Masz pytanie?

epitet - Słownik SJP.PL - Słownik języka polskiego...

~gosc # 2011-09-07. Dobrze widzę, że jest tutaj problem, który wymaga rozwiązania. Otóż pytacie co to epitet nie wystarczy odpowiedzieć "brzydki dom".sjp.pl/epitet

Co to jest Epitet? Zapytaj.onet.pl - Masz Pytanie? My mamy...

Epitety są to określenia rzeczownika: Jak wesoły milion drobnych, wilgotnych muszek, Jakby z worków szarych mokry, mżący maczek, Sypie się i skacze dżdżu...zapytaj.onet.pl/Category/006,017/2,19645231,Co_to_jest_Epitet.html

Wypisz z podanych fragmentów Iliady po dwa przykłady a...

1 Epitet okreslenie poetyckie wskazujące na właściwość danego przedmoitu bądź osoby najczęściej jest to przymiotnik rzeczownik imiesłów Np wysokiezapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,21829740,Wypisz_z_podanych_fragmentow_Iliady_po_dwa_przyklad...

Przykłady sublimacji i resublimacji. - Sciaga.pl

Sublimacja suchy lód wstawiony do pomieszczenia w którym panuje typowe ciśnienie atmosferyczne nie będzienie sie topił powolne odparowanie ciał stałychsciaga.pl/tekst/90801-91-przyklady_sublimacji_i_resublimacji

Powtórzenie - Składniowe środki stylistyczne

Powtórzenia - zabieg stylistyczny polegający na wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego (wyrazu, zespołu wyrazów, wersów lub zwrotek) celem...stylistyka.aun.pl/skladniowe/Powtorzenie.html

Hiperbola - Leksykalne środki stylistyczne

Hiperbola (hiperbolizacja, wyolbrzymienie) - określenie z dziedziny teorii literatury, stosowane także w innych rodzajach sztuki. Hiperbola jest środkiem...stylistyka.aun.pl/leksykalne/hiperbola.html

Iliada - Gatunek literacki - Strona główna - Polski na 5-tke

Epos – obydwa wielkie dzieła Homera – Iliada i Odyseja to eposy. Epos (greckie słowo epos oznacza tyle, co opowieść) to najwcześniejszy gatunek literacki...www.polskina5.pl/gatunek_literacki_iliada