Masz pytanie?

Przed emeryturą nie mogą cię zwolnić - Wyborcza.pl

Rząd utrzymał przepisy o ochronie przedemerytalnej. Jeżeli więc brakuje ci zaledwie kilku lat do emerytury, pracodawca nie może cię zwolnić.wyborcza.pl/1,97654,15308507,Przed_emerytura_nie_moga_cie_zwolnic.html

Zmiany w ochronie przedemerytalnej [INFORMATOR]

Przykład. Pan Adam z Kutna, stolarz, wypowiedzenie umowy o pracę dostał 27 lutego 2017 r. Jego czteroletni okres ochronny rozpoczął się 1 marca br. Ma prawo do trzymiesięcznego wypowiedzenia, które kończy się pod koniec maja.wyborcza.pl/7,97654,22249307,zmiany-w-ochronie-przedemerytalnej.html