Masz pytanie?

ADM - Administracja Domów Miejskich • Administracja...

Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. posiada do wynajęcia dwa lokale użytkowe przy ul. Gdańskiej 5: Lokal handlowy o powierzchni 493,76 m2...adm.com.pl/

Strona główna - Promocja standardów społecznej...

Aby pomóc polskim firmom w zrozumieniu istoty dialogu i osiąganiu korzyści z niego wynikających, eksperci Deloitte uruchomili w październiku 2011 r. dyżur...www.odpowiedzialnafirma.pl/

Projekty unijne w KSAP - Krajowa Szkoła Administracji...

Krajowa Szkoła Administracji Państwowej, studia podyplomowe, kształcenie stacjonarne - studia, kształcenie ustawiczne - szkoleniawww.ksap.gov.pl/ksap/content/view/266/158/

Informacje nt. kaucji gwarancyjnej - Ministerstwo Finansów

W serwisie Kaucja gwarancyjna znajduje się wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i...www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/kaucja-gwarancyjna

Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 334306

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik administracji 334306www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=334306

Wydział Administracji Budowlanej - WAB

Kompetencje i zadania. 1) prowadzenie spraw z zakresu kształtowania i realizowania ładu architektonicznego miasta - udzielanie informacji w sprawach dotyczących...www.bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_administracji_budowlane...

ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE.PL - Społeczna...

Portal o odpowiedzialności w biznesie. Klub odpowiedzialnych. Wiedza. Mapa odpowiedzialności. Wspólne przedsięwzięcia, promocja, działania społeczne.www.odpowiedzialniwbiznesie.pl/

CyfrowaSzkoła.pl | E-szkolenia - nauka przez Internet...

Dla Rodziców 2014-09-17: CyfrowaSzkoła.pl przedstawia szkolenia przygotowane dla Rodziców. Wiadomości zawarte w szkoleniach wskazują rodzicom możliwości...www.cyfrowaszkola.pl/

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe. Aktualne informacje o rekrutacji.emta.pl/?m=user&a=present&t=edu&id=208

SP342 - Komunikaty

UWAGA: PODRĘCZNIKI DLA KL. I . W roku szkolnym 2014/15 podręczniki / materiały ćwiczeniowe do zajęć obowiązkowych zapewnia Szkoła, co wynika z ustawy z 30...www.sp342.waw.pl/