Masz pytanie?

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych - zus.pl

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Aktualizacja: 22.03.2006 r. Redaguje: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Ubezpieczeń i Składek 1www.zus.pl/files/k060322.pdf

Kalkulator - umowa zlecenie – poradnik.wfirma.pl

Kalkulator umów zlecenie przeliczy kwoty brutto na netto, wyliczy podatek oraz składki ZUS. Sprawdź, jaki koszt zatrudnienia ponosi pracodawca!poradnik.wfirma.pl/kalkulator-umow-zlecenie

Zbieg tytułów ubezpieczeń - umowa o pracę, zlecenie...

Zbieg tytułów ubezpieczeń - umowa o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza. Zdarza się, że ta sama osoba jest zatrudniona w różnych formach (np. umowa o...kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/oplacanie-skladek/322078,2,Zbieg-tytulow-ubezpieczen-umo...

Zatrudnienie emeryta lub rencisty a składki ZUS - wFirma.pl

W przypadku zatrudnienia emeryta lub rencisty kwestia opłacania składek ZUS jest zależna od formy tego zatrudnienia. Jakie są różnice między umową o pracę a...poradnik.wfirma.pl/-zatrudnienie-emeryta-lub-rencisty-a-skladki-zus

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia - umowa zlecenia a...

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia. Umowa o prace i umowa zlecenia to dwa zupełnie różne typy umów. Sprawa niby jest oczywista, ale w praktyce właściwe...www.kadrywpraktyce.pl/jak-bezpiecznie-zawrzec-umowe-zlecenia-umowa-zlecenia-a-umowa-o-prace/

Forum kadrowe • Strona główna forum

Składki ZUS od umów zleceń od 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych, której celem jest "ozusowanie" części tzw. umów...www.forumkadrowe.pl/

Umowy cywilnoprawne - prawo pracy, wynagrodzenia, umowa …

Emeryt na umowie zlecenie a składki ZUS 2016. Aktualizacja: 28.07.2016. Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorcy posiadający ustalone prawo do emerytury i …kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/umowy_cywilnoprawne/

Jak zatrudnić na umowę zlecenie? - Biznes-firma.pl

Umowa zlecenie jest rodzajem umowy, w której to zleceniobiorca zobowiązuje do wykonania określonych czynności w ściśle określony terminie, na rwww.biznes-firma.pl/jak-zatrudnic-na-umowe-zlecenie/17060

Jak osoby pracujące na umowy zlecenia muszą płacić składki...

Choć umowa zlecenia jest mniej sformalizowaną umową niż umowa o pracę, to zatrudnienie zleceniobiorcy również wiąże się z obowiązkiem rozliczania i...prawo.gazetaprawna.pl/porady/14208,jak-osoby-pracujace-na-umowy-zlecenia-musza-placic-skladki-d...

Kalkulator wynagrodzeń netto i brutto - PIT.pl

Kalkulator płac oblicza wynagrodzenie netto i brutto zarówno z tytułu umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych tj. umowa zlecenie, czy umowa o dzieło na...www.pit.pl/kalkulator-wynagrodzen-netto-i-brutto/