Masz pytanie?

Emeryt na umowie zlecenie a składki ZUS 2016 - Umowy...

Emeryt na umowie zlecenie a składki ZUS 2016. Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorcy posiadający ustalone prawo do emerytury i wykonujący pracę na podstawie umowy...kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/umowy_cywilnoprawne/744600,Emeryt-na-umowie-zlecen...

Składki ZUS: Działalność gospodarcza a umowa o pracę lub...

Często zdarza się, że prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej może być jednym z dwóch lub więcej tytułów do objęcia ubezpieczeniami...www.podatki.biz/artykuly/skladki-zus-dzialalnosc-gospodarcza-a-umowa-o-prace-lub-umowa-zlecenie...

Kalkulator - umowa zlecenie – poradnik.wfirma.pl

Kalkulator umów zlecenie przeliczy kwoty brutto na netto, wyliczy podatek oraz składki ZUS. Sprawdź, jaki koszt zatrudnienia ponosi pracodawca!https://poradnik.wfirma.pl/kalkulator-umow-zlecenie

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych - zus.pl

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Aktualizacja: 22.03.2006 r. Redaguje: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Ubezpieczeń i Składek 5zus.pl/files/k060322.pdf

Umowa-zlecenie: nowe zasady w 2017 roku skontroluje PIP...

Umowa-zlecenie: nowe zasady w 2017 roku skontroluje PIP (fot. stevanovicigor / YAY Foto)www.bankier.pl/wiadomosc/Umowa-zlecenie-nowe-zasady-w-2017-roku-skontroluje-PIP-7498058.html

Umowa zlecenie a uprawnienia pracownicze - Umowy...

Umowa zlecenie a uprawnienia pracownicze. Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną uregulowaną przez Kodeks cywilny. W związku z tym, zleceniobiorcy …kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/umowy_cywilnoprawne/745719,Umowa-zlecenie-a-uprawn...

Serwis ZUS - Ogólne zasady zawieszania i zmniejszania...

W przypadku, gdy emeryt lub rencista osiąga przychód z tytułu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, zawieszeniu lub zmniejszeniu podlega:www.zus.pl/default.asp?p=4&id=1558

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia - umowa zlecenia a...

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia. Umowa o prace i umowa zlecenia to dwa zupełnie różne typy umów. Sprawa niby jest oczywista, ale w praktyce właściwe...www.kadrywpraktyce.pl/jak-bezpiecznie-zawrzec-umowe-zlecenia-umowa-zlecenia-a-umowa-o-prace/

Przychód z umowy o dzieło a składki ZUS - ABC - Infor.pl

Składki ZUS przy umowie o dzieło 2017. Umowa o dzieło obciążona składkami. Artykuł 8 ust. 1 i 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń...ksiegowosc.infor.pl/abc/54124,Przychod-z-umowy-o-dzielo-a-skladki-ZUS.html

Ubezpieczenie w KRUS i w ZUS: Kiedy składki płaci się...

Zdarza się, że rolnik - oprócz pracy na roli - podejmuje dodatkowo zatrudnienie jako pracownik lub zawiera umowę zlecenia. Bardziej przedsiębiorczy zakładają...www.bankier.pl/wiadomosc/Ubezpieczenie-w-KRUS-i-w-ZUS-Kiedy-skladki-placi-sie-podwojnie-1519918...