Masz pytanie?

Emeryt na umowie zleceniu - oszczędności dla firmy...

Emeryt na umowie zleceniu - oszczędności dla firmy. Od umowy zlecenia zawieranej z osobą mającą ustalone prawo do emerytury płatnik obowiązkowo opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/637100,Emeryt-na-umowie-zleceniu-oszczednosci-dla-firmy.h...

Zatrudnienie emeryta lub rencisty - z czym się wiąże...

Zatrudnienie emeryta lub rencisty - umowa zlecenia.... Jakie składki ZUS należy opłacać w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę osobę posiadającą prawo do...https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zatrudnienie-emeryta-lub-rencisty-a-skladki-zus

Składki ZUS 2016 - emeryt lub rencista na zleceniu...

Składki ZUS 2016 - emeryt lub rencista na zleceniu. W przypadku zawarcia przez emeryta lub rencistę jednej umowy zlecenia...ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/skladki/735294,Skladki-ZUS-2016-emeryt-lub-rencista-na-zleceniu.h...

Obowiązki emeryta po podpisaniu umowy zlecenie w …

Coraz więcej emerytów w Polsce decyduje się na dorobienie do swojej niskiej emerytury. Jedną z umów, jakie można podpisać z emerytem jest umowa zlecenia.www.infor.pl/prawo/emerytury/emerytury-2017/748976,Obowiazki-emeryta-po-podpisaniu-umowy-zlecen...

Umowa zlecenie - kiedy tylko podatek, a kiedy składki ZUS...

Pracodawca zlecający wykonanie określonych czynności na podstawie umowy zlecenie powinien pamiętać, aby w momencie podpisywania umowy pozyskać od zleceniobiorcy oświadczenie, na podstawie którego będzie w stanie określić jakie zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego będzie musiał uregulować.ksiegowosc.infor.pl/raport-dnia/134004,Umowa-zlecenie-kiedy-tylko-podatek-a-kiedy-skladki-ZUS.h...

Zatrudnienie emeryta lub rencisty a składki ZUS - PIT.pl

14.08 Zatrudnienie emeryta lub rencisty a składki ZUS.... Umowa zlecenie emeryta lub rencisty jest wyłączona z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie...www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/2014/archiwum-2014-viii/1408-zatrudnienie-emeryta-lub-rencisty...

Zatrudnienie emeryta, rencisty | ifirma.pl

Składka chorobowa w przypadku umowy zlecenie jest... a zgłoszenie do samego ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Umowa o dzieło z emerytem lub...https://www.ifirma.pl/blog/pracownicy/zatrudnienie-emeryta-rencisty.html

Umowa zlecenie z rencistą lub emerytem a składki ZUS...

Jak ustalić wymiar podstawy do ubezpieczeń społecznych dla emeryta lub rencisty w przypadku, gdy podpisana zostanie umowa zlecenie? Dowiedz się więcej!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-zlecenie-z-rencista-lub-emerytem-a-zbieg-tytulow-do-ub...

Emeryci ominą składki z umowy zlecenia - ZUS - rp.pl

Niejasne przepisy są interpretowane przez ZUS na niekorzyść firm i zleceniobiorców.www.rp.pl/ZUS/301129878-Emeryci-omina-skladki-z-umowy-zlecenia.html

Emeryt na umowie zlecenie a składki ZUS 2016 - Umowy...

Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorcy posiadający ustalone prawo do emerytury i wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają z jej tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/umowy_cywilnoprawne/744600,Emeryt-na-umowie-zlecen...