Masz pytanie?

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - gum.gov.pl

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi jest urzędem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach miar, który działa na terenie województwa łódzkiego i...www.gum.gov.pl/oumlodz

Collegium Bobolanum - Papieski Wydział Teologiczny w...

Studia Bobolanum 28 (2017) 1. Ukazał się nowy numer naszego czasopisma naukowego Studia Bobolanum 28 (2017) 1. Trzy numery kwartalnika wydawane są w języku...www.bobolanum.edu.pl/

Częstochowa - SKwP

Nowe narzędzie powstającego serwisu administracji rządowej to www.biznes.gov.pl. Portal jest skierowany do osób zamierzających i już prowadzących...www.czestochowa.skwp.pl/

Praca w UM / Uczelnia / Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski KONKURS na stanowisko …www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/

Studia podyplomowe oraz specjalizacja w zawodzie... - EFS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w dwusemestralnych studiach podyplomowych oraz w szkoleniu z zakresu...efs.rops-katowice.pl/aktualnosci/studia-podyplomowe-oraz-specjalizacja-w-zawodzie-pracownik-soc...

Nowoczesne niestacjonarne studia na pomorzu – Studia...

Specjalista ds BHP i Ochrony Środowiska. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie rynku otwieramy na Pomorzu nowy kierunek studiów podyplomowych.www.studiujwkoscierzynie.pl/

Kontakt / Uczelnia / Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uczelnia. Historia; Władze Uczelni; Senat; Statut, Strategia UM; Doktoraty Honoris Causa; Struktura organizacyjna; Pracownicy; Informacje; Szpitale Kliniczne...www.umlub.pl/uczelnia/kontakt/

Związek Nauczycielstwa Polskiego

2017-05-18 15:11:11 62 proc. badanych za referendum! 62 proc. badanych uważa, że w sprawie reformy edukacji powinno się odbyć głosowanie w ogólnopolskim...www.znp.edu.pl/

Oferta studiów I stopnia w AHE w Łodzi - ahe.lodz.pl

Absolwent administracji samorządowej będzie miał pogłębioną wiedzę na temat procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej, przyjętego w...www.ahe.lodz.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie

Baza Usług Rozwojowych – usługi rozwojowe

Drogi użytkowniku! W dniu 15 maja 2017 r. w Bazie Usług Rozwojowych wgraliśmy aktualizacje i szereg usprawnień w dostępnych funkcjonalnościach.https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/