Masz pytanie?

Struktury organizacyjne w służbie cywilnej - Sciaga.pl

Cele służby cywilnej Celem powołania służby cywilnej jest zapewnienie i wykonywania przez urzędników administracji powierzonych im zadań w sposób bezstronny isciaga.pl/tekst/32161-33-struktury_organizacyjne_w_sluzbie_cywilnej

Akademia Kupiecka - kierunki Bezpieczeństwo …

W uczelni odbywają się regularnie otwarte wykłady wybitnych gości, reprezentantów różnych środowisk i zawodów.www.akademiakupiecka.pl/

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - gum.gov.pl

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi jest urzędem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach miar, który działa na terenie województwa łódzkiego i...www.gum.gov.pl/oumlodz

Kuratorium Oświaty w Katowicach – Kolejna witryna …

Uroczysta promocja kadetów w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 15 lipca 2017 r. śląski kurator oświaty Urszula Bauer wzięła...kuratorium.katowice.pl/

Nauki społeczne. Studia na kierunkach jak: politologia...

Studia na kierunku Etyka przeznaczone dla osób szczególnie zainteresowanych problematyką etyczną (społeczną) w demokratycznej Polsce, w Europie i na świecie...www.studia.net/nauki-spoleczne

Szkoła Podstawowa Nr 2 - Strona główna

23 czerwca 2017 roku w murach naszej szkoły odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Wśród zgromadzonych uczniów klas 4-6, wychowawcówwww.zsp2.legionowo.pl/szkola_podstawowa/

Kraków - Uczelnie, studia I i II stopnia

Uczelnie z muzykologią w Krakowie. Interesujesz się muzyką? Chcesz swoją pasję połączyć z przedmiotem studiów wyższych? Postaw na muzykologię!www.uczelniekrakow.uczelnie.pl/

Nauczyciele - Szkoła Podstawowa

Krystyna Majak - właściciel szkoły. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister pedagogiki; założycielka Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 2 i...www.edukacja.krakow.pl/index.php?id=30

studia i stopnia - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w...

Absolwent administracji samorządowej będzie miał pogłębioną wiedzę na temat procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej, przyjętego w...www.ahe.lodz.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - umcs.pl

accept Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMCS w Lublinie w celu korzystania z usługi newslettera. Posiadam wiedzę, że podanie danych...www.umcs.pl/pl/