Masz pytanie?

Zatrudnienie emeryta lub rencisty a składki ZUS - PIT.pl

Zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkiem ubezpieczeniowym jest objęta osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy, również emeryt lub...www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/2014/archiwum-2014-viii/1408-zatrudnienie-emeryta-lub-rencisty...

Umowa zlecenie a urlop wypoczynkowy - …

Umowa zlecenie jest co do zasady umową cywilnoprawną, do której nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy, w tym także przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego.kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/219251,Umowa-zlecenie-a-urlop-wypoczynkowy.html

Zatrudnienie emeryta, rencisty - VAT.pl

Pracodawca zatrudniając osobę, która jest emerytem lub rencistą może poinformować pracownika o obowiązku zgłoszenia do ZUS faktu podjęcia zatrudnienia. Taki...www.vat.pl/2602-zatrudnienie-emeryta-rencisty-10811/

Składki ZUS menadżera na kontrakcie - Opłacanie …

Składki ZUS menadżera na kontrakcie. Popularną formą zatrudnienia wśród kadry kierowniczej i zarządzającej (m.in. członkowie zarządu, prokurenci...kadry.infor.pl/zus/oplacanie-skladek/757070,Skladki-ZUS-menadzera-na-kontrakcie.html

Umowa-zlecenie: nowe zasady w 2017 roku skontroluje …

Umowa-zlecenie – kary za brak minimalnej stawki . Jeżeli pracodawca zatrudnia osoby na umowy cywilnoprawne i nie zapewnia im minimalnego wynagrodzenia...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Umowa-zlecenie-nowe-zasady-w-2017-roku-skontroluje-PIP-7498058...

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia - umowa …

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia. Umowa o prace i umowa zlecenia to dwa zupełnie różne typy umów. Sprawa niby jest oczywista, ale w praktyce właściwe...https://www.kadrywpraktyce.pl/jak-bezpiecznie-zawrzec-umowe-zlecenia-umowa-zlecenia-a-umowa-o-p...

Kalkulator wynagrodzeń netto i brutto - PIT.pl

Kalkulator płac oblicza wynagrodzenie netto i brutto zarówno z tytułu umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych tj. umowa zlecenie, czy umowa o dzieło na...www.pit.pl/kalkulator-wynagrodzen-netto-i-brutto/

Koszty zatrudnienia pracownika, czyli ile pracodawca...

Jakie składki do ZUS pokrywa pracodawca? Z "własnej kieszeni" pracodawca musi opłacić między innymi część składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/997435,koszty-zatrudnienia-pracownika-skladki-do-zus-2017.html

Serwis ZUS - Zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń...

W przypadku, gdy emeryt lub rencista osiąga przychód z tytułu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, zawieszeniu lub zmniejszeniu podlega:www.zus.com.pl/default.asp?p=4&id=3678

Kiedy od umowy zlecenia nie trzeba płacić składek? - …

Obecnie bardzo często umowa zlecenia stanowi wyłączne źródło zarobkowania. Wiele osób podpisuje też takie umowy, aby dorobić do pensji z umowy o pracę.www.infor.pl/prawo/umowy/praca/75211,Kiedy-od-umowy-zlecenia-nie-trzeba-placic-skladek.html