Masz pytanie?

Ergonomia stanowiska komputerowego - poradynazdrowie.pl

Ergonomia komputerowego stanowiska pracy - sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy nie zagraża Twojemu zdrowiu!www.poradynazdrowie.pl/komputer-w-pracy.html

NAUKA O PRACY - nop.ciop.pl

1. Ergonomia: 1-1.1 Źródła ergonomii w wytwórczości pierwotnej i rzemieślniczej: 1-1.2 Źródła ergonomii w naukach przyrodniczych, humanistycznych i technicznychnop.ciop.pl/

A-Z - Centralny Instytut Ochrony Pracy

Opisy zagrożeń zawodowych. Aspekty zdrowotne pracy z techniką VR; Azbest; Czynniki gorące; Czynniki mechaniczne; Czynniki rakotwórcze i mutagenne; Narażenia na...www.ciop.pl/?_nfpb=true&_pageLabel=P19000123331365691018448

10.1. Zasady i postulaty ergonomii 10.2. Stanowisko pracy...

10. Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy 10.1. Zasady i postulaty ergonomii 10.2. Stanowisko pracy i zasady jego organizacji Informacja: Rozwinięcie tematyki...asystentbhp.pl/smedia/mainsite/pdf/Poradniki/Poradnik_10.pdf

Kuratorium Oświaty w Katowicach

2017.02.14 - Oferta pracy nr 13325 Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Dabrowie Górniczej Bandrowskiego 3A 41-300 Dabrowa Górnicza. Poszukiwani pracownicy na stanowiska:app.kuratorium.katowice.pl/ofertypracy/oferty.aspx

Wyszukiwarka - Centralny Instytut Ochrony Pracy

Misja Instytutu jest dzialalnosc naukowo-badawcza prowadzona do nowych rozwiazan technicznych i organizacyjnych uzytecznych w ksztaltowaniu warunków pracy …www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P3800235001336644339712

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera :: Pracuj...

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodziwww.imp.lodz.pl/home_pl/o_instytucie/pr_prof/program_profilaktyki_chorob_ukladu_ruchu_dla_piele...

Dz.U.2004.180.1860 - Akt - bhp.abc.com.pl

Rozporządzenie Minister Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.www.bhp.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2004-180-1860-u

Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy - Wyższa Szkoła...

Wyższa Szkoła Logistyki to jedna z pierwszych uczelni, które podjęły temat szkolenia specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.www.wsl.com.pl/podyplomowe-menedzer-bhp

Szkolenie pracowników placówek oświatowych i nauczycieli

SPIS TREŚCI. 1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy w Polsce. Źródła prawa pracy; Przepisy bhp w szkołach i placówkach publicznych; Nadzór i kontrola...www.i-bhp.com.pl/szkolenie-pracownikow-placowek-oswiatowych-i-nauczycieli