutto - PIT.pl

Kalkulator płac oblicza wynagrodzenie netto i brutto zarówno z tytułu umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych tj. umowa zlecenie, czy umowa o dzieło na...www.pit.pl/kalkulator-wynagrodzen-netto-i-brutto/

Ekspert PIP wyjaśnia: Umowa zlecenie nie może zastępować...

Czy obowiązuje wciąż zasada, że trzecia umowa na czas określony zawarta z tym samym pracodawcą przekształca się w stałą? Od 22 lutego 2016 r. zmieniły się...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/953203,ekspert-pip-wyjasnia-umowa-zlecenie-nie...

Umowa o dzieło a podatek dochodowy | praKreacja.pl

#2: Umowa o dzieło między osobą fizyczną, a przedsiębiorcą. Inaczej wygląda sytuacja, gdy umowa zawierana jest pomiędzy osobą fizyczną nieprowadzącą...https://prakreacja.pl/umowa-dzielo-podatek-dochodowy/